Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Nakliyat Sigortası

ANASAYFA SİGORTA BLOG Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Nakliyat Sigortası

Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Nakliyat Sigortası

Ongun Sigorta

Uzun zamandır yurtdışına mal satmak için uğraşıyordunuz. Çalışmalarınız sonuç verdi ve yurt dışından fiyat teklifi isteyen bir ileti aldınız.

 

Peki, şimdi ne yapacaksınız?

Fiyatınızı neye göre belirleyeceksiniz?

Yoksa yurt içine yaptığınız satışlardaki fiyatları mı vermeyi düşünüyorsunuz?

Fiyatınızı belirlemeden önce şu sorulara cevap aramanız lehinize olacaktır: 

Mallar alıcıya veya onun temsilcisine nerede teslim edilecektir?

 Mallar hangi yolla nakledilecek ve nakliye giderleri kime ait olacaktır?

 Malların yükleme ve boşaltma giderleri kim tarafından karşılanacaktır?

 Nakliye için sigorta yapılacak mı?

 Yapılacaksa bu kim tarafından yapılacaktır?

 Gümrük vergileri kim tarafından ödenecektir?

Fiyat teklifi isteyen yurt dışı firması ile görüştünüz ve yukarıdaki giderlerin kim tarafından karşılanacağına karar verdiniz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken, üzerinde anlaşılan hususlar doğrultusunda belirlediğiniz fiyatı, fiyat teklifi isteyen firmaya sunmak olacaktır. Bazı ihracatçı firmalar fiyat tekliflerinin alıcılara ulaştırılmasında özel formlar kullanırken, bazı firmalar ise proforma fatura (teklif belirtmek amacıyla kullanılan ve ticari hükmü olmayan bir tür fatura) kullanmaktadır. Fiyat teklifi ister özel formlarla isterse proforma fatura ile yapılsın, mümkün olduğunca açık bir dille hazırlanmalı ve alıcı tarafından talep edilen hususlar ile ilgili tüm ayrıntıları içermelidir.

İyi bir fiyat teklifinde şu hususlara yer verilmelidir: 

Alıcının ünvanı, açık adresi,  Ürün ve ürünün nitelikleri,  Fiyat, teslim şekli ve bunların detayları,  Teslim tarihi,  Fiyat teklifinin geçerlilik süresi,  Fiyat teklif isteğine teşekkür. Alıcıya sunduğunuz teklif, uygun bulundu ve alıcı firma, malları sipariş etti. Şimdi yapmanız gereken, sunduğunuz teklifi bir kez daha gözden geçirerek, malların teslimi ile ilgili size düşen sorumlulukların neler olduğunu tespit etmek olacaktır. Dış ticarette taraflara düşen sorumluluklar, merkezi Paris?te bulunan Uluslararası Ticaret Odası?nca hazırlanan ve Incoterms diye adlandırılan 13 adet teslim şekli ile belirlenmiştir. İncotermslerin düzenlenmesindeki amaç, uluslararası ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuki ihtilafları ortadan kaldırmak ve uluslararası standart teslim şekilleri ortaya koymaktır. İncotermsler ilk olarak 1936 yılında düzenlenmiş olup, son olarak 2000 yılında gözden geçirilerek, yeniden kaleme alınmıştır. İncotermsler, temelde birbirinden farklı 4 ana grupta ele alınmaktadır. Bu gruplar E grubu, F grubu, C grubu ve D grubu teslim şekilleridir.

Dış ticarette yapılan sözleşmelerde ve verilen tekliflerde bu incotermsler kullanılır. Yani malın nakliye, yükleme, boşaltma, gümrükleme ve sigorta masraflarının kim tarafından ödeneceği açık açık yazılmaz. Bunun yerine bu incotermslerden uygun olanının kısaltması olan ilk 3 (üç) harfi ve malın teslim yeri yazılır. Örneğin FOB, Mersin Limanı, TURKEY gibi

