Fark Yok Sigortası & Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

ANASAYFA SİGORTA BLOG Fark Yok Sigortası & Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Fark Yok Sigortası & Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Ongun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

Kişilerin, SGK kapsamı içerisinde olmaları şartı ile anlaşmalı Özel hastanelerden devlet destekli olarak hizmet alabildikleri ve ekonomik primler ile sağlık sigortalarına sahip olabilecekleri ve fark ücretini bu poliçeden karşılayabildikleri özel sağlık sigortalarıdır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Fark Ücreti?

Kişilerin, yatarak tedavi (ameliyat, acil vb.) veya ayakta tedavi (muayene, poliklinik ve tetkik vb.) için gittikleri, SGK anlaşmalı Özel Hastanelerde, SGK tarafından karşılanan bedelden arta kalan sağlık hizmeti bedeline, FARK ÜCRETİ denir.

Sağlık Sigortalarında, COVID-19 kapsam dahilinde!

 

SAĞLIK SİGORTANI SEÇ

TAMAMLAYICI SAĞLIK TEKLİFİ AL (TC NO, BOY, KİLO ve CİNSİYET ile!)

#TamamlayıcıSağlıkSigortası #FarkYokSigortası #SağlıkSigortasıTeklifiAlTEKLİF AL