En hesaplı sigorta fiyatları

ANASAYFA SİGORTA BLOG En hesaplı sigorta fiyatları

En hesaplı sigorta fiyatları

Ongun Sigorta

Tüketiciler ürün veya hizmet satın alırlarken ürünlerin üretildikleri yere,  özelliklerine ve sonra da fiyatına bakarak satın alma işlemini tamamlarlar. Esasında, hesaplı sigorta fiyatları denince, ilk akla gelmesi gereken, poliçenin en kapsamlı teminatlarla yapılıp yapılmadığı olmalıdır. Poliçe satın alırken sigorta poliçesi okur-yazarlığınız varsa, hiçbir sorun yaşamazsınız. Ancak, bir sigortacıya ihtiyacınız olacaksa, o acentenin deneyim ve danışmanlığından yararlanmalısınız. Yaptıracağınız sigorta poliçesinin türüne göre acenteniz sizi konusunda uzman bir danışmanla görüştürerek, doğru karar vermenize yardımcı olacaktır. smiley

 

En hesaplı sigorta nasıl alınır?

En hesaplı sigorta, konusunda uzman yetkili bir sigorta aracısından alınmalıdır. Tüketiciler, ürün satışlarında olduğu gibi sigortacılıkta da kaliteyi ucuza satın almak isterler. Ancak, sigorta poliçeleri gelecekte karşılaşabileceğiniz ani ve beklenmedik olaylara karşı sizi koruyacağından, ürün satışlarından biraz daha farklılaşmaktadır. Dayanıklı tüketim malları gibi ürünler ömür boyu kullanılabilirler. Ancak, hizmetler günlük, aylık, üç aylık veya yıllık gibi kısa süreli olarak fayda yaratırlar. Sigorta sektörü de genel olarak yıllık teminat sağlar. En hesaplı sigortayı almak için aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir!

 

Ongun Sigorta’nın “en hesaplı sigortada” dikkat edilmesi gereken tavsiyeleri:

1-Acentenin, JPEG, PDF vb. olarak yazılı teklif dosyasını sigortalısına iletmesi,

2-Gerekli hallerde, sunulan sigorta teklifinin özetinin acente tarafından sigortalıya sunulması,

3-Ödenecek yıllık sigorta primine etki eden teminat ve şartların sigortalıya yalın bir şekilde anlatılması,

4-Sigortalının sorduğu sorulara empatiyle cevap verilmesi,

5-Sigorta şirketinin itibarına, hizmetlerine ve güvenilirliğine dikkat edilmesi,

6-Poliçedeki teminatların kapsamı,

7-Risk analizine göre poliçenin hazırlanıp hazırlanmadığı,

8-Teminat limitleri?

9-Teminatlara konulan muafiyet oranına ve limitlerine dikkat edilmesi,

10-Enflasyon oranı klozu?

11-Eksik sigorta klozu?

12-Yeni değer klozu?

13-Eskime klozu?

14-Deprem-sel muafiyeti?

15-Hırsızlık muafiyeti?

16-Araçlarda çarpma-çarpışma muafiyeti?

17-Sigorta bedellerin doğru tespiti?

18-İşyerlerinde faaliyet koluna göre teminat seçimleri,

19-Sigorta şirketi ile anlaşmalı kurum seçimleri,

20-Poliçede belirtilen kapsam dahilinde ve haricinde kalan haller ile istisnalar,

21-Bazı durumlarda, özel açıklama (wording) notlarına poliçelerde yer verilerek, teminat kapsamı genişletmelerinin genel şartlar ve sigortalının taleplerine uygun bir şekilde düzenlenmesi,

22-Onay verdiğiniz sigorta poliçesinde teminatın başlaması için, poliçenin prim peşinatının veya primin tamamının sigorta şirketine ödenmesi,

23-Sigorta şirketleri arasındaki fiyat farklılıklarına dikkat edilerek, sadece fiyata odaklı karar verilmemesi!

24-Teklif sunulan sigorta ürününde, kapsam daraltıcı seçimlik teminatlara dikkat edilmesi,

25-Mutlaka bilgi ve tecrübesine inanılan sigorta acentesinden hizmet alınması,

 

Doğru sigorta poliçesi neden önemli?

Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen hususların yanı sıra, bireyler ile kurumların, canlarını veya mallarını sigortalatırken hangi güvenceleri satın aldıklarını bilmeleri gerekir. Sigorta poliçesi tekliflerinizi onaylamadan önce lütfen dikkatlice okuyup sonra düzenletiniz. Önemli olan sadece en hesaplı poliçeyi satın almak değildir. Çünkü, hasar vuku bulduğunda, poliçedeki yanlış teminat ve limit seçimlerinden dolayı hasar tazminatınızı eksik veya hiç alamayabilirsiniz.

Unutmayınız!

En hesaplı sigorta poliçesini; ihtiyacınıza uygun olan maksimum teminatlarla satın alabilmek önemlidir.

 

Fiyata değil,

TEMİNATA odaklanın!

Sonuçta siz avantajlı çıkacaksınız…

smiley

Sigorta poliçeleriniz için

bizi hemen arayabilirsiniz…

smiley

 

#EnHesaplıSigortaFiyatları

#EnUygunSigortaFiyatları

#DoğruSigortaPoliçesi    TEKLİF AL