Durum böyle olunca, dış ticaret yapan firma yetkililerinin bu incotermsleri ve her bir incotermsin taraflara yüklediği sorumlulukları iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Aksi takdirde firma, yapılan ticarette sorumluluklarının neler olduğunu bilemediğinden, sözleşme şartlarını layıkıyla yerine getiremeyecek ve zarara uğrayacaktır. İhraç mallarınız İzmir Limanında gemiye yüklenirken malların bir kısmı zarara uğradı. Şimdi ne olacak? Bu zararı kim karşılayacak? Limandan gelen bu acı haber üzerine teklif dosyasını açıp incelediniz. Dosyadaki belgelerin hiçbir yerinde açıkça bu konuda bir şey yazmıyor. Fakat sözleşmenin bir yerinde büyük harflerle yazılmış üç (3) harften oluşan bir kelime gördünüz: "FOB". Bu kelimenin yanında da "İzmir Limanı" yazıyor. Bu kelimeyi her gün kullanıyorsunuz belki ama tam olarak neyi işaret ettiğini açık olarak bilmiyorsunuz. Yapmanız gereken, ihracata ilişkin sözleşmeyi yapmadan önce yapmanız gereken ancak yeterli bilgi sahibi olmadığınızdan dolayı yapmadığınız, incotermslerin (uluslararası teslim şekilleri) anlamlarını ve taraflara yüklediği sorumlulukları öğrenmek olacaktır. Böylelikle FOB?un ne anlama geldiğini ve size ne tür sorumlulukları yüklediğini öğreneceksiniz. Yukarıdaki açıklamalardan ortaya çıkan tek bir sonuç vardır: Uluslararası teslim şekillerinin dış ticaret ile uğraşan tüm kişilerce net bir şekilde bilinmesi gerekir. Bu modülün hazırlanış amacı da bu ihtiyacın giderilmesidir. Şimdi uluslararası teslim şekillerini (incotermsleri) tek tek ele alıp bu teslim şekillerinin alıcı ve satıcıya yüklediği sorumlulukları ortaya koyalım.

 

1-EXW (Ex Work: Ticari İşletmede Teslim)

 Bu teslim şeklinde satıcı malları, sözleşmede belirtilen tarihte alıcıya veya onun emrine teslim etmek üzere işletmesinde hazır bulundurur. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk ile diğer yükümlülükler alıcı tarafından karşılanır. Örneğin, sözleşmede ?EXW, Nisa Tekstil AŞ, Ankara, TURKEY? şeklinde yer alan ibare; satıcının Ankara?daki fabrikasında malları, satıcıya teslim etmesiyle sorumluluğunun biteceği anlamına gelir.

Fabrikadan teslim alma dahil tüm masraf ve riskler alıcıya ait.

Satıcının yükümlülüğünün en az  olduğu teslim şekli EXW? dır.

Satıcının Sorumlulukları EXW (Ticari İşletmede Teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır:

-Satıcı, malları sözleşme koşullarına uygun olarak hazırlayarak, belirtilen tarihte veya süre içerisinde yine anlaşmada belirtilen yerde (fabrika, depo, büro vb.) alıcıya veya emrine teslim edilmek üzere hazır bulundurur. 

-Malların teslim için hazırlandığını alıcıya bildirir.

-Alıcıya ihracat ile ilgili belgelerin alınmasında yardımcı olur. 

-Alıcının istemesi halinde, tüm masraf ve riskleri alıcı tarafından karşılanmak üzere taşıma acentesi ile anlaşma yapar ve düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için satıcıya gönderir.

Alıcının Sorumlulukları EXW (Ticari İşletmede Teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

- Malların taşıtılması için taşıma acentesi ile anlaşarak navlun (deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücret) bedelini öder.

-Tüm masraf ve riskler kendisine ait olmak üzere ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli idari ve ticari belgeleri düzenler. 

-Malların ihracat ve ithalat ile ilgili gümrük işlemlerini yapar ve gümrük vergilerini öder.

 

2-FCA (Free Carrier: Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim)

Taşıyıcıya teslim terimi, malların gümrük çıkış işlemlerinin satıcı tarafından tamamlanarak, taraflar arasında anlaşılan yer ve zamanda alıcının anlaşma yaptığı taşıma acentesine veya alıcının belirlediği bir şahsa, teslimi ile satıcının yükümlülüğünün sona ereceği anlamına gelir.

Malın alıcının belirlediği taşıma acentesine veya şahsa tesliminden sonra tüm sorumluluk alıcıya aittir. Eğer teslim, satıcının mahallinde gerçekleşecekse satıcı yüklemeden sorumlu olur. Teslim, satıcının mahalli dışında bir yerde ise satıcı malı yüklemekten sorumluyken, boşaltmadan sorumlu değildir. Örneğin, satıcı Ankara?da, teslim yeri İzmir?de ise bu durumda satıcı malları Ankara?dan yükletir ve İzmir?deki teslim yerine nakliye ücreti kendine ait olmak üzere gönderir. Mallar İzmir?deki teslim yerine ulaştığında malların nakliye aracından boşaltılması alıcıya aittir.

