Eksik Sigorta nedir?

Ongun Sigorta

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin sigortalı menfaatinin hasara uğradığı tarihteki gerçek değerinin altında kalması durumuna 'eksik sigorta' denir. Sigorta poliçelerinin tanzim edildikleri tarihlerde sigortalanan değerin olması gereken bedelle sigorta poliçesine yazılması gerekir. Şayet sigorta bedeli dövizin artışına bağlı olarak enflasyonun da üzerinde radikal bir yükselişe uğramışsa mutlaka sigorta bedellerinin bedel artış zeyilnamesi ile poliçede düzenlenmesi gerekir.

 

Eksik Sigortada dikkat edilecek poliçeler?

Özellikle yangın sigortası genel şartlarıyla düzenlenen ve sigorta bedeli yüksek poliçelerin (işyeri paket sigortası, ortak alan sigortası vb. )  eksik sigortaya konu olması, hasar boyutuna göre sigortalıya ciddi maddi zarar verebilir. Poliçenin düzenlendiği tarihte, poliçe priminin düşük çıkması maksadıyla sigorta bedeli sigortalı tarafından düşük beyan edilmektedir. Ancak, poliçede sigorta bedellerinin düşük gösterilmesi sigortacılık tekniğine de uygun değildir. Gelişmekte olan ülkemizde, döviz kurunun aşırı yükseldiği durumlarda, TL üzerinden sigorta bedellerinin poliçeye yazılması ve dövize endeksli sigorta bedellerinin riziko adresinde yer alması, eksik sigortaya yol açmaktadır.

 

Eksik Sigorta poliçede nasıl giderilir?

Aslında profesyonel ekspertiz ile sigorta bedellerinin tespitinin yapılması en doğru çözümdür. Bir diğer çözüm döviz kuru yükselince TL sigorta bedeli arttırılarak poliçe güncellenebilir. Veya poliçe tanziminde sigorta bedelleri, yabancı para birimi üzerinden poliçeye yazılarak, primini de döviz karşılığı TL veya aynı döviz cinsinden ödemek olabilir. Ayrıca poliçede, Eksik Sigorta olmaması için kur artışıyla birlikte enflasyon artışını da dikkate alarak, poliçedeki enflasyon oranının zeyilname ile düzenlenmesi gerekir.    

 

Kur Farkı ve Eksik Sigorta

Ülkemizde 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla, döviz kurunda ciddi yükseliş yaşanmıştır. Poliçenizin, geçmişteki tanzim tarihindeki döviz kuruyla, an itibarıyla döviz kuru arasında önemli farklar oluşabilir. Poliçedeki, sigorta bedelleriyle, güncel değerleri arasında fark oluştuysa bedel artış zeyili yapılması gerekir. Aksi halde, olası bir hasar durumunda güncel reel bedel ile poliçedeki sigorta bedeli arasında önemli bir fark olacağından, Eksik Sigorta uygulamasına konu olacaktır. Hasar durumunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına poliçedeki sigorta bedellerinin kontrol edilerek güncellenmesi gerekir.

Yukarıdaki belirtilen sigorta bedellerinin teyidinden sonra, mevcut poliçenizde enflasyon koruma klozunun da  Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı en az  TÜFE oranına yükseltilmesi gerekir. Aksi halde eksik sigorta şartlarına konu olacağının bilinmesi gerekir.

 

Hasarda Eksik Sigorta

Eksik sigortanın tespit edilmesi halinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı kadar eksik hasar tazminatı öder. Bu nedenle sigorta bedelinizin ile güncel değerleri arasında fark var ise  bedel artışı yapılması gerekir.

 

Eksik Sigorta örnek hasar hesaplaması;

Poliçede ki 10% enflasyonlu Sigorta Bedeli 1,599,863.01 TL

Hasar olduğu andaki Piyasa Değeri: 3.000.000 TL

Hasar Miktarı: 41.000 TL

Sigortacının Sorumlu Olduğu ( ödeyeceği ) Hasar;

Eksik Sigorta Oranı =  1-(1.599.863,01 / 3.000.000) =  0,4667

Düşülecek eksik sigorta = 0,4667 X 41.000 =  19.135,21 TL

Toplam Ödenecek Tazminat Tutarı: 21.864,79 TL

Poliçeniz ve sigorta bedeliniz “Eksik” olmasın!

Bizi hemen arayabilirsiniz… smiley

 

TEKLİF TALEBİNİZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

#EksikSigortaNedir

#EksikSigortaNasılGiderilir

#EksikSigortaHakkında

 

 TEKLİF AL