İnşaat All Risk

Ongun Sigorta

İnşaat Sigortası için gerekli evraklar?

İnşaat projelerinde, yüklenici ile işi yaptıran arasındaki sözleşme üzerinden hareketle sigorta şirketi, inşaat sigortası tüm riskler genel şartları çerçevesinde, inşaat sigortası teklifini hazırlayarak sunar.

Yapı sigortası, Bina Tamamlama Sigortası?

Ülkemizde inşaat sektörünün büyümesine paralel olarak yapıların yüklenici müteahhit firmalarca, tüm risklere karşı inşaat sigortası yapmalarının yanı sıra, inşaatı tamamlanamayan yapıların artması ile birlikte tüketicinin mağdur olması söz konusu olmuş ve sigorta sektöründe zorunlu olmayan bina tamamlama sigortaları 2018-2019 yılından itibaren tekrar gündeme gelmiştir. Bu konuda kanun düzenleyici, bina tamamlama sigortalarının zorunlu hale gelmesi için, çalışma yapmıştır.

Kanun düzenleyicinin yaptığı çalışmaya göre, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki düzenleme kapsamında yer alan binaların, yeniden yapılmasına yönelik bina tamamlama sigortası zorunlu hale getirilmiştir. Deprem ülkesi olmamız gerçeğinden hareketle düşünüldüğünde, dayanıksız ve eski binaların çokluğu ve binaların bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple, bina tamamlama sigortası zorunlu hale getirilerek hak sahiplerinin güvencesi haline getirilmiştir.

Ülkemizde konut sahibi olmak isteyenlerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, 28 Mayıs 2014?te yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile, satıcıların tüketicilere ön ödemeli konut satışı ve ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışında, Bina Tamamlama Sigortası gündeme geldi.

11 Mart 2015 de Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları ile konuya ilişkin ilk sigorta mevzuat düzenlenmesi de yapıldı.

Ardından, 10 Aralık 2018 ve 21 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'lerde yayımlanan kanun ve yönetmeliklerle ?6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun? kapsamındaki riskli alanlarda ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatını alabilmesi için; bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunluluğu getirilmiştir.

İnşaat sigortacısı?

İnşaat sigortaları konusunda deneyimli sigorta acenteleri ile inşaatlar, tüm risklere karşı inşaat süresi ve bakım devresi süresince teminat altına alınmaktadır. Projede ilave işlerin çıkması inşai faaliyetin genişletilmesi ve-veya ilave proje bedelleri ile işin olması gerekenden daha fazla sürmesi durumlarında, poliçe süre uzatım zeyili ile teminat süresi uzatılabilir. Bu süreç, sigorta şirketinin kararı ile yönetilir.

İnşaatı sigortasını başlatan sigortacının önemi; poliçe teminat ve şartlarında en doğru inşaat sigortası olması, ayrıca hasar süreçlerindeki profesyonel yaklaşım ve desteğinin sunulması ile anlaşılacaktır.

İnşaat projesi sigortası nedir?

İnşaat all risk sigortası; toplu konutlar, okullar, hastaneler, apartmanlar,  ticari binalar, barajlar, köprüler, viyadükler ve benzeri tüm inşai faaliyetler sırasında, direk veya dolaylı olarak inşaata gelebilecek zararların karşılanmasına yönelik hasarların tazmin edilebildiği sigortadır.

İnşaatın yapımı sırasında güvence verilen bazı teminatlardan bahsedecek olur isek; yangın, sel, yer kayması, deprem, hırsızlık, makine kırılmaları, işveren sorumluluk, üçüncü şahıs sorumluluk gibi birçok risk sigortalanmaktadır. Projenin toplam inşaat sigorta bedeli üzerinden, tüm risklere karşı korunmasına yönelik olarak düzenlenen sigortalardır. Bu sigorta, İnşaat sigortası, İnşaat all risk, İnşaat all risks veya İnşaat tüm riskler olarak adlandırılmaktadır.

İnşaat projesi sigortası ne kadar?

Sigorta şirketleri, İnşaat projelerinde inşaat sigortası fiyatlaması yaparlarken; bazı hususlar ön plana çıkmaktadır. Sigorta primini belirleyen başlıca faktörler; işveren, işi yapan yüklenici müteahhit, proje bedeli, projenin niteliği, işin adı, projenin süresi, projenin adresi, zemin etüdü, çalışan sayısı gibi değerlendirilebilir.

İnşaat sigortası nasıl yapılır?

İnşaatın ruhsat izni ve hafriyat ruhsatı alınması ile eş zamanlı olarak sigortalılar sözleşme ile birlikte teklif isteyebilecektir. Sigorta acentesi veya aracısı proje sözleşmesini sigortalıdan talep eder. Sigortalı adına sigorta teklifini oluşturarak, çok kısa bir sürede en uygun inşaat sigortası teklifi sunulur. İnşaat, temelden iş bitimine kadar ve bakım devresi teminatı dahil olmak üzere, inşaat all risk sigortası güvencesinde olur.

İnşaat sigortası hakkında bilgi?

Sitemizde yer alan ve en geniş şekliyle tüm bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.ongunsigorta.com/konu/insaat-all-risk-car

İnşaat Sigortası fiyatları?

İnşaat sigortası fiyatlarında, fiyata etki eden teminatlardan bahsedecek olur isek; özellikle deprem teminatı olmakla birlikte, projenin bedeli ve niteliği belirleyicidir.

İnşaat sigortası neden yapılır?

Özellikle, TOKİ, Emlak Konut, Kiptaş gibi firmaları ile birlikte iş yapan müteahhitler, projelerde sözleşme gereği inşaat all risk sigortası yapmak durumundadırlar. Sözleşmede belirtilen teminat, muafiyet, limit ve şartlarda inşaat all irsk sigortası istenmektedir. Yukarıda bahsedilen kurumlar, sigorta şirketinden prim borcu yoktur yazısını görmeden, müteahhitin hak edişini ödememektedir.

İnşaat firmaları, inşaat all risk poliçeleri ile inşaatı bitirme ve en az zarar ile işi yapma konusunda sigorta şirketinin gücünü arkasına alarak, inşai risklere karşı kendini finansal anlamda  korumaktadır.

Kendi arsasına iş yapan müteahhitlerin de inşaat all risk sigortası yapması çok önemlidir.

İnşaat sigortası zorunlu mu?

İnşaat all risk sigortası; İnşaatlarda işi yaptıran taraf ile müteahhit arasında yapılan sözleşmelerde şart koşuldu ise, inşaat all risk sigortasını müteahhitin yaptırması zorunlu olacaktır.

Müteahhitler, sadece Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaat işlerinde ise bina tamamlama sigortasını yaptırmak zorundadır.

İnşaat tüm riskler sigortası?

İnşaatların başlangıcından bitişine kadar güvence veren bu sigorta; İnşaat sigortası, İnşaat all risk, İnşaat all risks veya İnşaat tüm riskler olarak adlandırılmaktadır.

İnşaat all risks sigortası?

İnşaatların temelinden itibaren başlayan ve inşaatın sözleşmesinde belirtildiği şekliyle teslimine  kadar güvence veren bu sigorta; İnşaat sigortası, İnşaat all risk, İnşaat all risks veya İnşaat tüm riskler olarak adlandırılmaktadır.

#İnşaatAllRiskSigortasıFiyatları #İnşaatSigortasıHakkında #İnşaatAllRiskNedirTEKLİF AL