En çok tavsiye edilen özel sağlık sigortası

ANASAYFA SİGORTA BLOG En çok tavsiye edilen özel sağlık sigortası

En çok tavsiye edilen özel sağlık sigortası

Ongun Sigorta

Son yıllarda primlerinin ekonomik olması, yatarak tedavide %100 limitsiz ödeme yapması,  yıllık 10 vaka sayısı ile ayakta tedavi sağlık giderlerinin karşılanması, SGK ve Sigorta şirketi ile anlaşmalı özel hastanelerde yatarak veya ayakta tedavilerden kaynaklı olarak sigortalıya çıkarılan fark ücretini ödemesi ile ön plana çıkan ve en çok tavsiye edilen özel sağlık sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS’dir. Sadece yatarak tedavili veya yatarak artı ayakta tedavili Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçenekleri bulunmaktadır. Doğum paketi de dahil edilebilmektedir.

 

Sigorta şirketlerinin tarife primleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TSS özel sağlık sigortaları, SGK mevzuatı ile uyumlu ve ayrıca da TSS sigortası genel şartları kuralları çerçevesinde teminat sağlamaktadır. O nedenle SGK mevzuatı çerçevesinde bir teminat yapısına sahip olan TSS sağlık sigortalarında, yaş ve cinsiyetlere göre belirlenen tarife primleri sigorta şirketleri arasında birbirinden çok uzak değildir. Dolayısıyla primler genel olarak birbirlerine yakın seviyelerdedir. Her bir sigorta şirketi fiyat tarifesini belirlerken, kendi özel sağlık sigortalı havuzuna, verdikleri ek hizmetlere,  aktüeryal hesaplamalara, anlaşmalı özel sağlık kurumları ile yapılan anlaşmalara, poliçe kullanım istatistiklerine dikkat ederler. Sigorta şirketleri ayrıca, tıbbi sarf malzemesi giderlerine, medikal enflasyona, TTB muayene ücretlerine ve döviz kuruna dikkat ederek, kişilerin sağlık sigortası fiyat tarifelerini belirlemek durumundadır.

 

TSS: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

ÖSS: Özel Sağlık Sigortası

 

Kişinin TSS poliçesine sahip olabilmesi için SGK kapsamında sağlık hizmeti alıyor olması gerekir!

TSS veya ÖSS poliçesine sahip olmak istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. smiley

-TC numaranızı

-Boy ve Kilonuzu

-Mesleğinizi

-Yaşadığınız İli

acentemize iletin, uzman arkadaşlarımız size özel teklif hazırlayıp sunsunlar…smiley

 

#EnÇokTavsiyeEdilenSağlıkSigortası

#EnEkonomikSağlıkSigortası

#EnHesaplıSağlıkSigortası

#TSS

#ÖSSTEKLİF AL