Hasarda ne yapılır?

Ongun Sigorta

Sigortacılıkta; sigortalanan kişi ya da sigortalı değerin başına gelebilecek olan bir kaza (trafik kazası, ferdi kaza vb.), hastalık, yangın, doğal afet, deprem, hırsızlık, terör, sel suyu baskını, dahili su, dolu, fırtına, hortum, yıldırım, elektrik kontağı, makine kırılması, elektronik cihaz bozulması, tarımsal riskler (Tarsim), taşınan mallar, sorumlulukların ihmali gibi birçok sebeplerle sigortaya konu hasarlar yaşanmaktadır.

 

Hasar süreci nedir?

-Poliçeye konu hasar gerçekleşir,

-Sigorta şirketine ihbarda bulunulur,

-Sigortalı hasarın oluş şeklini bildiği kadarıyla beyan eder,

-Hasar dosyası açılarak dosya numarası oluşur,

-Sigorta şirketi, sisteminden eksper atamasını yapar.

 

Hasar dosyası nasıl açılır?

1-Sigortalı, TC ve-veya vergi numarası ile ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açabilir.

2-Sigortalılar, hasar durumunda sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri ile 7/24 iletişim kurarak hasar dosyasını açtırabilirler.

3-Sigortalılar, poliçelerini düzenlettirdikleri acentelerini arayarak, hasar dosyalarını acentelerine de açtırtabilirler.

 

Hasar dosyası açmak için gerekli bilgiler?

-Sigortalının TC veya vergi no?

-Poliçe no?

-Hasarın oluş sebebi? (Örneğin: yangın, hırsızlık vb.)

-Tahmini hasar bedeli?

-Ekspertiz yapılacak riziko adresi?

-Sigortalının veya muhatabın cep numarası?

 

Not: Oto kazalarında kaza raporundan sonra eksper devreye girer! İşyeri ve benzeri diğer hasarlarda ise hasar olduğu an eksper riziko adresine gider. Sağlık sigortasında ise hasar, sağlık giderleridir.

 

Hasar Dosyası açmak için sigorta şirketleri iletişim?

TIKLAYINIZ

 

Sigorta Eksperi?

 

Sigortalı ve sigortacının güvenini kazanmış, tarafsızlık içinde bağımsızca hasar tespiti yapan, araştırmacı, poliçelerin özel ve genel şartlarına hakim bir şekilde hasar tazminatı hesaplamalarını yaparak, sigorta şirketine raporlayan ve sadece bu işi meslek edinmiş özel veya tüzel kişidir.

 

-Eksperler sadece bir sigorta şirketi ile çalışmazlar,

-Eksper bir sigorta şirketinin kadrosunda maaşlı çalışan değildir,

-Hazine Müsteşarlığından Ruhsat sahibidir,

-Zararın tespitini yapar, hasar raporunu hazırlar ve ödeme kararı sigorta şirketindedir.

-Bağımsız ve tarafsızdır.

Eksperler; uzmanlık alanlarına göre hasar dosyalarına bakarlar. Yangın, kaza, mühendislik, nakliyat sigortaları vb. bölümlere ayrılırlar.

 

Sigortada yaşanan hasarlar?

-Deprem,

-Doğal Afet,

-Trafik Kazası,

-Yangın,

-Hırsızlık,

-Sel, gibi sigorta poliçelerine konu birçok teminatlar sebebi ile meydana gelen hasarlar; hasarın hangi sebeple oluştuğunu ifade eder. Hasarın oluş sebebi poliçede teminat olarak var ise hasar tazminatına konu bedel, poliçe şartları gereğince sigortalıya ödenecektir. Eksperler, genel şartlar çerçevesinde özel şartları da dikkate alarak, hasar tazminatını belirlerler. Hasar dosyasını sigorta şirketinin onayına sunarlar.

 

Hasar anında ne gibi tedbirler alınır?

Sigortalılar, hasarın gerçekleştiği yerde ellerinden geldiğince hasarın büyümesine engel olucu tedbirleri almalıdır. Böylece direk veya dolaylı olarak meydana gelen hasarlar ile zararın büyümesi engellenmiş olacaktır.

 

Hasar dosyasında sürecini etkileyen faktörler?

Eksperler, hasar dosyasında tazminat hesaplarlarken, aşağıdaki faktörleri dikkate almak zorundadırlar!

-Poliçe Genel Şartları,

-Poliçe Özel Şartları,

-Eksik Sigorta,

-Aşkın Sigorta,

-Sigorta Değeri / Sigorta Bedeli,

-Poliçe Muafiyetleri,

-Zaman Aşımı,

-Rücu.

 

SİGORTA BLOG

 

SİGORTA TEKLİFLERİ

 

#SigortadaHasar

#HasarAnındaYapılmasıGerekenler

#HasarDosyasınıNasılAçarım

#HasarYönetimiNasılYapılırTEKLİF AL