Hasarsızlık indirimi nedir, nasıl devredilir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Hasarsızlık indirimi nedir, nasıl devredilir?

Hasarsızlık indirimi nedir, nasıl devredilir?

Ongun Sigorta

Araç sahiplerinin, şahıs veya şirket adına satın aldıkları araçlarına, Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası yapıldıktan sonra, ilk poliçe döneminin hasarsız geçirilmesi halinde, ikinci yıl poliçelerinde bu araçlara, Trafik Sigortasında ve Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimi uygulanır. Hasarsızlık indirimlerinin, hangi koşullarda ve nasıl uygulanacağı Zorunlu Trafik Sigortalarında da Kasko Sigortalarında da genel şartlar ve mevzuat çerçevesinde uygulama esaslarınca uygulanır. Trafik ve Kasko Sigortalarının “poliçeleri” ve “hasar kayıtları”, “isteğe bağlı iptaller”, “kökten iptaller” ve “satıştan dolayı iptaller”, “primli primsiz zeyiller” gibi işlemler ile “kazanılmış hasarsızlık indirim basamakları” Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM’de kayıt altına alınır. Sigorta şirketleri ve onların yetkili acenteleri ile sigorta eksperleri, SBM’den görüntüleme yetkisi içerisinde gerekli kayıtları manuel veya otomatik olarak inceler. İlk defa poliçe tanzimlerinde veya yenileme poliçeleri tanzim edilirken, sigorta şirketi sistemleriyle SBM eş zamanlı ve online olarak veri işler. Araç sigortaları tanzim edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü EGM sistemiyle, sigorta şirketi ve SBM sistemi, entegre ve online çalışır. Sigorta şirketi sistemleri, SBM, EGM hepsi bir arada kopuk olmaksızın eş zamanlı çalışmaz ise maalesef poliçe tanzim edilemez.

Özetle belirtmek gerekirse, araç sigortalarında kazanılan veya kazanılmayan hasarsızlık indirimi basamakları, SBM sistemi üzerine kaydedilmekte olup, indirim haklarının kullanılacağı verinin kaynağı SBM’dir.

 

1.Trafik Sigortasında “hasarsızlık basamakları” ve “hasarsızlık indirim hakkının devri” nasıl olur?

 

A-“Hasarsızlık” İndirim Basamakları smiley

>1. poliçe: 4.kademe “standart tarife” uygulanır.

>Hasarsız 2. poliçe:  5. Kademe/ 1. yıl hasarsızlık indirimi %10

Hasarsız 3. poliçe:  6. Kademe/ 2. yıl hasarsızlık indirimi %15

Hasarsız 4. poliçe:  7.Kademe/ 3. yıl hasarsızlık indirimi %20

 

B-“Hasarlılık” Basamaklarısad

>1. poliçe: 4.kademe “standart tarife” uygulanır.

>Hasarlı 2. poliçe: 3.Kademe/ Standart tarifeye göre bir alt kademe ile ek prim uygulanır.

>Hasarlı 3. poliçe: 2.Kademe/ Standart tarifeye göre iki alt kademe ile ek prim uygulanır.

>Hasarlı 4. poliçe: 1.Kademe/ Standart tarifeye göre üç alt kademe ile tavan ek prim uygulanır.

 

Trafik Sigortasında kazanılmış hasarsızlık indirimi nasıl devredilir?

Mevcutta sahibi olduğunuz aracınızın satışını yaparak, noterden devrini gerçekleştirebilirsiniz. Devrettiğiniz aracınızın, Trafik Sigortasını Noter satış evrakınız ile birlikte sigortacınızdan kalan gün sayısı esaslı prim iadesi alacak şekilde iptal ettirebilirsiniz. Şayet, sigortacınızdan, Trafik Sigortanızı satıştan dolayı iptalini yaptırmazsanız ve poliçenizde kazanılmış olan hasarsızlık indirim hakkınız var ise yeni alacak olduğunuz aynı sınıf bir araca devredemezsiniz!

Aynı kişiye veya şirkete ait olan bir aracın, araç sınıfı (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon vb.) aynı olmak şartıyla, kazanılmış olan hasarsızlık indirim hakkı, aynı sınıftan aynı kişiye yeni alınacak araca aktarılır. smiley

Sigortalıların haklarını bilmeleri ve bu durumu dikkatlice takip etmeleri gerekir. Zaten, SBM’de aynı kişiye ait iptal edilmiş bir poliçeyi sigorta şirketinin sitemleri otomatik olarak görüp, aynı kişinin adına yeni alınan veya tescil edilen aynı sınıf araca, “hasarsızlık indirimi otomatik olarak” verilmiş olur. smiley

 

Trafik Sigortasında hasarsızlık indirimini devir alabilmek için!