Alıcı, malları alması için kendisi bizzat taşıyıcı olmayan birisini tayin etmişse satıcı, malları bu kişiye bırakarak teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu durum da malın ihracat gümrüklerini satıcı öder. Bu terim çok vasıtalılar (bir malın bir yerden bir yere nakledilmesi durumunda birden fazla nakliye aracı değiştirmesi) dâhil, tüm taşıma işlemleri (demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu, nehir yolu) için kullanılabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, malın satıcının adresine ulaştırılmasında, birden fazla taşıma aracı değiştirmesi söz konusu ise satıcı, malın ihracat gümrüğünü ödeyip bu taşıma araçlarının ilkine malı teslim ettikten sonra sorumluluktan kurtulur. Bu terim ?FOB? terimine benzese de ondan temel farkı, FOB?da teslim noktası sadece gemi iken, FCA?da teslim yeri herhangi bir taşıma aracı olabilir. Örneğin, sözleşmede ?FCA, Türk Hava Yolları, Atatürk Hava Limanı? şeklinde yer alan ibare; satıcının malları Atatürk Hava Limanında, Türk Hava Yolları uçağına ihraç gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim etmesi gerektiği anlamına gelir.

1-Satıcı ihracat gümrük işlemlerini yapar.

2-Malı teslim yerine kadar taşıtır ve masrafları öder

3- Malı anlaşılan yerde alıcıya teslim eder.

FCA (belirlenen yerde teslim) teslim şeklidir.

 

Satıcının Sorumlulukları FCA (belirlenen yerde taşıyıcıya teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına göre malı hazırlar.

-Alıcının ülkesinde istenen ve satıcının ülkesinden temin edilmesi gereken belgeleri düzenler.

-Malın ihracı ile ilgili gümrük masraflarını öder.

-Alıcının istemesi durumunda, tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere, taşıma acentesi ile anlaşır.

-Malları belirtilen zaman ve yerde, taşıma acentesine veya alıcının belirlediği şahsa teslim eder.

-Malın, teslim yerine ulaştırılması için gerekli nakliye ücretini ve yükleme ücretini öder.

Alıcının Sorumlulukları;

FCA (belirlenen yerde taşıyıcıya teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın kendi ülkesine ithal edilmesi için gerekli belgeleri düzenler, gerekli izinleri alır.

-Malın ithali ile ilgili gümrük vergisi ve diğer masrafları öder.

-Malın satıcı tarafından, kendisinin belirlediği veya anlaşma uyarınca satıcının anlaştığı taşıma acentesine tesliminden sonraki nakliye ücretleri ve yükleme boşaltma ücretlerini öder. 

-Belirlenen tarih ve yerde mallarını teslim alır.

-İsterse mallarını sigortalatır ve sigorta giderini öder.

 

3-FAS (Free Alongside Ship: Gemi Doğrultusunda Teslim)

Bu teslim şeklinde satıcı malları, sözleşmede belirtilen teslim yeri olan geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise yükleme yerine getirilerek, gemi açıkta ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Bu teslim şekli sadece deniz veya nehir taşımacılığında kullanılabilir.

Satıcının malları belirlenen geminin yanına getirmesinden sonra, malların kaybolması veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun (taşıma ücreti) alıcı tarafından karşılanır. Bu teslim şeklinde malın satın alınan ülkeden ihracatı ve satıcının ülkesine ithalatı için gerekli tüm belgeleri hazırlamak ve izinleri almak alıcıya aittir. Alıcı ayrıca malın ihracı ve ithali ile ilgili gümrük vergilerini ödemekle de mükelleftir. Fakat taraflar malın ihracatı için gerekli belgelerin ve izinlerin alınıp gümrük vergilerinin satıcı tarafından ödenmesi hususunda anlaşırlar ise bu durum sözleşmede açık bir şekilde belirtilir. Böylelikle malın gümrüklenmesi satıcı firmaya yüklenmiş olur.

Bu teslim şeklinde alıcı firma, malın ihracı için gerekli belgeleri hazırlayıp izinleri almak ve gümrük işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olduğundan, malı alacağı ülkede bu işlemleri doğrudan veya aracı kullanarak yapabilecek güce sahip değil ise bu teslim şeklini seçmemeli veya bu işlemlerin satıcı tarafından gerçekleştirilmesi için satıcı ile anlaşmalıdır.

