En uygun araç sigortaları nerede

ANASAYFA SİGORTA BLOG En uygun araç sigortaları nerede

En uygun araç sigortaları nerede

Ongun Sigorta

Araç sigortaları; zorunlu ve zorunlu olmayan sigortalar olarak iki grupta toplanmaktadır. Trafik sigortası zorunlu sigorta olup, kasko sigortaları ise isteğe bağlı olarak yaptırılan sigortadır. Zorunlu Trafik Sigortası, araç sahibinin veya sürücüsünün kusurlu olması durumunda, karşı araç veya araçlara, 3.şahıs malına, kamu malına, özel mülke ve-veya insanlara gelebilecek olan zararları poliçede belirtilen limitlerle karşılar. Trafik Sigortası; “Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası” olup,  maddi, bedeni, sürekli sakatlık ve ölüm gibi tazminatları, poliçede belirtilen limitlerle karşı tarafa veya taraflara öder. Trafik kazasına karışanlar, Karayolları Trafik Kanunu kurallarına göre tutulan kaza raporuna bağlı olarak, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM eksperlerince tarafların kusur oranları belirlenir ve hasar ödemesi buna göre yapılır. Kasko sigortaları ise Trafik sigortasında olmayan birçok güvenceyi sağlayarak, araç sahiplerinin kendi araçlarını güvence altına almaktadır. Kasko sigortasında sadece İhtiyari Mali Mesuliyet İMM teminatı, Trafik Sigortasındaki İMM standart teminat limitinin yetmediği durumlarda devreye girmektedir.

 

2022 Araç Sigorta Fiyatları

Araç kaskolarının yıllık primleri, sigorta şirketlerinin serbest tarifesiyle belirlenir. Trafik Sigortalarında ise araç sınıflarına ve daha birçok parametreye göre azami tavan primler uygulanırken, tavan primin altında sigorta şirketleri fiyatlama yapabilmektedir. 2022 yılına gelindiğinde, araç sigortaları primlerinde artış yaşanmıştır. Çünkü pandemiyle birlikte hasar maliyetlerinin artması sonucunda neredeyse tüm sigorta şirketleri, trafik sigortalarında azami tavan brüt primlerle trafik sigortalarını düzenlemektedir. Kasko Sigortası ve Trafik Sigortası primleri, 2019-2022 arası neredeyse 3-4 kat artmıştır. Bu süreçte piyasadaki arz talep dengelerine göre sıfır ve ikinci el araçların kasko rayiç değerleri artmıştır. Dolayısıyla sigorta şirketleri, kasko ve trafik primlerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalmıştır.

 

En uygun TRAFİK SİGORTASI için TIKLAYINIZ

En uygun KASKO SİGORTASI için TIKLAYINIZ

 

#EnUygunAraçSigortaları
#AraçSigortaları2022
#OtomobilSigortalarıTEKLİF AL