Gümrük Sigortası fiyatları

ANASAYFA SİGORTA BLOG Gümrük Sigortası fiyatları

Gümrük Sigortası fiyatları

Ongun Sigorta

İthal eşyanın ödeme şekli CIF olarak gerçekleşmemiş ise FOB ödeme şekline göre gerçekleşmiş ise gümrük idaresi, ithalatçıdan navlun makbuzu ya da sigorta poliçesi talep etmektedir. Bu sigorta poliçeleri nakliyat abonman sigortası sözleşmelerine bağlı olarak düzenlenebilir. Sigorta, gümrük idarelerince kontrol edilerek kabul edilir. Gümrüklerden çekilecek olan malların çıkışının yapılabilmesi için, “Tam Ziya Nakliyat Sigortası” olarak düzenlenen nakliyat sigortalarına; “gümrük sigortası” veya “gümrük poliçesi” denilmektedir. Değerli “Gümrük Müşavirleri” veya işletmelerin “ithalat sorumluları”, Ongun Sigorta’dan Tam Ziya Gümrük Sigortalarınızı talep edebilirsiniz. Düzenlenen Gümrük sigortası fiyatları ithal eşyanın %1’inin çok çok altındadır. smiley

 

Tam Ziya Gümrük Poliçesi kapsamı nedir?

Sigorta konusu olan mal ve araçların, tamamen hasara uğrayıp yok olması durumudur.

 

Gümrük mevzuatında sigortaya ilişkin güncellemeler!

Aşağıda göreceğiniz üzere yapılan düzenlemeler, uygulamalarda meydana gelen aksaklıkları gidermiştir.

  • (Değişik:RG-22/3/2018-30368) Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.13472.htm

(Değişik:RG-12/6/2012-28321) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin (Değişik ibare:RG-22/1/2016-29601) Bakanlıkça belirlenen veri alanlarının (Değişik ibare:RG-10/1/2013-28524) sistemde kayıtlı bulunması ve gümrük idareleri tarafından sorgulanabilmesi koşullarıyla, eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.13472.htm

 

Gümrük Sigortası hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Hemen tıklayıp, WhatsApp’tan Gümrük Poliçenizi isteyin smiley

#GümrükSigortası

#GümrükPoliçesi

#TamZiyaNakliyatSigortası

 TEKLİF AL