En hesaplı poliçe fiyatları

ANASAYFA SİGORTA BLOG En hesaplı poliçe fiyatları

En hesaplı poliçe fiyatları

Ongun Sigorta

Poliçelerde rizikonun türü, yeri, olası potansiyel risklerin farklılıkları ve teminat kapsamı gibi konular, sigorta şirketlerinin tarife fiyatlarını belirler. Sigorta poliçelerinde sağlanan teminatların bir kısmı, sigorta şirketinin kendi uhdesinde güvence altında iken, belirli bir kısmı da reasürans anlaşmaları kapsamında, yani sigortanın sigortası şeklinde, sigortalının taşıdığı riskler reasürörlere devredilir. Böylelikle sigortalılar, olası bir küçük, orta veya büyük ölçekli hasarlarda güvence altında olacaklardır.

Serbest tarifeye tabi olan en hesaplı sigorta poliçesi fiyatlarına erişebilmek için itibarlı sigorta şirketlerinin alternatif tekliflerini değerlendirmelisiniz. smiley

Aşağıda göreceğiniz üzere; sizlere sigorta sektöründe kullanılan “poliçenin” tanımını yapmak istedik. smiley

 

 

Sigorta Poliçesi nedir, neden yapılır?

Poliçe nedir: Sigortacı ile sigortalı-sigorta ettiren arasında düzenlenen ve bir rizikonun belirli risklere karşı poliçede belirtilen limit ve şartlarla, sigorta genel şartları kapsamında güvence sağlanan ve hukuki geçerliliği olan sözleşmelerdir.

 

Poliçe ne işe yarar: Poliçeler, ani ve beklenmedik durumlara karşı oluşabilecek maddi kayıpların ikame edilmesine yarar. Poliçelerde, sigortacıların ve sigortalıların yükümlülükleri belirlenmiştir. Sigorta poliçelerinde; teminatlar, teminat dahili-harici haller, istisnalar, muafiyetler, sigorta limitleri ve benzeri her şey, klozlarda yazılı olarak belirtilmektedir. Hasara konu olan her durumda sözleşme klozlarında yazılı olan kurallar bütünü geçerlidir. Bağımsız sigorta eksperleri, hasar halinde poliçe şartlarını dikkate alarak hasar dosyasını düzenlerler.

Sigorta poliçeleri, sigortalıların haklı menfaatlerini korumak için düzenlenir. smiley   

 

 

Sigorta Poliçesi tanımları ve çeşitleri nelerdir?

 

1.Poliçe: Genellikle yazılı “sigorta sözleşmesi” anlamında kullanılmaktadır. Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir.

Sigortacı ile teklif sahibinin teminat şartları ve sigorta primi üzerinde anlaşmalarından sonra, sigortacı tarafından düzenlenmektedir.

Sigorta poliçesi; her iki tarafın hak ve borçlarını
gösteren, sigorta bedeli, sigorta primi, primin ödenme zamanı ve yeri, sigorta konusu, risk yeri ve teminatın süresinin belirtildiği, sigortacı tarafından imzalanarak sigorta ettirene verilen, “sigorta sözleşmesini temsil eden bir belgedir.”

Poliçelerde, sigorta branşının özelliklerine göre, sigorta şirketi ile sigorta ettirenin mutabık kaldıkları, örneğin tarafların borç ve yükümlülükleri, hasar durumunda izlenecek prosedür gibi bilgiler de bulunmaktadır.

 

2.Paket Poliçe: Değişik branşlara ilişkin tehlikeleri, tek bir sigorta teminatı kapsamına alana poliçe türüdür. Örneğin; Konut Poliçesi, İşyeri Poliçesi, vb.

 

Hesaplı sigorta fiyatlarına nasıl erişilir?

En hesaplı sigorta fiyatlarına erişmek için size güven veren acente ile sigorta şirketlerinden alternatif sigorta tekliflerinizi almalısınız. Bilinçli bir tüketici olarak öncelikle ve tabii ki uzman sigortacınıza danışarak sigortanızı yaptırmalısınız.

Hesaplı alışveriş yapmak, tüketicilerin bütçelerini tasarruflu kullanmaları açısından çok önemlidir. Birey veya işletmelerin, yıllık sigortaya ödedikleri prim maliyetlerini kontrollü bir şekilde yönetmeleri, makul bir durumdur. Ancak bilinmelidir ki! ödediğiniz primler yüksek bile olsa, en kötü senaryoda bile hasar anında tazmin edilecek olan bedel, ödenen primin kat ve kat üzerinde olacaktır. Bu bağlamda sigortanın temel prensibini ele alırsak; aynı havuza birçok sigortalının ödediği küçük primlerle, gerçekleşen bir hasar neticesinde büyük maddi kayıplar karşılanacaktır.

Sigorta poliçeleri; en ucuz değil, en hesaplı veya makul sigorta primleriyle, olması gereken teminat kapsamı ve yeterli sigorta limitleriyle satın alınmalıdır. Sigortalıların alternatif tekliflerdeki prim farklılıklarını, sigortacılarıyla birlikte sorgulamaları gerekir. Sigortalıların, sunulan teklifleri okumaları ve gerekli soruları sigortacılarına sormaları önemlidir.

Sigortalıların, minimum maliyetlerle, optimum güvenceyi satın almaları önemlidir. Dip veya en ucuz prim maliyetleriyle, daraltılmış güvencelerle poliçe yaptırmak, sigortalıları hasar neticesinde ciddi zarara uğratabilir!

 

Unutmayınız!

Öncelikle Poliçe Teklifinizin kapsamını tam olarak anlayıp, sonrasında sigortacınıza onaylatmalısınız! smiley

 

“En hesaplı ve en dolu teminatlı poliçelerinize” acentemizden erişebilirsiniz…

 

 

SİGORTA BLOG SAYFAMIZI TIKLAYINIZ

 

SİGORTA TEKLİFLERİ TIKLAYINIZ

 

#EnHesaplıPoliçeler

#EnHesaplıPoliçeFiyatları

#EnHesaplıSigortaFiyatları

#EnUygunSigortaFiyatlarıTEKLİF AL