İkamet izni sağlık sigortası nasıl yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG İkamet izni sağlık sigortası nasıl yapılır?

İkamet izni sağlık sigortası nasıl yapılır?

Ongun Sigorta

Makalenin İngilizce versiyonu için buraya tıklayın.

Yabancı Sağlık Sigortası; Ülkemizde ikamet etmekte olan yabancıların, ikamet izni alabilmeleri için, ikamet süresi boyunca geçerli olması gereken ve yapılması zorunlu olan sağlık sigortasıdır. Yabancıların ikamet izni başvuru şartlarına ilişkin olarak; göç bürosunun aşağıda yaptığı açıklamalarda görüleceği üzere, sağlık sigortasının nasıl yapılacağı 7. Maddede yer almaktadır. Ayrıca, 10/05/2016 tarih ve 16/2016 sayılı genelgede; yabancıların ikamet izni taleplerinde yaptırmaları gereken sağlık sigortalarına ilişkin şartlara yer verilmiştir.

Sağlık sigortası için istenen belgeler nelerdir?

Yabancı kişinin pasaportu veya onlara verilmiş olan TC numarası nedir?

Ülkeye eğitim amaçlı mı geliyor, bunun için geliyorsa okuduğu kurum ismi nedir?

Bu başvurunun kişinin ilk başvurusu olup olmadığı

Bu başvurunun bir uzatma başvuru olup olmadığı

Kişinin;

  1. Uyruğu
  2. İkamet adresi
  3. Telefon numarası
  4. Boyu ve kilosu

 

Yabancı Sağlık Sigortası için hemen BAŞVUR

BAŞVURULARA VE GEREKLİ BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Geçerli sağlık sigortası

Sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki acenteleri tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir.

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olan kişilerin durumlarını il sosyal güvenlik birimlerinden teyit ettirmeleri ve e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü bu belgeyi başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Aile ikamet izni başvurularında destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir.

Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır.

tfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz. Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini koyunuz.

Ülkemizde kalacağı süre zarfında sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

SGKdan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyiciyi, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalı ve bu belgelerde ilgili kurumun kaşesi/mührü ve e-imzası/imzasının yer alması gerekmektedir.

Öğrenciler kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden, onlardan geçerli sağlık sigortası talep edilmez; ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırmaları ve idareye bildirmeleri gerekmektedir.

Arnavutluk (100), Azerbaycan (20), Afganistan (250), KKTC (150), Sudan (100), Kosova (100), Gambiya (25), Yemen (25), Kırgızistan (100) ve Nijer (50) ile Türkiye arasında mevcut Sağlık İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıcı bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel müdürlere göre yürütülmektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14’üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası istenmemektedir.

18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyüklere geçerli sağlık sigortası şartı koşulmaz, ancak hali hazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://e-ikamet.goc.gov.tr/ikamet/istenenbelgeler/basvuruformubelgeleriliskinacıklamalar

Eğer ikamet izni sağlık sigortasına ihtiyacınız varsa bize BURADAN ulaşın, yardımcı olalım!

 

 

#YabancıSağlıkSigortası

#YabancılarİçinSağlıkSigortası

#İkametİzniSağlıkSigortasıNasılYapılırTEKLİF AL