En güzel özel sağlık sigortası nasıl olmalı?

ANASAYFA SİGORTA BLOG En güzel özel sağlık sigortası nasıl olmalı?

En güzel özel sağlık sigortası nasıl olmalı?

Ongun Sigorta

Özel sağlık sigortaları kişinin kendisine, bütçesine özel olarak planlanmalı ve yaşam standardına da uygun olmalıdır. En güzel özel sağlık sigortası nasıl olmalı diye merak ediyorsanız, bu yazımızı okuyup acentemizden destek alabilirsiniz.

Sigortanın genel tekniğine göre bir değerlendirme yapacak olur isek, özel sağlık sigortalarının hangi çeşidi olursa olsun, birçok hastalığın tedavi edilmesi için ödenen yıllık poliçe primleri, karşılanan tedavi masrafları yanında çok sembolik kalmaktadır. O nedenle sigortalının da sigortacının da birlikte özel sağlık sigortası planı veya türünü belirlerken, dikkat etmeleri gereken en önemli unsur, minimum prim ödeyerek optimum faydayı sağlamak olmalıdır.

İnsanlar özel sağlık sigortası tercihlerini, ÖSS (Özel Sağlık Sigortası) ve TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası)’ den yana kullanmaktadırlar. Ancak, 2022 yılına geldiğimizde yani son 6-7 yıldır, SGK’lı kişiler tarafından en fazla TSS poliçeleri tercih edilmektedir.

Ayrıca, ÖSS VE TSS dışında, daraltılmış teminatlarla yapılan diğer sağlık sigortalar vardır. Bu sigortalar; Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortaları, Hayata Devam Sağlık Sigortası, Yaşam Terapi Sağlık Sigortası, Tehlikeli Hastalıklar Sigortası THS, Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Sigortası, Kapsamlı Acil Sağlık Sigortası, Acil Sağlık ve Koruma Sigortası, Cankurtaran Acil Sağlık Sigortası ve Diyabet Destek Sigortası olarak sayılabilir. Bu sigortaların primleri de TSS ve ÖSS’ye göre daha uygun olabilmektedir. TSS veya ÖSS satın alamayanlar için bu poliçe türleri önerilmektedir. smiley

 

Özel sağlık sigortam nasıl olmalı?

>Kişilerin yaşadıkları yerlerde bulundukları işyeri veya evlerine, anlaşmalı özel hastanelerin yakın olması önemlidir.

>Bireyler, A sınıfı hastaneye gitmek istiyorlarsa sağlık sigortası planlarını buna göre belirlemelidir. Normalde sadece B sınıfı geçen veya A+B sınıfı özel hastanelerin geçerli olduğu sağlık sigortası planları mevcuttur.

>Sigortalı yılda bir kez ücretsiz check-up yaptırmak istiyorsa, poliçe planı buna göre seçilmelidir.

>Sigortalı devamlı yurtdışına çıkıyorsa, yurt dışı teminatının poliçede olması tercih edilebilir.

>Sigortalanacak olan kişi doğum planlıyorsa, doğum paketi poliçeye ilave edilmelidir.

>Ayakta tedavi poliklinik hizmetleri poliçeden alınmak isteniyorsa, ayakta tedavi teminatlı poliçe olmalıdır.

>ÖSS ayakta tedavide sigortalı katılım payı oranı genelde %20 seçilir. İstenirse VIP plana geçilerek %0 katılım payı ile de poliçe tanzim edilebilir.

>Hastanelerde hastaların provizyon onaylarının hangi sigorta şirketinde çok daha hızlı olduğuna bakılmalıdır.

>Sigortalı adayının devamlı olarak muayene olduğu hekim de belirleyici olabilir.

>Anlaşmalı özel hastanelerin hekim muayene ve diğer tüm tetkik ücretleri sigorta yapılırken bilinmelidir. Çünkü, sigortalı katılım payına bu ücretlerin etkisi olacaktır.

>Sigortalılar özel sağlık sigortalarını; eko, standart ve vıp gibi farklı planlardan seçebilir. Özel sağlık sigortası planlarındaki primler; poliçedeki ayakta tedavi yıllık limitleri, seçilen plandaki yurt çapında yaygın hastane ağı, A ya da B veya sadece B sınıfı anlaşmalı özel hastane seçimi ile ayakta tedavi sigortalı katılım payı oranına göre primler şekillenir. Tüm bunların hepsine ilk poliçe tanzim edilirken dikkat edilmelidir.

