Filo Kasko

Ongun Sigorta

Filo Kasko Nedir?
 
Filo Kasko, yüksek sayıda araç sahibi olanlar için yapılan kasko poliçesi çeşididir. Tüzel kişilerin araçlarını güvence altına alabildikleri ve bazı genel ve özel şartlarda istenilen teminatlara göre şekillendirebildikleri fiyat avantajı sunan poliçedir. Filo kasko poliçeleri kasko sigortası genel şartları kapsamında, bir ya da birden fazla markalı araç grupları için oluşturulan poliçelerdir.
 
Filo Kaskonun Avantajları Nelerdir?
 
Filo kasko, farklı marka, model ve tipteki araçların, avantajlı tek bir fiyat tarifesi üzerinden sigortalandığı kaskodur. Filo kaskolar, şirketlerin öz malları olan araç grupları için yapılabildiği gibi, ayrıca oto kiralama (rent a car) yapan firmaların, günlük ya da uzun süreli (operasyonel) kiralama yaptıkları çok sayıda araçlar için de düzenlenmektedir. Her iki duruma da örnek verecek olur isek; 50 aracı olan bir şirketin, filo kasko kapsamındaki araçlarını aynı vadeden başlatılarak sigortalanması durumunda ödenecek toplam kasko primi avantajlı duruma gelecektir. 
 
Filo Kaskonun Sigorta Primleri?
 
Sigorta şirketleri, filo kaskolarda şirketlerin araçlarının hangi amaçla ( pazarlama, satış, banka, ilaç tanıtımı, günlük & operasyonel kiralama v.b.) kullanıldığına, hangi ilde veya şehirlerarası seyahat eden araçlar olup olmadığına, geçmiş yıllardaki kaza istatistiklerine göre, değerlendirme yaparak fiyat tarifesine karar verir. Hasar/ prim oranına  (ödenen prim / alınan hasar) göre araç grubu için prim oluşturur. Her bir sigorta şirketinin, aynı filo kasko grup araçları için farklı fiyat tarifesi ile fiyatlama yapabilmesi mümkündür. Bu durum tamamen sigorta şirketlerinin risk kabul prensipleri ile underwriting (finansal risk değerlendirmesi) sonucunda vereceği karara göre, filo kasko primleri oluşur. Hasar frekansı yüksek olan bir filo kasko grubu söz konusu ise toplam araç bedeli üzerinden limitli güvence denilen stop loss (zarar durdurma limiti) uygulanarak filo kasko düzenlenebilir. Örneğin 50 adet aracı kasko bedeli toplamı 10.000.000.TL ise; oluşabilecek hasarlar toplamı, 7.500.000.TL ye ulaştığında limit dolmuş olacaktır. En başta Filo Kasko düzenlenirken, maksimum 7.500.000.TL limitle poliçeden ödeme yapılacağı konusunda sigortacı ve sigortalı anlaşırlar.
 
Filo Kasko Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?
 
Araçların tam listesi eksiksiz bir şekilde, marka, model, tip, plaka no gibi bilgiler exel ortamında hazırlanarak sigortalı tarafından sigortacıya sunulur. Araç kasko değerinin filo kaskoda hatalı olmaması için, araç bilgilerinin doğru belirtilmesi gerekir. Alınacak servis hizmetleri konusunda, yetkili- özel servis tercihini sigortalı beyan etmelidir. İkame araç verilebiliyor ise gün sayısını sigortacı ile birlikte kararlaştırmalıdır. İhtiyari mali mesuliyet teminatı, ferdi kaza koltuk teminatı limitlerini de sigortacıya bildirmelidirler. Sigorta şirketleri açısından Hasar / Prim oranları veya bir başka deyişle, hasarsızlık indirimi verilmesi açısından uygun bir filo kasko için yenileme teklifi hazırlanıyor ise, primin avantajlı olması beklenmelidir. Şayet filo kasko sigortası, ilk defa düzenlenecek ise, sigortalı veya sigortacı açısından geçmişe dair bir istatistik oluşmadığından, şirketin faaliyeti, araçların kullanım amaçları ve marka-modellerine göre kasko primleri oluşturulacaktır. Takip eden yılda sigorta şirketi, filo kasko yenileme tarife primlerini bir önceki yılın istatistiklerine göre belirleyecektir.
Ayrıca sigortalılar filo kasko satın alırlarken deprem muafiyeti, kasko muafiyeti gibi teminatlar üzerinden primlerini düşürebilmektedirler. Hasar sonucunda sigortalı ve sigortacı sorumluluğunda kalan tazminat bedeli söz konusu olacağından, filo kasko teklifleri dikkatlice incelenmelidir. 
 
