Fark ücretini kim öder?

Ongun Sigorta

SGK güvencesinde olanlara; sigorta şirketi ile anlaşmalı B sınıfı özel hastanelerden aldıkları sağlık hizmetleri sonrası çıkan Fark Ücretini; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası karşılar! Tamamlayıcı sağlık sigortası olmayanların ise; sağlık giderlerinden doğan fark ücreti cepten ödenecektir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasından istisnalar hariç;

-SGK’nın karşıladığı sağlık giderlerinin fark ücretini öder :)

-SGK’nın karşılamadığı sağlık giderlerini ise ödemez :(

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortam neden olmalı?

İnsanlar hastalandıklarında veya ekonomik sıkıntıya düştüklerinde, yanlarında gerçek bir dost ararlar. Hasta olduğunuzda bana kim yardım edecek diye düşünmek yerine, tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olun ve fark ücretinizi, poliçeniz sizin yerinize ödesin. İster ameliyat, ister acil, isterse muayene ve tetkik gibi sağlık harcamalarınızda, size en yakın dost, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır. Ülkemizde yaşayan insanların ortalama gelir düzeyine hitap eden Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına, çok uygun primlerle erişebilirisiniz.

 

Hastalandığınızda en yakın can yoldaşınız kim?

Elbette ki öncelikle hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızdır. Sonrasında ise size en yakın dost, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır. :)

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular?

 

Aşağıda, SGK mevzuatına göre tamamlayıcı sağlık sigortasında merak edilen ve bilinmeyen sorulara ulaşabilirsiniz.

 

SGK Mevzuatında Tamamlayıcı Sağlık:

 

28 Haziran 2012 tarihinde Kurumumuz tarafından yayınlanan 2012/25 sayılı Genelge ile Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak Genelgeye ilişkin açıklayıcı soru ve cevaplar aşağıda yer almaktadır.

 

1- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) nedir? Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile nasıl bir ilişkisi vardır?

 

1-Kurum tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, yani cepten ilave ücret ödenmesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür.
 

Ülkemizde uygulanmakta olan genel sağlık sigortası tarafından karşılanmayan hizmetleri (estetik amaçlı müdahaleler, özel hastanelerde çıkan ilave ücretler gibi) kapsamaktadır.
 

28.06.2012 tarihli ve 2012/25 sayılı Genelge öncesi hastaneler aynı sağlık hizmetini iki ayrı Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu ve Özel Sağlık Sigortası Şirketi) fatura ettiğinde Kurumumuz ödemeleri açısından sorun oluşur, bu nedenle sağlık hizmetine ait fatura ya tamamen sadece Kurumumuza ya da tamamen sağlık sigortası şirketine fatura edilirdi. İlgili kısmın Kuruma, SUT miktarını aşan kısmın ise sigorta şirketine fatura edilmesi mevzuatsal açıdan mümkün değildi. Bu nedenle ilave ücret ve otelcilik ücreti gibi ortaya çıkan fiyat farkları hastalar tarafından cepten ödenirdi. Genelge ile hastalar tarafından cepten ödenen bu kısımların (hastalar tarafından istenildiği ve sigorta poliçesi satın alınması halinde) sigorta şirketleri tarafından hastanelere ödenebilmesinin yolu açılmıştır. Yani, sunulan sağlık hizmetlerine ait bedellerden Kurum tarafından ödenmesi gerekenler Kuruma, hasta tarafından ödenen ilave ücret gibi bedeller ise sigorta şirketine fatura edilebilecektir. Böylelikle, kişiler istediği takdirde özel sigorta şirketlerinden daha uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi satın alacak ve hastaneye ödemeleri gereken ilave ücret ve otelcilik ücreti gibi fiyat farklarını cepten ödemeyeceklerdir.
Ayrıca, sigorta şirketi ve hastane bir sağlık hizmetinin fiyatı konusunda kendi arasında anlaşma yaptığı takdirde, sağlık hizmet bedelinin SUT fiyatı Kuruma, SUT’un üzerinde kalan kısmı da sigorta şirketine fatura edilebilecektir.

 

2-Bu Genelge ile SGK kapsamından çıkarılıp özel sigorta kapsamına alınan herhangi bir sağlık hizmeti var mıdır?

 

2-Hayır. Kurumumuz tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin kapsamında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Genelge öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerine ait bedeller aynı şekilde karşılanmaya devam edilmektedir. Genelge yalnızca mevcut durumdaki uygulamayı Kurumumuz açısından düzenlemiştir.

 

3-Genel sağlık sigortası olan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırmak zorunda mıdır?

 

3-Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigortası tamamen isteğe bağlı olup, genel sağlık sigortalısı kişinin sağlık hizmet bedelinin SUT'ta belirtilen tutarı Kurum tarafından bu tutarı aşan ilave ücret gibi kısımları ise TSS sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

 

4-Hangi hizmetler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamındadır?

 

4-

a- Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.),
b-İlave ücret tutarları,
c- Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,
d- Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar.

 

5-Hasta katılım payları da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında mıdır?

 

5-Hayır. Kanun gereği hasta katılım payları özel sigorta konusu yapılamamaktadır. Bu nedenle bu tutarlar hastalar tarafından ödenmektedir.

 

Yukarıda, 5 maddeden oluşan soru ve cevaplar aşağıdaki linkten alınmıştır!

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/saglik/alo170_BimerSSS/saglik_hizmetleri/tamamlayici_sigorta

 

 

 

TC, Boy ve Kg. bilginizi iletin!

 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI FİYATI ALIN

 

 

 

#FarkÜcretiNedir

#TamamlayıcıSağlıkFarkÜcreti

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL