En iyi sağlık sigortaları 2022

ANASAYFA SİGORTA BLOG En iyi sağlık sigortaları 2022

En iyi sağlık sigortaları 2022

Ongun Sigorta

Özel sağlık sigortaları; ruhsat sahibi sigorta şirketleri ve onların satış kanalları tarafından, sağlık sigortası genel şartları kapsamında, “sadece yatarak tedavi” ve “ayakta artı yatarak tedavi” teminat türleri ile iki ana grupta düzenlenir. Sadece sigorta şirketinin uhdesinde farklı teminat türleri ile güvence sağlanmakta olan özel sağlık sigortalarının yanı sıra, SGK ile sigorta şirketinin müştereken ödeme yaptığı “Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları” da yer almaktadır. İlk defa özel sağlık sigortası yaptıracak olan kişilerin, 2022 yılında en iyi sağlık sigortaları hangileri veya hangisi diye değerlendirme yapması elbette ki önemlidir. Bireyler, kendi yaşam standartlarına paralel olarak, sağlık sigortaları için ayırabildikleri bütçelerine, doktorlarının anlaşmalı özel hastane ağında yer alıp almadığına, anlaşmalı özel hastanelerin hangileri olduğuna, bu özel hastanelerin ev ya da işyerlerine yakınlıkları, poliçedeki yıllık ayakta tedavi limitleri, ayakta tedavilerde sigortalı katılım payı oranı gibi birçok unsurlara göre sağlık sigortası teminat kapsamını ve poliçe planlarını belirlemek durumundadırlar. Ayrıca bireyler, seçecek oldukları sigorta şirketini de kendileri belirlemek isterler. En iyi özel sağlık sigortası kavramı bahsedilen kriterlere göre değerlendirildiğinde kişilerin kendi iradeleriyle karar verdikleri poliçelerdir. Bu poliçelerin tüm detayları, konusunda uzman bir sigortacı tarafından sigortalı adayına aktarıldığında kişiye özel en iyi özel sağlık sigortasına karar verilmiş olur. Son yıllarda ve 2022 yılına gelindiğinde, yatarak tedavide %100 ödeme yapan, ayakta tedavide yıllık azami 10 vaka sayısı ile muayene ve buna bağlı tetkikleri karşılayan, SGK kapsamındakilere yapılan, anlaşmalı özel hastanelerde hastaya çıkarılan “fark ücretini karşılayan” özel sağlık sigortası, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarıdır”. TSS primlerinin diğer özel sağlık sigortalarına göre çok daha uygun olması ve genellikle yaygın ve B sınıfı özel hastanelerde poliçeden faydalanılabilmesi nedeniyle insanlar, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS’yi tercih etmektedirler. smiley

 

Bizi arayın!

Öncelikle size özel “en iyi özel sağlık sigortası teminat kapsamını” ve “poliçe planınızı” gelin birlikte belirleyelim…

 

Size özel teklif hazırlamak için;

-TC numaranızı

-Doğum tarihinizi (gün, ay ve yıl)

-Mesleğinizi

-Aile paket olarak teklif alınacak ise tüm bireylerin TC numarası ile doğum tarihlerini (gün, ay ve yıl)

-Teklife konu kişi ya da kişilerin boy ve kilo bilgilerini, tarafımıza iletmeniz gerekecektir. smiley

 

Uzman sigorta danışmanlarımız, sizlere farklı sigorta şirketlerinden, alternatif sağlık sigortası teklifleri hazırlayarak sunacaktır. smiley

 

#EnİyiSağlıkSigortaları2022

#KişiyeÖzelSağlıkSigortaları

#EnHesaplıSağlıkSigortaları

#EnUygunÖzelSağlıkSigortaları

#TamamlayıcıSağlıkSigortalarıTSS

#ÖzelSağlıkSigortalarıÖSS

#TSS

#ÖSS    TEKLİF AL