Filo Kaskoda Araç Değeri Sorgulama?
 
Sigortalılar, filo kasko teklifi alırlar iken, filo havuzundaki araçlarının her birinin kasko araç değer sorgulamalarını internet üzerinden Türkiye Sigorta Birliğinin web sitesinden https://www.tsb.org.tr/kasko-deger-listesi.aspx?pageID=631 sorgulayarak kontrol edebilirler. Filo kaskoda bir önceki yıldan hatalı olarak düzenlenmiş araç ya da araçlar var ise düzeltilmelidir.
 
Filo Kasko Sigortası Teminatları:
 
Filo Kasko Ana Teminatlar Nelerdir?
 
• Çarpma & Çarpışma
• Yangın
• Hırsızlık
• İhtiyari Mali Mesuliyet
• Koltuk Ferdi Kaza – Tedavi Masrafları
• Hukuksal Koruma
• Yol Yardım Hizmetleri
 
Filo Kasko Ek Teminatlar Nelerdir?
 
• Doğal Afetler: Dolu, Sel, Deprem, Fırtına, Yıldırım, Su baskını, Toprak Kayması, Yanardağ Püskürmesi
• Terör
• Anahtar ile Çalınma
• Ek Aksesuar
• Kemirgen Hayvan Zararları
• Kişisel Eşya
• Yurtdışı
• Yanlış Akaryakıt Dolumu
• Anahtar Kaybı
• Mini Onarım
 
Ekonomik Filo Kasko Primi?
 
Sigortalılar alternatif filo kasko teklifi araştırırlar iken; Sigorta şirketlerinin filo kasko açısından değerlendirmeye aldığı araç grupları için hazırlayacağı fiyat teklifleri; en uygun filo kasko primleri  olmalıdır. Ancak, en uygun filo kasko veya en ekonomik filo kasko teklifi olmasının yanı sıra, teminat açısından da sigortalının beklentilerinin karşılanması çok önemlidir. Bazı durumlarda prim sebebi ile verilen yanlış kararlar sigortalının ciddi maddi kayıplarına yol açabilmektedir.
Teklif süreçlerinde, konusunda uzman ve filo kasko açısından deneyimli sigorta acentesi ile süreçleri yürütmek önemlidir. En ucuz filo kasko sigortasını bulmak için teklif araştıran sigortalıların dikkat etmesi gereken konu, sigorta poliçesinin içeriğinde danışmanlık alarak uygun fiyatlı teklife onay vermeleridir.

Hasar Durumunda Filo Kasko?
 
Filo kaskolarda genellikle araçlardan sorumlu olan filo sorumlusu kişiler ile süreç yönetilir. Aracın kaza veya başka bir nedenle hasarlanması sonucu, araç tamirhaneye çekilerek onarım aşamasına geçilir. Öncelikle sigorta acentesi derhal sürecin içine girerek eksper ve tamirhane ile kontak kurarak süreci takip eder. Olabilecek en hızlı şekilde aracın onarılması işi sonuçlandırılır. Sigorta acentesi olarak; araçta Pertotel şeklinde ağır hasar oluşmuş ise sigorta şirketinin eksperi ile sovtaj bedelinin (aracın hasarlı halinin bedeli) hesaplanması ve aracın toplam kasko rayiç değer tazminatının en hızlı şekilde sigortalıya ödenmesi için hareket edilir.
Hasar süreçlerinde sigorta acenteleri, sürecin sağlıklı ilerlemesi için yardımcı olma misyonu ve sorumluluğu ile hareket edecektir.
Değerli sigortalılar, filo sorumluları adayları; Filo Kasko avantajları ve en uygun Filo Kasko seçeneklerimiz ile tanışmanız için, bizimle iletişim kurmanız halinde yardımınıza hazırız. 

#FiloKaskoTeklifi #FiloKaskoAvantajları #FiloKaskoHakkında #EnUygunFiloKaskoTEKLİF AL