>Kişinin yaşı, cinsiyeti, boy ve kilosu (vki:vücut kitle indeksi),mesleği, yaşadığı il, seçtiği sağlık sigortası planı veya poliçe türü (TSS, ÖSS ve diğer), poliçe primlerini belirleyen faktörlerdir.

 

TSS ve ÖSS ?

TSS: SGK’lılar yaptırır ve primleri ekonomiktir. Genelde SGK ile anlaşmalı B sınıfı özel hastanelerde geçerlidir. Yatarak veya ayakta tedavide hastaya çıkan fark ücreti bu poliçeden ödenir.

ÖSS: İsteğe bağlı olarak herkes yaptırabilir. Plan tercihi yapılırken, A veya B sınıfı anlaşmalı özel hastaneler sigortalının seçtiği sağlık planına göre geçerli olur.

 

Sonuç ve değerlendirme

Sigortalının özel sağlık sigortasını, hangi sigorta şirketi veya o şirketin hangi yetkili sigorta acentesinden talep ettiği ve o acentenin doğru sağlık sigortası planına yönlendirip yönlendirmediği önemlidir. Çünkü kişinin yaşam kalitesine uygun ve onun optimum seviyede faydalanacağı poliçe olması çok önemlidir. Nihayetinde sigortalının poliçeyi kullanmaya başlamasıyla memnuniyet ortaya çıkmaktadır. Özel sağlık sigortasında uzmanlaşmış olan bir sigorta acentesinden destek almak, sigortalı açısından çok faydalıdır.

Kişinin önceden var olan bir hastalığı var ise bunun bir kuluçka evresi vardır. Özel sağlık sigortaları, ani ve beklenmedik olan ve önceden var olan hastalıklar hariç olmak üzere, sağlık problemlerinizin tedavi masraflarını poliçedeki şartlarla karşılamak üzere yapılır. Yani sigortanın başlangıç tarihinden sonra oluşan sağlık sorunlarının masrafları anlaşmalı sağlık kurumlarında karşılanır.

ÖSS Özel Sağlık Sigortalarında, SGK mevzuatında olduğu gibi salt sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmez. Yani SGK’ya yeni girişi olan kişilerin önceden var olan hastalıkları kamu tarafından istisna bırakılmaz. Çünkü kamu (SGK) sağlık hizmeti sunarken, tüm vatandaşlarına istisnasız sağlık hizmeti vermek durumundadır. Özel sigorta şirketinde ise durum tersinedir. Özel sağlık sigortası genel şartlarına göre önceden var olan hastalıklara teminat verilemez.

Sigortalı memnuniyeti neye göre değerlendirilmelidir?

  1. Şimdi sigorta bunu öder mi? ödemez mi? sorusuna ezbere cevap aramak doğru değildir. Poliçenin teminat kapsamı ve şartları sigortalı tarafından tam olarak anlaşılmalıdır.
  2. Sağlık poliçesi tanzim edilmeden önce var olan hastalıklar kapsam dışıdır.
  3. Çoğu sigorta şirketinde ilk sağlık sigortası düzenlenirken, genel kural olan bekleme süresine tabi hastalıkların süresi dolmadan, hastaneden provizyon almayı beklemek doğru değildir.
  4. Poliçe yenilenirken poliçeye not düşülmüş olan istisnalar, bazı hastalıklar için sınırlandırılmış teminat üst limitleri, provizyon işlemlerinde dikkate alınmalıdır. Ayrıca sigortalının katılım payı oranı gibi detaylara hakim olması gerekir.
  5. Acil durumlar dışında, planlı bir şekilde anlaşmalı özel hastaneye gidilmek istendiğinde, sigorta acentesinden danışmanlık alınması faydalı olmaktadır.
  6. Tedavi öncesi ön provizyon ve tedavi sonrasında sigorta şirketinden istenen provizyon onayları, telefon, mail ve bazı durumlarda ise online olarak verilir. Provizyon onayı reddi konusunda, hastane personelinin bilgi yetersizliğinin olması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Çoğu zaman hastane personelleri, sigortalıya provizyon red gerekçesini maalesef tam olarak açıklayamazlar. Dolayısıyla sigorta acentenizden konu hakkında yardım alabilirsiniz. Bazı sigorta şirketlerinin mobil uygulamaları ile provizyon onaylarınızın ne aşamada olduğunu kontrol edebilmektesiniz. J

 

TSS FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSS FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

#EnGüzelÖzelSağlıkSigortasıNasılOlmalı

#EnİyiSağlıkSigortaları

#EnUygunSağlıkSigortaları

#SağlıkSigortasında2022Fiyatları

 TEKLİF AL