Örneğin, sözleşmede ?FAS, İzmir Limanı, TURKEY? şeklinde yer alan ibare; satıcının malları İzmir Limanında adı geçen geminin yanına getirmesi ile sorumluluğunun sona ereceği anlamına gelir.

1-Satıcı malı fabrikasından araçlara yükler.

2-Malları teslim edilecek geminin yanına masraflar kendine ait olmak üzere getirir

3-Mal gemi yanında alıcıya teslim edilir.

FAS (gemi doğrultusunda teslim) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları;

FAS (gemi doğrultusunda teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme şartlarına uygun olarak malları hazırlar.

-Alıcının istemesi durumunda, bütün masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere, alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri temin eder. 

-Malları sözleşmede belirlenen limanda, belirlenen tarihte, alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirir.

-Malların gemiye yükletilmesi satıcının sorumluluğunda değildir. 

-Malların teslim yerine götürülmesi için gerekli nakliye ücretini öder.

 -Alıcının istemesi durumunda, masrafları alıcıya ait olmak üzere yüklemeØ belgesinin düzenlenmesini sağlar ve varış limanında alıcının malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir.

Alıcının Sorumlulukları;

FAS (gemi doğrultusunda teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın ihracı ve ithali ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar.

-İhracat ve ithalat işlemlerinin gümrük vergilerini öder.

-Taşıma acentesi ile anlaşma yapar ve geminin yükleme limanına ne zaman varacağını satıcıya bildirir. 

-Satıcı tarafından yükleme için gemi yanına getirilen malları teslim alır.

 

4-FOB (Free On Board: Gemi Bordasında Teslim)

Bu teslim şeklinde satıcı, ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlayıp, gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra, malları belirtilen tarih ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yükler. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra satıcı malı teslim etmiş sayılır. Bundan sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır.

Ülkemizde en çok kullanılan teslim şekli olan FOB, sadece deniz veya nehir taşımacılığında kullanılabilir. Ancak bu ifade malların teslim yerinden, ithalatçının fabrikasına kadar gemi ile taşınacağı anlamına gelmez. Bu teslim şeklinde mallar ithalatçıya veya onun temsilcisine bir gemiye yüklenmiş olarak teslim edilir. Bu teslimden sonra mallar belirli bir yere kadar gemi ile götürüldükten sonra, kara yolu, demir yolu veya hava yolu gibi diğer taşıma yollarıyla ithalatçının adresine taşınabilir.

Taraflar, malın gemi küpeştesini aşarak teslim edilmesi hususunda hem fikir değil iseler bu terim yerine FCA terimi kullanılmalıdır.

Örneğin, sözleşmede ?FOB, İzmit Limanı, TURKEY? şeklinde yer alan ibare; satıcının ihraç edeceği malları, ihraç için gerekli belgeleri hazırlayıp, gümrük vergilerini de ödedikten sonra, alıcı tarafından belirtilen tarihte, İzmit Limanında hazır bulunacak nakliye gemisinin güvertesine yüklemekle sorumluluktan kurtulacağı anlamına gelir.

1-Satıcı ihracat gümrük işlemleri tamamlar.

2- Malı teslim edilecek geminin yanına masraflar kendine ait olmak üzere taşıtır.

3- Mal alıcıya gemi güvertesine yüklenerek teslim edilir.

FOB (gemi güvertesinde teslim) teslim şeklidir.

 

Satıcının Sorumlulukları FOB (gemi bordasında teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır;

-Sözleşme şartlarına uygun olarak malları hazırlar.

-Belirlenen tarih ve yerde, alıcı tarafından ayarlanan gemiye malları yükler.

-Malların teslim yerine nakliyesi için gerekli taşıma ücretini öder.

-Alıcının, ülkesinde kullanacağı belgeleri düzenler ve ihracatla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar.

-Malların gemiye yüklendiğini alıcıya bildirir.

-Düzenlenen taşıma belgesini alıcıya gönderir.

Alıcının Sorumlulukları FOB (gemi bordasında teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına göre mal bedelini öder.

-Malın ithali için gerekli belgeleri hazırlar ve ithalata ilişkin gümrük işlemlerini tamamlar.

-Taşıma acentesi ile anlaşarak, taşıma ücretini (navlun) öder.

- Mallar satıcı tarafından gemi güvertesine yüklendikten sonra, malları teslim alır.

