En iyi özel sağlık sigortası nasıl yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG En iyi özel sağlık sigortası nasıl yapılır?

En iyi özel sağlık sigortası nasıl yapılır?

Ongun Sigorta

Özel sağlık sigortaları; Bireylerin sağlık giderlerini karşılamalarına yönelik olarak planlanan ve kişiye özel farklı plan tercihlerinden birine yönlendirilerek yapılması gereken sigortalardır. Bireylerin özel sağlık sigortalarında sadece fiyat odaklı olarak değerlendirme yapmamaları gerekir. Tercih edilecek olan SAĞLIK SİGORTASI planının, kişide azami seviyede yaratacağı memnuniyetin dikkate alınması gerekir. Sigorta danışmanınız ile yapacağınız değerlendirmeler ışığında, hangi plan ile sisteme gireceğinize karar vermeniz sizin lehinize olacaktır. Sigortacılık anlayışımız gereği, sağlık sigortası için ayırdığınız maksimum bütçeyi, en verimli şekilde kullanmanız için size ONGUN SİGORTA yardımcı olacaktır.

 

Sağlık Sigortası Planları?

Poliçe kullanım çeşitleri:

-Sadece yatarak tedavi

-Ayakta artı yatarak tedavi

 

Poliçe çeşitleri:

Özel Sağlık Sigortası (%100 özel sigorta)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (Devlet SGKdestekli özel sigorta)

 

NOT: Son yıllarda “TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI”

sadece ekonomik olması sebebi ile tercih edilmektedir. smiley

 

İnsanlar sigorta poliçesini nasıl satın alırlar?

-Sigorta şirketine ve markaya bakarlar,

-Acenteyi (satış kanalını) değerlendirirler,

-Referanslara bakarlar,

-Fiyatı sorgularlar,

-Karşılaştırma yaparlar,

-Sigorta danışmanının yaklaşımlarını ve bilgi seviyesini tartarlar,

-Sigortacının güven sağlayıp sağlamadığına bakarlar,

-Sigortacının hizmet kalitesini sorgularlar,

-7/24 erişilebilirliği sorgularlar,

-Sorulan sorulara karşı, geri bildirim sürelerine bakarlar,

-Hasar anında nasıl yardımcı olunduğunu değerlendirirler,

-Sigortacının insan ilişkilerini ve iletişim biçimini değerlendirirler,

-Tecrübeye önem verirler,

-Profesyonelliğe bakarlar,

 

Esasında yukarıda bahse konu durumlar, hizmet sektörünün olmazsa olmazlarıdır. Ancak sigortacılığı diğer hizmet sektöründen ayıran, her yapılan sigorta poliçesinin hukuki bir akit olması ve sorumluluk gerektirmesidir.

Ancak unutulmamalıdır ki! Sigorta poliçesi ile yapılan akitleşmede sigortacının ve sigortalının yükümlülükleri bulunur.

 

Sigortacılık hizmeti faaliyeti nasıl değerlendirilir?

Sigortacılık hizmeti; sigorta poliçesinde yazan şartlara bağlı olarak, Sigorta şirketi-acente (satış kanalı) ve sigortalı arasındaki ilişki ağının yönetilmesi işidir. Bu iletişim biçiminin merkezinde poliçe ve şartları bulunmaktadır. Yani teminat dahilindeki durumlar ile teminat dışı kalan haller poliçede belirtilmektedir. Dolayısı ile sigortacı ve sigortalı arasındaki “rehber poliçedir”. Sigortalının hasar anında yaptığı birtakım itirazlar poliçenin teminat kapsamı dışında kaldığında, sigortacı ile uyuşmazlıklar başlayabilmektedir. Bu iletişimde menfaat kaybına uğrayan sigortalılar doğal olarak duyguları ile hareket etmek isterler. Maalesef sigortacılık kurallarında duygulara yer yoktur. Çok basit bir örnekle anlatmak gerekir ise; bir profesör aracı ile kaza yaptığında, o anki psikolojisi ile kaza raporunu nasıl doldurması gerektiği konusunda sigortacısını arayabilmektedir. İnsanlar yaşadıkları olaylar veya durumlar karşısında (korku, panik, menfaat kaybı vb.) kendisine yardım edilmesini ister. Sigortacı ve sigortalı arasında sigorta poliçesi vardır. Sigortacı, halden anlayan bir durumda sigortalısına davranmalıdır.

