En kapsamlı sigortalar

Ongun Sigorta

Kamu otoritesi tarafından, teminat, limit, prim ve şartları kontrol edilen zorunlu sigorta poliçeleri (Trafik, Dask vb.) dışında kalan sigortaların teminat kapsamları, modüler olarak genişletilebilir veya daraltılabilir. Bir rizikonun gerçekleşmesi olasılığına karşı modüler  teminatların paket olarak sunulduğu sigortalarda, sigortalılara en kapsamlı teminatları sunmak gerekir. Acentemiz her sunduğu teklifte, en geniş teminat ve en uygun fiyat anlayışıyla hizmet vermektedir. Sigortanın kapsamının genişletilmiş olması demek;  sigortalının çok daha fazla sebepten başına gelmesi muhtemel hasarlar sonucu, uğrayacağı zararların karşılanması için tüm teminatlara sahip olmasıdır. Paket sigorta (kasko, konut, işyeri, inşaat all risk, ortak alan vb.), poliçelerinin ana teminatlarına ilave olarak, sorumluluk teminatları gibi ilave teminatların eklenmesi ve ayrıca seçilen teminatın azami limitinin de makul bir seviyede belirlenmesi önemlidir. Ayrıca poliçede yer alan deprem gibi önemli bir teminatın muafiyet oranını minimum seviyede tutmak gerekir. Genişletilmiş teminatlar ve minimum muafiyetlerle düzenlenen poliçeler sayesinde sigortalılar rahat edecektir. Çünkü, poliçe döneminde meydana gelen bir hasar sonucu oluşan maddi zararın, nasıl ve ne kadarının karşılanacağı, poliçe teminatının başlatıldığı gün seçilen teminatlarla belirlenmiş olacaktır. Paket sigortalardaki sorumluluk ek teminatlarına örnek vermek gerekirse; işveren mali sorumluluk, üçüncü şahıs mali sorumluluk, yangın mali sorumluluk, asansör mali sorumluluk, garaj mali sorumluluk, hukuksal koruma gibi sayılabilir. Paket sigortalar; teminat çeşitliliği, minimum muafiyet ve seçilen teminatların sigorta üst limitleriyle genişletilmiş olurlar. Ayrıca, düzenlenecek paket sigortalarda, sigortaya konu sigorta bedelleri (bina, demirbaş, emtia, sabit dekorasyon, cam, üçüncü şahıs malı vb.) doğru tespit edilerek, eksik sigorta olmaksızın poliçeye yazılmalıdır. Özetle paket sigortalar, doğal ve doğal olmayan birçok sebepten oluşabilecek hasarlara karşı sigortalıları maddi-manevi güvence altına almaktadır. Yukarıda bahsedilen Yangın paket sigortaları dışında, özel sağlık sigortası planlarında da geniş kapsam önemlidir. Örneğin; ayakta tedavi teminatının poliçede olup olmaması ve ayakta tedavi yıllık azami sigorta limitinin ne kadar olduğu teminat kapsamı açısından önemlidir. Zaten sigorta şirketleri, sağlık sigortalarında belirli planlar oluşturarak, sigortalıların kapsam tercihlerine göre tercih yapmasına imkan tanımaktadır. Tüm kapsamlı yangın paket ve özel sağlık sigorta poliçelerinde, ücretsiz asistans hizmetler sunulmaktadır. smiley

 

Sonuç ve değerlendirme

Sigortalıların sadece poliçem var demek için değil, sahip olunan değerin tam anlamıyla teminat altına alındığı bir sigorta poliçesine sahip olmaları önemlidir. Sigortalıların haklı menfaatlerinin karşılanması için poliçenin kapsamının en geniş şekliyle olması gerekir. Hasarın hangi nedenle, nasıl ve ne zaman olacağı önceden bilinemeyeceğinden dolayı, poliçe teminatlarının geniş kapsamlı olması gerekir. smiley

 

Gelin!

Değerlerinizi korumak için en geniş kapsamlı sigortalarla sizleri tanıştıralım ve buluşturalım… smiley

 

SİGORTA TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#EnKapsamlıSigortalar

#TümSigortaÇeşitleri  TIKLAYINIZ

#EnUygunSigortaFiyatlarıTEKLİF AL