Gümrük Sigortası

Ongun Sigorta

Gümrük sigortası, emtia nakliyat sigortası güvence kapsamı türlerinden olan, “tam ziya klozu” hükümleri gereğince düzenlenmektedir.

 

Tam Ziya Gümrük Sigortasına ne zaman ihtiyaç duyulur?

Yüklemenin gerçekleştiği tarihten, varış noktasına kadar teminat sağlayan bir emtia nakliyat sigortası yapılmamış ise “gümrük sigortasına” ihtiyaç vardır. Malın gümrükten çekilebilmesi için tam ziya gümrük poliçesi düzenlenmesi gerekir.

 

Tam Ziya (Gümrük Sigortası) Emtia Nakliyat Sigortası nedir?

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi halidir.

Tam Ziya Teminatı, yalnızca taşımayı yapan geminin tamamıyla batması ve yok olması nedeniyle taşınan emtianın da tam ziya olmasını temin etmektedir. Tam Ziya emtia nakliyat sigortasında, müşterek avarya ve hususi avarya hasarları teminata dahil değildir.

İşbu sigorta bilimum avaryalar ve masraflar; ezcümle kurtarma ve umumi avarya masrafları hariç olmak şartı ile ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamen ziyanı neticesinde, sigortalı malların fiilen ve tamamen ziya haline münhasır olmak üzere akdedilmiştir.

Emtia Nakliyat Sigorta poliçeleriniz üzerinde; İnstitute Cargo Clauses–C görüyorsanız, poliçeniz tam ziya olarak düzenlenmiştir.

 

Gümrük Poliçesini kimler yapar?

Örneğin; yurtdışından fob teslim olarak ülkemize kadar sigortasız olarak mal getiren ithalatçıların, gümrükten mallarını çekebilmeleri için yapılır. Düzenlenen gümrük mevzuatına göre, “tam ziya gümrük sigortaları” abonman sözleşmeye bağlı olarak yapılır.

 

Gümrük Poliçesi (Tam Ziya Sigortası) nasıl geçerli olur?

Gümrük poliçesinin gümrük mevzuatına uygun şekilde tam ziya sigorta abonman sözleşmesine” bağlı olarak yapılması şarttır. Çünkü, malın yüklendiği ülkedeki tarihinden önce, ülkemizdeki sigorta şirketlerince, sigortalı (ithalatçı) adına düzenlenmiş bir abonman sözleşmesi olmalıdır. Örneğin; ülkemiz gümrüğüne gelen mal için geriye dönük yükleme tarihinden itibaren yapılan gümrük sigortası (tam ziya), ancak belirtildiği şekilde geçerli olur. Böylelikle gümrük memurlarınca gümrük sigortası (tam ziya) kabul edilerek işleme alınır.

 

Yoğun Mal Sevkiyatı olan ve dış ticaretini kendisi gerçekleştiren

“Firmalar ile onların Gümrük Müşavirleri”

bizi hemen arayabilirsiniz…

smiley

 

#GümrükPoliçesiNedir

#GümrükSigortasıNedir

#TamZiyaNakliyatSigortası

#EnUygunNakliyatSigortası

 TEKLİF AL