Sigortalılar, genellikle uğradıkları tüm zararlarının poliçeden karşılanabileceği duygusuna sahiptirler. Zararlarının, hasar sebebine veya poliçe şartlarına göre karşılanamadığını veya eksik karşılanabileceğini öğrendiklerinde, tepki gösterebilmektedirler. Bu tepkilere sebep olan durumları değerlendirmek gerekir ise;

-Kişinin sigortası olduğu için her ne olursa olsun, menfaat kaybına uğramamak istemesi,

-Duruma göre psikolojik!

-Satın alınan sigorta poliçesinin zamanında dikkatlice okunamaması!

-Doğan zararın poliçe şartlarındaki muafiyetlerden dolayı tamamının karşılanamaması!

-Bazı değerlerin teminat kapsamında olmaması!

-Poliçenin Eksik sigorta olarak düzenlenmesi!

Önemli: Değerli sigortalılar; Poliçeye ödeyeceğiniz prime değil, hasarda size ödenecek tazminata göre poliçeyi planlamalısınız. Sigorta poliçenizde; sigorta bedellerinizi tam ve eksiksiz olarak düzenlemelisiniz. EKSİK SİGORTA kapsamında poliçeniz olursa, HASAR TAZMİNATINIZ maalesef size aynı oranda EKSİK ödenir. Bazı sigortalarda, riziko adresinde ekspertiz ile değerleme yapılması gerekebilir. Hazırlanan ekspertiz değerleme raporuna göre, sigorta bedellerinizi belirleyerek poliçe yapmanız çok önemlidir!

 

Bazı sigortalılar sigorta şirketi veya sigortacısını neden değiştirir?

-Uygun fiyat nedeni ile gelen sigortalı, yine uygun fiyat nedeni ile başka bir sigorta şirketine geçebilmektedir.

-Hasarını tam veya hiç alamama sebebi ile gelen sigortalı, yine hasar sebebi ile başka bir sigorta şirketine gidebilmektedir.

-Bazı bireyler, sigortadan anlamadığından dolayı kendisini yönlendiren referans tanıdıklarının tavsiyesine göre hareket ederek, sigorta satış kanalı tercihlerini değiştirebilmektedir.

 

ONGUN SİGORTA’nın sigortacılık anlayışında; sigortalısı ile  kısa vadeli olmayan, temelinde sigortacılık bilgisini önceleyen ve  yıllar boyu süren güven temelli bir iş ilişkisi vardır. Hedeflenen ise risklere karşı sigortalı menfaatlerinin eksiksiz bir biçimde korunmasıdır. Sürekli olarak sadakat ve ilkeler çerçevesinde, sigortalısı ile iletişim halinde olunur. Sigortalısını, poliçeyi yaparken aydınlatıp bilgilendirerek, hasarda yanında olur. ONGUN SİGORTA aşağıdaki üç ana ilkenin etrafında hareket eder.

-Doğru fiyat smiley

-Doğru teminat smiley

-Doğru hasar smiley

 

ONGUN SİGORTA ile tanışanların işi neden kolay?

Acentemiz; sağlık sigortasında veya kasko, trafik, konut, dask, işyeri, nakliyat, mühendislik gibi birçok sigorta türünde sigortalıları ile kısa vadeli planlar yapmaz.  Sigortalılarına orta ve uzun vadeli öngörülerle, sigorta poliçesi düzenler. Poliçelerini, fiyattan çok itibarlı bir sigorta şirketi ile eksiksiz teminatlarla ve yeterli limitlerle düzenleyerek, ihtiyacı karşılar. Gerektiğinde aynı poliçe türünün farklı varyasyonlarını sigortalısına alternatif olarak sunar.  

 

SAĞLIKLI İKEN SAĞLIK SİGORTANIZI YAPMANIZ AVANTAJINIZADIR!

 

 

SAĞLIK SİGORTASI

KİŞİYE

ve

BÜTÇEYE ÖZEL

UZUN SOLUKLU OLARAK

PLANLANMALIDIR

!

HEMEN SAĞLIK SİGORTASI İÇİN

ARAYIN

veya

TIKLAYIN

 

#EnİyiÖzelSağlıkSigortası

#EnUygunSağlıkSigortası

#EnEkonomikSağlıkSigortası

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıFiyatları

#ÖzelSağlıkSigortasıFiyatlarıTEKLİF AL