5-CFR (Cost And Freight: Mal Bedeli ve Navlun)

CFR teslim şeklinde, satıcı malları yüklenecek limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yapar, geminin taşıma ücretini öder ve malları gemiye yükler. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun dışındaki tüm masraf ve riskler alıcıya ait olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, malların varış limanına kadar ulaştırılması için ödenen nakliye (navlun) ücretlerini satıcının ödeyeceğidir.

Bu teslim şekli sadece deniz ve nehir taşımacılığında kullanılabilir. Bu teslim şeklinde sigorta yaptırma gibi bir zorunluluk yoktur. Eğer taraflar malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmesi niyetinde değillerse, CPT terimi kullanılmalıdır.

Örneğin, sözleşmede ?CFR, Mersin, TURKEY? şeklinde yer alan ibare; malların satıcı tarafından mersin limanından, ihracat işlemleri yapılmış, vergileri ve malın varış limanına kadar olan taşıma ücreti ödenmiş olarak ilgili gemiye yükleneceği anlamına gelir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcıya teslim edeceği gemiye kadar taşıtır. Satıcı, malın gemi yanına taşıtılması ve geminin varış limanına kadar olan taşıma ücretini öder.

3-Mal alıcıya gemi güvertesine yüklenerek teslim edilir.

4-Varış limanına kadarki nakliye ücreti (navlun) satıcıya aittir.

CFR (mal bedeli ve navlun) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları CFR (mal bedeli ve navlun) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Satıcı, sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar.

-Alıcının ülkesinde kullanacağı ve ihracatçının ülkesinden tedarik edilecek belgeleri hazırlar.

-Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrük vergilerini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların varış limanına kadar olan navlun ücretini öder.

-Yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

-Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Alıcının Sorumlulukları CFR (mal bedeli ve navlun) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın kendi ülkesine ithali için gerekli belgeleri ve gümrük işlemlerini tamamlar.

-İthalata ilişkin gümrük vergilerini öder.

-Varış limanında malların boşaltım ücretini ve liman ücretini öder.

-Mal varış limanına ulaştığında gecikmeksizin malları boşaltır.

6-CIF (Cost, Insurence And Freight: Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma)

Bu teslim şeklinde, satıcı ihraç edeceği malları, gümrük işlemlerini tamamlamış, asgari teminat sağlayan bir sigorta yaptırmış olarak yükleme limanına getirir ve gemiye yükler. Bu teslim şeklinde satıcı ayrıca malın varış limanına kadar olan navlun (taşıma ücreti) ücretini de öder. Malın satıcı tarafından varış limanına kadar olan taşıma ücreti ödenerek, gemiye yükletilmesinden sonra ortaya çıkacak tüm masraflar ve riskler alıcıya aittir.

Bu teslim şeklini diğerlerinden ayıran özellik, malın satıcı tarafından yolculuk esnasında doğabilecek hasarlara karşılık sigorta ettirilmesinin zorunlu olmasıdır. Ancak yapılacak sigorta asgari teminat sağlayan bir sigorta olduğundan, alıcı malları daha geniş bir teminat ile korumak isterse, ya bu konuda satıcı ile mümkün olduğunca açık olarak anlaşmalı ya da kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. Bu terim sadece deniz ve nehir taşımacılığı için kullanılabilir.

Ancak bu ifade malların teslim yerinden, ithalatçının fabrikasına kadar gemi ile taşınacağı anlamına gelmez. Bu teslim şeklinde mallar ithalatçıya veya onun temsilcisine bir gemiye yüklenmiş olarak teslim edilir. Bu teslimden sonra mallar belirli bir yere kadar gemi ile götürüldükten sonra, kara yolu, demir yolu veya hava yolu gibi diğer taşıma yollarıyla ithalatçının adresine taşınabilir.

Örneğin, sözleşmede ?CIF, İskenderun Limanı, TURKEY? şeklinde yer alan ibare; malların satıcı tarafından, gümrük işlemleri ve sigorta yaptırılmış olarak, İskenderun limanından gemiye yüklenileceği ve varış yerine kadar olan nakliye ücretinin de satıcı tarafından ödeneceği anlamına gelir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcıya teslim edeceği gemiye kadar taşıtır.

3-Satıcı, malın gemi yanına taşıtılması geminin varış limanına kadar olan taşıma ücreti ve sigorta ücretini öder.

 4-Mal alıcıya gemi güvertesine yüklenerek teslim edilir.

