En çok tercih edilen sigorta acentesi

ANASAYFA SİGORTA BLOG En çok tercih edilen sigorta acentesi

En çok tercih edilen sigorta acentesi

Ongun Sigorta

Sigorta acenteleri ülkemizde sigorta poliçesine erişimde en yaygın ve erişilebilir satış kanalıdır. Sigortaya ihtiyaç duyan sigortalılar, en çok güvendikleri sigorta acentesi ile iletişime geçerek, poliçe satın almak isterler. Sigortalıların yaşadıkları bölgeye, yaşam koşullarına ve ekonomik şartlarına göre tercih edecekleri poliçe veya poliçe türleri değişiklik gösterebilir. En çok tercih edilen sigorta acentesi olabilmek için hitap edilen potansiyel sigortalıların üzerinde yaratılan güvenin ve hizmetin kalitesinin ön planda olması gerekir. Sigortacı ile sigortalılar arasında kurulan iyi insan ilişkileri temelinde, hazırlanan sigorta tekliflerinin şeffaflığı da göz ardı edilemez bir gerçekliktir. Çoğu zaman arkadaş, eş-dost tavsiyesi üzerinden sigorta acenteleri önerilir. Yaşanmış hasarlarda sigorta acentesinin sigortalısına yardımı ile iyi niyetli ve pozitif yaklaşımları, sigortalının gözünde çok değerlidir. Ongun Sigorta olarak bizler, sigortalılarımıza bir arkadaş veya bir aile yakınlığı içerisinde davranarak, güven temelinde hizmet vermekteyiz. Mevcut ve potansiyel sigortalılarımızı, sigortacılık hizmetlerimizden yararlandırırken, bireylere veya işletmelere karşı olan tutum ve yaklaşımımız, “amatör bir ruh ile profesyonelce” olmaktadır. 2001 yılından bu yana sigorta sektöründe faaliyette olan acentemiz, geleneksel sigorta hizmetlerinin yanı sıra, dijital mecralarda da yer alarak sigorta ürünlerini sigortalılarına duyurmaktadır. Ongun Sigorta; web, sosyal medya vb. tüm dijital mecra, platform ile tüm kanallarda, sigorta ürünlerini sergileyerek potansiyel ve mevcut sigortalılarıyla, hızlı iletişim kurmaya özen göstermektedir. smiley

 

Sigortacılıkta 2023 vizyonu

Acentemiz, yurt genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 16 bin sigorta acentesinden biridir. Ancak acentemiz uzmanlaşma adına kendisini sürekli eğitip, donatarak sigortalılarına nitelikli hizmetler sunmak için kendisiyle yarış halindedir. Şirketimiz, bu yarış içerisinde sigortalılarına bir katma değer yaratıp, sigorta sektörüne de değer katma çabasındadır. Acentemizin profesyonel ve insani olarak dikkat ettiği ana ilkeleri saymak gerekirse; güven sağlama, bilgilendirme, şeffaflık, erişim ve iletişim, sürekli danışmanlık hizmeti, geleneksel ile dijital sigortacılığı bir arada sunabilmek olarak sayılabilir. smiley

Sigorta sektöründe son yıllarda teknolojinin hayatımıza yoğun bir şekilde girmesiyle birlikte, geleneksel sigorta vb. hizmet satışının, dijitale doğru döndüğü bir döneme girilmiştir. 2020 yılı öncesi çok daha stabil ilerleyen dijital dönüşüm, 2020 yılı Mart ayında dünyada ve ülkemizde başlayan pandemiyle beraber hız kazanmıştır. Ülkemizde tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de yeni yatırımlar ile dijital dönüşümler hayata geçmeye başlamış ve bu süreç halen devam etmektedir. smiley

 

Deloitte’nin Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme Araştırma raporundan çıkan sonuçlara göre;

>En çok bilinen sigorta ürünleri; Kasko, Zorunlu Deprem Sigortası DASK, Sağlık Sigortası, Hayat ve Zorunlu Trafik Sigortası olarak tespit edilmiştir.

>Araştırmaya katılanlara orta vadede en fazla satın almayı düşündükleri ilk iki sigorta ürünü nedir diye sorulduğunda, Sağlık Sigortası ve BES olduğu ortaya çıkmaktadır.

>Katılımcılara, yakın gelecekte sigorta poliçelerinin dijital kanallardan satın alma eğilimine ilişkin yaklaşımları sorulduğunda, katılımcıların özellikle Z kuşağı olarak nitelenen gençlerin, %47’sinin yakın gelecekte dijital kanalları tercih edeceği görülmüştür.

Kaynak:

https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/financial-services/articles/insurance-agents-world-applications-of-research.html

 

Ongun Sigorta değerlendirme

Bu raporda özetle sigorta acentelerinin; “birleşmesinin özendirilmesi”, “birleşmelerde finansal destek verilmesi”, “dijital dönüşüme özendirilmesi ve desteklenmesi”, “kapasitelerinin geliştirilmesi adına akademi kurulması”, “sigortacılık konusunda bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması” gibi konu başlıkları ön plana çıkmıştır. smiley

Kaynak:

https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/financial-services/articles/insurance-agents-world-applications-of-research.html

 

Acentemiz, sigorta sektöründe piyasa dinamiklerine paralel olarak yoluna devam etmektedir. Sigortalılarına mevcut ve yeni trend sigorta ürünlerini, dijital ve geleneksel iletişim araçlarını birlikte kullanarak, orta ve uzun vadede sektörün geleceği adına planlanan gelişmelere uygun, profesyonel sigortacılık hizmetlerini sürdürecektir. smiley

 

SİGORTA BLOG SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

SİGORTA TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

#EnÇokTercihEdilenSigortaAcentesi

#ProfesyonelSigortaAcentesi

#GüvenilirSigortaAcentesiTEKLİF AL