En hesaplı otomobil sigortası fiyatları 2022

ANASAYFA SİGORTA BLOG En hesaplı otomobil sigortası fiyatları 2022

En hesaplı otomobil sigortası fiyatları 2022

Ongun Sigorta

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM’nin otomobil sigortalarında geçerli olan azami tavan primleri, diğer araç gruplarında olduğu gibi geçerli olduğu aya, aracın plakasına, araç grubuna, hasarsızlık basamak değerine, bireye (O-Özel) veya şirket adına (T-Tüzel) kayıtlı oluşuna göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda, otomobil sınıfındaki araçların hasarsızlık basamaklarına göre, 2022 Eylül ayına ait Trafik Sigortası azami tavan primleri yer almaktadır. Sigorta şirketleri, genel olarak tavan primleri uygulayarak poliçe tanzim etmekle birlikte, daha altında fiyatlarla Trafik Sigortası düzenleyebilmektedirler. Yine aşağıdaki tabloda, 1. basamaktaki prim değeri en fazla hasar yapan aracın tarifesini, 4. Basamak değeri ilk defa düzenlenen poliçenin tarifesini, 7. basamak ise en üst kademe hasarsızlık indirimi kazanmış tarife basamağını göstermektedir. Trafik sigortaları her yıl yenilenirken, biten poliçe dönemindeki hasar durumuna göre, bir üst ya da bir alt hasarsızlık  basamağına geçilecektir. Tüm sigorta şirketleri bu genel kurala uyarlar. Sigorta şirketleri, 2022 yılında artan hasar maliyetleri sebebiyle, agresif ve rekabetçi primlerle poliçe tanzim edememektedir.

Aşağıda, otomobil sınıfı araçların, Eylül 2022 tavan tarife primlerini görebilirsiniz. Bu primler, SBM’nin web sayfasında yer almaktadır.

 

Ay ve yıl              Plaka           Araç grup kodu                           Araç grubu                              Hasarsızlık Basamağı          Özel ve Tüzel                   Azami Tavan Prim                                                                                                                                                                                                                                                                                TL 

Kaynak:  https://www.sbm.org.tr/upload/Sbm/raporlar/trafik/2022/Trafik_Azami_Prim_2022_Eylul.pdf

Aşağıdaki tabloda; SBM üzerinden sorgulanan örnek bir trafik sigortası fiyat teklif çalışması yer almaktadır. Görüldüğü üzere, sigorta şirketleri arasında prim farklılıkları yok denecek kadar azdır. Aşağıda sigorta şirketlerinin fiyat sıralaması araca göre değişse de prim makası farkı ciddi derece oluşmamaktadır. smiley

 

En hesaplı otomobil Trafik Sigortası fiyatları için TIKLAYINIZ

En hesaplı otomobil Kasko Sigortası fiyatları için TIKLAYINIZ

Diğer sigortalar için TIKLAYINIZ

 

#EnHesaplıOtomobilSigortasıFiyatları2022

#EnUygunTrafikSigortaları

#EnUygunKaskoSigortaları

#EnUygunAraçSigortaları2022TEKLİF AL