Poliçenizin vadesinin bitimine örneğin; 3 ay, 10 gün, bir hafta veya bir gün kalsa dahi aracın satışını veya noterden devrini yapmış olduğunuzda, sigortacınızdan “poliçenin satıştan dolayı iptalini” yaptırmalısınız. Poliçe bitimine çok az gün kaldı ve prim iadesi neredeyse hiç olmayacak diyerek iptal etmekten kaçınmayınız! Çünkü aynı sınıftan yeni bir araç alacaksanız, hasarsızlık indirimini aktarmak için mutlaka satıştan dolayı poliçe iptalini yaptırmalısınız. !   İptal edilen poliçenizin, SBM sistemlerinde gözüküyor olması sigortacılık uygulama esasları gereği şarttır. smiley

2.Kasko Sigortalarında hasarsızlık indiriminin devri

Araç sahipleri, araçlarını satıp yerine yine aynı sınıftan yeni araç aldıklarında, ilk kasko poliçesinden itibaren takip eden yenileme kasko poliçesi dönemlerini hasarsız geçirdiklerinde, hasarsızlık indirim hakkı kazanırlar. Sigortalılar, kazandıkları hasarsızlık indirim hakkını, aynı sınıftan aldıkları yeni araca yapılacak kasko sigortasına, sigortacıları aracılığıyla aktarabiliyorlar. smiley

 

Araç kasko primlerinde hasarsızlık indirimi

Araçlarda; kasko rayiç bedelleri, araç sahibinin mesleği, araç sahibinin yaşı,  aracın markası, aracın modeli (yaşı), araç tipi, araç sınıfı (otomobil, kamyonet vs.), aracın kayıtlı olduğu il (plaka), sigorta şirketlerinin araç sınıflarına göre uyguladığı fiyat tarifesi ve kazanılmış olan hasarsızlık indirimleri ile yıllık kasko primleri oluşur.

Sigorta şirketleri arasında, kasko tarifesinde fiyat rekabeti söz konusudur. Sigorta şirketlerinde aynı araca farklı kasko primleri uygulanabilir.

Farklı sigorta şirketlerinin Kasko Sigortalarında, poliçe üzerinde kazanılan hasarsızlık indirimleri basamak, kademe veya % olarak ifade edilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ve önemli olan husus, araç sahibi sigortalıların iyi bir sigorta uzmanı desteği alarak kaskolarını yaptırmalarıdır. Araç sahibinin önceki aracında kazandığı hasarsızlık indirimi haklarını, yeni aracına transfer edebilmesi için öncelikle eski aracın noter satış evrakı ile kasko sigortasının kalan gün sayısı esasıyla “satıştan dolayı iptalinin” yapılarak prim iadesinin yapılması gerekir. Sonrasında SBM kayıtlarından manuel olarak kasko sigortasının iptalini kontrol eden sigortacı; yeni araca iptal edilen poliçe bilgilerini aktararak, yeni kasko sigortasında hasarsızlık indirim hakkını devredip tarifeye ek indirim uygulamış olur. Böylece, normal standart tarife üzerinden yıllık kasko primi düşer.

Bahse konu olan “kasko sigortası hasarsızlık indirimleri”, uzman bir sigortacı desteğiyle yeni aracınıza devredildiğinde, prim avantajı sağlanmış olacaktır. smiley

 

Genel değerlendirme ve sonuç

Sahibi olduğunuz araçları satıp noterden devir yaptıktan sonra, sigortacınızdan hem “zorunlu trafik sigortasında” ve varsa “kasko sigortasında”, sigortacınıza satıştan dolayı iptalini yaptırmalısınız.

Yeni poliçenize hasarsızlık indirim haklarınızı devretmek için sigortalı olarak üzerinize düşen yükümlülük, sigortacınıza noter satış evrakını göndermek olmalıdır! smiley

 

Trafik Sigortası Fiyatları TIKLAYINIZ

Kasko Sigortası Fiyatları TIKLAYINIZ

Sigorta BLOG sayfamızı TIKLAYINIZ

 

#HasarsızlıkİndirimiNedir

#HasarsızlıkNasılDevredilir

#HasarsızlıkİndirimHakkı

#HasarsızlıkBasamakları

#AraçSigortasıFiyatları2022

 

 

 

 

 

 

 TEKLİF AL