En iyi sigorta poliçeleri

Ongun Sigorta

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketleri, zorunlu ve isteğe bağlı zorunlu olmayan sigorta çeşitlerinde (Elementer-Sağlık, Birikimli Hayat ve Emeklilik, Bireysel Emeklilik BES ile diğer Finansal Sigortalar-Ticari Alacak Sigortası vb., Tarsim, Siber Güvenlik Sigortaları, Bina Tamamlama Sigortası) ürün sunmakta, geliştirmekte ve pazarda rekabet etmektedirler. Bu rekabet, yönettikleri sigorta havuzlarına, sermaye yapılarına, hizmet alt yapılarına, trt anlaşmalarına, risk iştahlarına, odaklandıkları sigorta ürünlerine ve rekabet tarzlarına göre farklılık göstermektedir. O nedenle en iyi sigorta poliçeleri .….….Sigorta şirketinden alınır demek, sigorta sektörü açısından çok doğru olmayacaktır. Elbette ki sigorta liginin üst sıralarında olan ve belirli bir hacme ulaşmış şirketler olmakla birlikte, diğer sigorta şirketlerinin de sektöre kattıkları katma değer ile farklı sigorta branşlarında verdikleri hizmetler çok değerlidir. J

Sigorta şirketleri, uygun sermaye yeterliliğini sağladıktan sonra, tercih ettikleri sigorta ürünleri için Hazine ve Maliye Bakanlığından poliçe düzenleme yetkisi (ruhsat) alarak yurt çapında faaliyet gösterirler. Bu faaliyetlerini yurt çapında yaygın sigorta acenteleri ile broker-bankalar üzerinden sağlarlar.

Zorunlu trafik poliçesi düzenleme konusunda ruhsat almış olan sigorta şirketleri, poliçenin şartları, kapsamı ve limitlerinde, kamu otoritesinin belirlediği yönetmeliğe göre poliçe tanzim ederler. Sigorta şirketlerinin zorunlu olmayan ve isteğe bağlı düzenlediği sigortalarda aynı poliçe türleri olsa dahi, TSB’nin sigorta genel şartlarına aykırı olmamak kaydıyla, özel şartlarda,  ek teminatlar ile ücretsiz asistance hizmetlerde farklılıklar olabilmektedir. smiley

 

En iyi sigorta poliçesine nasıl karar verilir?

Sigortaya ihtiyaç duyan sigortalı adaylarının, en iyi sigorta poliçesine erişmeleri adına birçok parametre devreye girer. En önemli parametre ise konusunda uzman bir sigorta danışmanının yardımını almaktır. Dolayısıyla sigorta uzmanı sizlere, poliçenizin hangi sigorta şirketinden olacağına, hangi sigorta ürününe yönelmeniz gerektiğine ve sigorta ürününün teminat yapısının nasıl olması gerektiğine dair tüm konularda klavuz olarak son kararı size bırakmalıdır. Ayrıca ödenecek olan primin uygunluğu da sigortalı açısından önemlidir. Ancak, poliçeler doğru teminat ve doğru fiyatla tanzim edilmelidir. Neticede, riski optimum seviyede karşılayabilecek poliçeye sahip olmak gerekir.

Ongun Sigorta sizlere; 21 yılı aşan sektör tecrübesi ve tüm uzman ekibiyle, “en iyi sigorta poliçelerini” sunmak üzere gerekli desteği vermeye hazırdır. smiley

 

Sigorta BLOG sayfamız, TIKLAYINIZ

 

Sigorta teklifleri, TIKLAYINIZ

 

#EnİyiSigortaPoliçeleri

#EnUygunSigortalar

#EnHesaplıSigortalar

#EnUcuzSigortalar



TEKLİF AL