En iyi sigorta sözleşmesi nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG En iyi sigorta sözleşmesi nedir?

En iyi sigorta sözleşmesi nedir?

Ongun Sigorta

Sigorta sözleşmeleri; sigortacı ile sigortalı/sigorta ettiren arasında, riskin nasıl ve ne şekilde karşılanacağına dair teminatların yer aldığı klozlar bütünüdür. Sigorta sözleşmeleri, sigorta genel şartları kapsamında, sigortalılar için farklı risklere uygun şekilde tasarlanarak düzenlenmektedir. Sigorta ürünlerinde, sigorta genel şartlarına ek, teminatlar verilebilir. Ek teminat ve özel şartlarla, sigortanın güvence kapsamı, teminat ve sigorta limitleri bakımından genişletilebilmektedir. Sigortalılar, rizikonun türüne uygun bireysel veya kurumsal sigorta sözleşmeleriyle, taşıdıkları riskleri güvence kapsamına alabilmektedirler.

 

En iyi sigorta sözleşmesi nedir ve nasıl olmalıdır?

Bu sorunun cevabını aşağıda kısaca özetlemek gerekirse;

>Sigortalanacak olan malın, canın veya sorumluluğun, teminat kapsamlarının belirlenmesi gerekir.

>Doğru risk analizi yapılmalıdır.

>Sigorta bedelleri doğru tespit edilmelidir. Gerekirse bağımsız eksperden destek alınmalıdır.

>Sigorta sözleşmesinin; türü, paketi veya planı, risklere ve sigortalının ihtiyacına uygun seçilmelidir.

>Sigortalının haklı menfaatlerinin azami ölçüde karşılandığı sözleşmeler (poliçeler) olmalıdır.

>Olası hasar senaryolarına uygun, geniş teminat yapısı olmalıdır.

>Minimum prim ile sigortalının bütçesine uygun optimum teminatlar içeren sigorta sözleşmeleri (poliçe) yapılmalıdır.

>Sigorta sözleşmeleri (poliçeleri) kişiye, kuruma ve rizikoya özel düzenlenmelidir.

>Sigorta sözleşmeleri, doğru seçilen teminat, minimum muafiyet, eksiksiz teminat, yeterli sigorta limitleri ve en uygun fiyatlarla düzenlenmelidir.

>Sigorta sözleşmeleri; deneyimli ve konusunda uzman sigorta uzmanlarından satın alınmalıdır.

>Sigorta sözleşmesinde teminat kapsamının taraflarca (sigortacı ile sigortalı-sigorta ettiren) iyice anlaşılması gerekir.

Sigortalı adayları; yukarıdaki kriterleri dikkate almak suretiyle, optimum seviyede ve kapsayıcı teminatları içeren, en iyi sigorta sözleşmesine sahip olabilirler.smiley

Unutulmamalıdır ki!

Sigorta sözleşmelerinde yazan kurallar (genel ve özel şartlar) bütünü ile birlikte, yaşanan hasarlardaki sebep-sonuç ilişkisi kuralına uyularak, sigortalıya hasar ödemesi yapılır. Teminat kapsamında olmayan veya sigorta sözleşmesinde belirtilmeyen konularda, sigortalıya hasar tazminatı ödenemez.

 

En iyi sigorta sözleşmesi için bizimle iletişime geçiniz…

smiley

 

SİGORTA TEKLİFLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

#EnİyiSigortaSözleşmesiNedir

#EnİyiSigortaPoliçesi

#EnİyiSigortaFiyatları

#EnUygunFiyatlıSigortalarTEKLİF AL