İnşaat sigortası fiyatları 2022

ANASAYFA SİGORTA BLOG İnşaat sigortası fiyatları 2022

İnşaat sigortası fiyatları 2022

Ongun Sigorta

İnşaat All Risks Sigortası (İnşaat Tüm Riskler Sigortası); yapılacak olan inşaatın olası birçok riske karşı, ödenen prim karşılığında sigorta şirketi tarafından teminat sağlanan sigorta sözleşmesidir. İnşaat sigortaları; inşaatın, önceden bilinemeyen ve poliçede yazılı olarak belirtilen istisnalar dışında kalan sebeplerle, zarara uğramasını güvence altına almaktadır. İnşaat sigortaları; deprem, yangın, hırsızlık, mühendislik, sorumluluk gibi ana teminatlarla birlikte daha birçok teminatın bir arada paket olarak sunulduğu sigortalardır. Ana yüklenici ve taşeronları inşaatın yapımı sırasında üstlendikleri iş ve işlerden kaynaklı tüm risklere karşı, inşaat sigortası yaptırarak, kendilerini ve dolayısıyla işi veren tarafları da güvence altına almaktadır. TOKİ veya Emlak Konut gibi sosyal konut projesi üreten kurumlar, işi verdikleri ana yüklenici müteahhit firmalarla yaptıkları sözleşme şartlarında inşaat sigortasının yapılmasını zorunlu kılmaktadırlar. Müstakil olarak inşaat işi yapan diğer müteahhitler de işi veren arsa (toprak) sahipleri veya kat maliklerine karşı güvence sağlayabilmek adına, inşaat sigortası yaptırabilir. İnşaat yapım ruhsatı alınmadan ve inşaat işi (hafriyat) başlamadan önce, işi veren ve işi yapacak olan müteahhit arasında taraflar sözleşme imzalar. Bu sözleşmede; işin başlangıç ve bitiş tarihleri, inşaatın bedeli, inşaat yapılacak yerin adresi, inşaatın teknik şartnamesi gibi birçok detay yer almaktadır. İnşaat firması, “inşaat all risk sigortası teklifi” almak için bu sözleşmeyi sigortacıya iletir. Sigorta şirketi, sözleşmede yer alan bilgilerle birlikte, proje özelinde (konut, köprü, baraj, park, yol, tünel, metro, altyapı, üst yapı vb.)  riski hesaplayarak fiyat teklifi hazırlar. Sunulan fiyat teklifinde inşaat süresi boyunca ve inşaatın bitiminden itibaren en az 1 yıl bakım devresi teminatı da ilave güvence sağlamaktadır.

 

En uygun İnşaat Sigortasını yaptırmak için smiley

>İnşaat sigortası detayları;

TIKLAYINIZ 1  TIKLAYINIZ 2

 

>İnşaat Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler;

TIKLAYINIZ

 

>İnşaat sigortasına başvurmak için;

TIKLAYINIZ

 

>İnşaat Sigortası teklif talebi için;

TIKLAYINIZ

 

 

#İnşaatSigortasıFiyatları2022

#İnşaatAllRisks

#EnUygunİnşaatSigortasıTEKLİF AL