Doğru sigortayı satın almak

ANASAYFA SİGORTA BLOG Doğru sigortayı satın almak

Doğru sigortayı satın almak

Ongun Sigorta

Sigorta poliçeleri, gerçekleşmesi muhtemel risklere karşı insanların bazen ihtiyaç duyduklarında, kimi zaman zorunlu olduklarında ya da çoğunlukla isteğe bağlı olarak satın aldıkları sözleşmelerdir. Ülkemiz insanlarının ortalama sigorta bilinci, kişi başına düşen milli gelir seviyesi ve bu gelirden sigortaya ayrılan pay, Avrupa ve Amerika kıtasına oranla çok düşük seviyelerdedir. Ancak, her şeye rağmen son yıllarda sigorta konusunda yaşanan bilinçlenmeyle birlikte, sektöre olan ilginin giderek arttığı görülmektedir. Dünyamızda yaşanan iklim değişikliğinin ülkemizdeki etkileri, yaşanan depremler, aşırı yağış ve seller, toprak kaymaları, fırtınalar, dolu yağışları, hortumlar, orman yangınları, pandemi ile salgın hastalıklar, siber güvenlik riskleri, diğer hırsızlık ve benzeri risklerin öne çıkması sebebiyle sigorta ürünlerine olan ilgi de giderek artmaktadır. Bireyler veya işletmeler; kendi taraflarında risklerini belirmeye çalışsalar da bir uzman sigortacı desteği olmadan süreci sağlıklı ilerletememektedirler. Dolayısıyla sigortalı adaylarının, “doğru sigortayı satın almak” konusunda profesyonel bir sigortacının yardımını almaları çok önemlidir. smiley

 

Ülkemizde sigorta satın alırken yapılan hatalar?

Aşağıda belirtilenler; sigortacılık faaliyetlerinde sigortacı ve sigortalıların birlikte dikkatle senkronize olmaları gereken konulardır. Burada hedeflenen, sigortacı ve sigortalının haklı menfaatlerinin korunmasıdır. smiley

-Bireylerin “sadece fiyata odaklı” olarak sigorta poliçelerini seçmesi

-“Kulaktan dolma bilgiler” ışığında poliçe onaylarının verilmesi

-Satın alınacak sigorta ürünü tekliflerinin, “okunmadan ve tam anlaşılmadan“ onaylanması

-Doyurucu bilgi almak adına “soru hazırlanarak sigortacıdan bilgi alınmaması”

-Sigortalı adayı tarafından yaşam boyu sigorta danışmanının belirlenemediği durumlarda oluşan “bilgi kirliliğinden” dolayı, sağlıklı karar vermede tereddüt yaşanması

-Dijital mecralardan alınan sigorta hizmetlerinin, “geleneksel sigortacılık danışmanlığı ile desteklenmemesi”

-“Sigorta teknik personeli olmayan ve konusunda uzman olmayan” kişi ya da kişilerden sigortanın talep edilmesi

-Sigorta ürünlerinin “sadece tüccar yaklaşımıyla” arz edildiği durumlarda sigortanın satın alınması

-“Şeffaflıkla bilgilendirilmeden” sigorta ürünlerinin pazarlanması

-Sunulan sigorta tekliflerinde, sigortalının riskine karşı hangi teminatların satın alındığının “eksiksiz ve yazılı olarak belirtilmemesi”

-Sigorta ürünlerinin pazarlanmasında sigorta şirketlerinin sisteminden, “PDF veya JPEG dosyası formatında tekliflerin sunulmaması”

-Sigortalı adayı ile bilgi akışının elden, e-mail, whatsapp ve benzeri “yazılı mecralardan” yapılmasının öneminin anlaşılamaması

-Yeni çıkan trend sigorta ürünlerinin sigortalı adaylarınca ilk etapta algılanamaması ve riskin ıskalanması

-Sigorta tekliflerinde önemli olan “kritik teminatların neler olduğunun ve ne anlama geldiğinin bilinmemesi” (Örneğin; sigortalı katılım payı, muafiyet, koasürans, teminat çeşitliliği, teminat kapsamı, sigorta limitleri vb.)

-Dünyamızda iş insanlarının da kabul ettiği “referans yoluyla bir ürünün veya hizmetin satın alınması” doğru bir yöntemdir. Ancak, “referansın sigorta bilgisinden emin olunmaması!“

-Satın alınan sigorta poliçeleri hakkında “bazı insanların tüm detaylar hakkında bilgilerinin olduğunu iddia etmeleri”

-Sağlıklı kontrol edilmeden satın alınan sigortalar

-Sigorta ürünleri satın alınırken, “çok bilip çok fazla yanılgıya düşülerek karar verilmesi”

-Bilinmeyen konuların ardına düşmeksizin, “güvendiğiniz sigorta danışmanınızdan bilgi alınmaması”

-Sigorta ürünleri “satın almanın kolay olmadığının fark edilmemesi”

-Sigorta ürünlerinin “farkındalığının oluşmaması ve sigorta bilincinin toplumda tam olarak yaygınlaşmaması”

-Sağlık sigortalarında “yanlış plan seçimleri”

-Sigorta bedellerinin “eksik kalması”

-Muafiyetlerin hasar olunca öğrenilmesi

-Hasar senaryolarına göre sigorta tekliflerinin değerlendirilmemesi

-Poliçe döneminde hasar yaşanması halinde; sigortalının sigortayı satın alma aşamasında, poliçenin tam olarak neleri kapsadığını anlamaması veya kısmen anlaması durumlarında, teminat kapsamında yer almayan konulardan dolayı sigortacıdan haksız taleplerde bulunulması

-Poliçe tanzimlerinde ödenecek poliçe priminin düşük çıkması amacıyla; sigorta bedellerinin düşük gösterilmesi, muafiyet oranlarının yüksek seçilmesi, yani kısacası teminat kapsamını daraltan tercihlerde bulunulması neticesinde, “hasar tazminatı ödemesinde haksız itirazların oluşması”

-Sigortacılar, poliçeye ilişkin olarak teminat kapsamı ve istisnalara yer verilen, bilgilendirme ve aydınlatma metinlerini sigortalılar ile paylaşsalar dahi bu metinlerin zamanında okunmaması

-Sigortacı ile sigortalı arasındaki “iletişimin sigorta tekniğine uygun ve doğru iletişim kanalları zemininde olmaması”

 

Doğru sigorta nasıl satın alınır?

Yukarıda bahsedilen durumlar minimize edildiğinde, bilgisine, deneyimine ve uzmanlaşmasına güvendiğiniz sigortacıdan hizmet alarak, poliçe havuzunuzu ve risklerinizi yönettirebilirsiniz. Elementer, BES, Hayat ve Sağlık branşlarında aynı sigortacıdan hizmet alabilirsiniz. 20 yılı aşkın süredir sigorta sektöründe hizmet veren Ongun Sigorta, sizlere uzman ekibiyle destek vermeye hazırdır. smiley

 

Sigortaya dair her konuda bizi arayabilirsiniz… smiley

 

Sigorta teklif talebiniz için TIKLAYINIZ

 

#DoğruSigortayıSatınAlmak

#DoğruSigortaNasılSatınAlınır

#DoğruSigortaPoliçesiNedenÖnemliTEKLİF AL