Grup Sağlık Sigortası Hakkında

ANASAYFA SİGORTA BLOG Grup Sağlık Sigortası Hakkında

Grup Sağlık Sigortası Hakkında

Ongun Sigorta

GRUP SAĞLIK SİGORTASI YENİLEME TEKLİFİ NASIL ALINIR?


Grup Sağlık Sigortasında Önemli Açıklamalar Nelerdir?

Sigortalı Tüzel kişiler mevcut personellerine, Grup Sağlık Sigortalarını yeniletirlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler. Sigortalılar, en uygun grup sağlık sigortası tekliflerini, alternatif sigorta şirketlerinden alabilmeleri için sigorta şirketlerince istenen bilgileri sigorta acentesine bildirmeleri gerekir.

Mevcut poliçelerinde plan değişikliği veya ilave teminat talepleri, kişi eklenmesi vs. gibi birçok detay aşağıda belirtilmiştir.

Önemli olan husus, doğru bilgiler ışığında geçişi yapılacak olan sigorta şirketlerinden hazırlanacak olan, en ucuz grup sağlık sigortasında, alternatif tekliflere ulaşabilmeleridir. Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası veya diğer Özel Sağlık Sigortasında, sigortalı tarafından sağlanan grup detay bilgileri sayesinde, sigorta şirketleri risk kabul prensiplerine göre, en kapsamlı ve en ekonomik grup sağlık sigortası tekliflerini oluşturacaklardır.

Grup sağlık sigortaları ile kurumlar, SGK?lı personelleri dahil olmak üzere,  ilaveten gruba katılmak isteyen işveren veya çalışanların birinci derece yakınlarını da poliçeye ekleyebileceklerdir. Ayrıca işletmeler, grup sağlık sigortası için ödedikleri yıllık toplam primleri, vergi avantajına da çevirebilmektedir.

Aşağıda sigorta şirketlerince istenen bilgiler, grup sağlık sigortası geçişlerinde, yenileme geçiş teklif çalışması yapabilmek için çok önemlidir;


Grup Sağlık Sigortası Yenileme Teklifi İçin İstenen Bilgiler Nelerdir?

Firmanın vergi numarası?

Firmanın mevcut sigorta şirketi?

Firmanın faaliyet konusu nedir?

Firmada çalışanların beyaz yaka, mavi yaka listesi?

Firmanın faaliyette bulunduğu lokasyon İli?

Poliçenin vade başlangıcı ve bitiş tarihi?

Firmanın mevcut poliçesindeki teminat tablosunu gösterir excel tablosu?

İlave talep varsa alternatif teminat tablosunu gösterir excel tablosu?

Grup içerisinde birden fazla plan var ise kişi başı yıllık prim, plan bazlı liste?

Grupta bulunanlar içerisinde kişi bazlı olarak, varsa riskli hastalık bilgisi ve güncel son durum bilgisi?

Firma Personelinin kişi listesi (cinsiyet, yakınlık bilgisi, doğum tarihi, birden fazla plan var ise plan bilgileri.)? Not: Personelin birinci derece yakınları grup sağlık sigortasına dahil olabilmektedir!

Grubun güncel tarih bilgisi ile birlikte hasar/prim raporu (Toplam yıllık prim, ödenen prim ve ödenen tazminat.)?

Gruptaki kişi ya da kişiler için teminat bazında ödenen tazminat listesi?

Kurum bazında (sağlık kurumlarını gösterir)tazminat listesi?

Grupta birden fazla plan varsa plan bazlı tazminat dağılımı?

Poliçe başlangıç tarihindeki kişi sayısı (mevcut döneme ait)?

Firmanın mevcut şirketinde ek protokolü var mıdır? Mümkünse imzalı olarak?

Grubun ödeme planı peşin veya vadeli mi?  Poliçe Vadeli ise vadesi ne şekilde?

Biten grup sağlık poliçesindeki mevcut kişi bazlı ve yıllık ödenen birim primler?

Grupta Peak (yüksek) hasar olup olmadığı bilgisi?

Sigorta Aracısı Acente tek yetki belgesi? (Acente tarafından, yenileme teklifi hazırlayacak Sigorta Şirketleri için alınır. Yetki belgesi, acente tarafından sigortalıya imzalatılır.)


Grup Sağlık Sigortası Teklif Süreci Nasıl Tamamlanır?

Yukarıda istenen bilgiler; ONGUN SİGORTA?daki sağlık sigortası uzmanına aktarıldıktan hemen sonra kontrol edilir. Sonrasında sigorta şirketlerine aktarılan grup bilgileri ile yenileme teklifi hızlıca hazırlatılır. Sonunda, hazırlanan alternatif ve en uygun grup sağlık sigortası teklifleri, en kısa sürede sigortalıya ulaştırılmış olur. Sunulan teklifler arasındaki, teminat içeriği ve prim farklılıkları sigortalıya karşılaştırmalı olarak sunulur ve açıklanır. Böylelikle, Sigortalının doğru karar vermesine yardımcı olunur.

Sigortalı tarafından, poliçe düzenlenmesine karar verilir ve onaylanır ise, ONGUN SİGORTA derhal poliçeyi düzenleyerek tüm gruba poliçeyi nasıl kullanacaklarına dair eğitim verir.


Yenileme Garantisi ve Hakların Korunması?

Sağlıklı iken sigortalanıp, yenileme garantisi haklarınızı kazanabilmek için ise poliçelerinize hiç ara vermeden devam etmelisiniz. Çünkü poliçe başlangıcından itibaren üçüncü yılın sonunda sigorta şirketi sigortalısını değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde poliçeden faydalandığınız kullanımlarınızdan veya kronik bir rahatsızlığınızın var olmadığı şeklinde bir değerlendirme yapabilir. Bu durumda poliçenize, herhangi bir muafiyet, üst limit veya istisna konulamayacak ve yenileme garantisine hak kazanılabilecektir. Kişinin var olan hastalık veya hastalıkları ile poliçeye başladığını var sayacak olur isek, mutlaka poliçe dönemi içerisinde sağlık kurumlarını kullandığında bu durum ortaya çıkacaktır. Dolayısı ile sağlık kurumu ve sigorta şirketi, birlikte karar verirlerken provizyon onayı red olacağından sigorta şirketince tazminat ödenemeyecektir.

Neticede ilk poliçeden itibaren üçüncü yılın sonunda kazanılan yenileme garantisi ile sağlık poliçenizi yaşamınız boyunca ara vermeden devem ettirmeniz durumunda, bir ömür boyu poliçede belirtilen en geniş teminat zenginliği ile poliçedeki tüm klozlardan hastalık ayrımı yapılmaksızın faydalanılacaktır. Bireysel ya da kurumsal olarak bakıldığında, grup sağlık sigortalarında da bu durum geçerlidir. İlk girişten itibaren herhangi bir sağlık probleminizin olmaması durumunda, poliçede belirtilen klozlar çerçevesinde tüm provizyonlarınızdan onay alabileceksiniz. Acil durumlar dışında anlaşmalı sağlık kurumlarına gitmeden önce sigorta danışmanınızdan bilgi ve yardım almanız faydalı olabilir. Acil durumlarda, sahip olduğunuz poliçede sağlık kurumu anlaşmalı veya anlaşmasız olsun, en yakın hastaneye giderek tazminat ödemeden tedavilerinizi karşılayabilirsiniz.


Sağlığınızı ihmal etmeyin ve hemen bizimle iletişime geçin lütfen!

#KurumlaraGrupSağlıkSigortası #EnUygunGrupSağlıkSigortası #GrupSağlıkSigortasıNasılYapılırTEKLİF AL