CIF ( mal bedeli, sigorta ve taşıma) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları CIF (mal bedeli, sigorta ve taşıma) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar.

-Alıcının ülkesinde kullanacağı ve ihracatçının ülkesinden tedarik edilecek belgeleri hazırlar.

-Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrük vergilerini öder.

-Göndereceği malın sigortasını yaptırır ve sigorta ücretini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların varış limanına kadar olan navlun ücretini öder.  

-Yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

-Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Alıcının Sorumlulukları CIF (mal bedeli, sigorta ve taşıma) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın kendi ülkesine ithali için gerekli belgeleri ve gümrük işlemlerini tamamlar.

- İthalata ilişkin gümrük vergilerini öder.

-Varış limanında malların boşaltım ücretini ve liman ücretini öder.

-Mal varış limanına ulaştığında gecikmeksizin malları boşaltır.

7-CPT (Carriage Paid To?.: Taşıma?.?e Kadar Ödenmiş Olarak)

?Taşıma ödenmiş olarak?.? terimi, satıcının malları bizzat kendisinin seçtiği ve anlaşma yaptığı taşıyıcıya, malların, ihracı ile ilgili gümrük işlemleri yapılmış, belirtilen varış yerine gönderilmesi için gereken taşıma masrafları ödenmiş olarak teslim edeceği ve malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili taşıma ücreti hariç diğer tüm masraf ve risklerin alıcıya geçeceği anlamına gelir.

Bu terim çok vasıtalı olanlar da dahil, tüm taşıma şekilleri için kullanılabilir. Eğer malların belirlenen taşıma mahalline ulaştırılması için art arda taşıyıcılar (örneğin, belirli bir yere kadar kamyon, daha sona tren, gemi? gibi) kullanılıyorsa malların ilk taşıcıya teslimiyle masraflar ve risk (varış yerine kadar olan taşıma ücreti hariç) alıcıya geçmiş olur.

Bu terimi izleyen yer ismi, teslim işleminin yapılacağı yeri ifade etmez. Ama hangi noktaya kadar navlun ve taşıma masrafların satıcı tarafından ödendiğini ortaya koyar. Örneğin, ?CPT, Hamburg, Germany? şeklindeki ibare, malların Almanya?nın Hamburg şehrine kadar olan taşıma giderlerinin satıcı tarafından ödendiği anlamına gelir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcıya teslim edeceği yere kadar taşıtır.

3-Satıcı, malın teslim yerine taşıtılması ve varış yerine kadar olan taşıma ücretini öder.

4-Mal alıcıya anlaşılan yerde teslim edilir.

CPT (taşıma?.?e kadar ödenmiş olarak) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları CPT (taşıma ödenmiş olarak...) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar.

-Alıcının ülkesinde kullanacağı ve ihracatçının ülkesinden tedarik edilecek belgeleri hazırlar.

- Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrük vergilerini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların varış yerine kadar olan navlun ücretini (taşıma masraflarını) öder. 

-Yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

-Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Alıcının Sorumlulukları CPT (taşıma ödenmiş olarak...) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın kendi ülkesine ithali için gerekli belgeleri ve gümrük işlemlerini tamamlar. 

-Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını öder.

-İthalata ilişkin gümrük vergilerini öder.

-Navlun bedeline dahil değilse, boşaltma masraflarını öder.

-Mal varış yerine ulaştığında gecikmeksizin malları boşaltır.

 

8-CIP (Carriage and Insurance Paid To?.: Sigorta Dahil Taşıma??e Ödenmiş Olarak)

CIP teslim şeklinde satıcı, ihraç edeceği malları, ihracat gümrük işlemlerini tamamlamış, asgari teminat sağlayan bir sigorta yaptırmış olarak nakliye aracına yükler. Bu teslim şeklinde satıcı ayrıca malın varış yerine kadar olan navlun (taşıma ücreti) ücretini de öder. Malın satıcı tarafından varış yerine kadar olan taşıma masrafları ödenerek, nakliye aracına yüklenmesinden sonra ortaya çıkacak tüm masraflar ve riskler alıcıya aittir.

Bu taşıma şekli, çok vasıtalı olanlar da dahil, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Eğer malların belirlenen varış mahalline ulaştırılması için art arda taşıyıcılar kullanılıyorsa malların ilk taşıcıya teslim edilmesinden sonra, tüm risk ve hasarlar (malın varış yerine ulaştırılmasına kadar olan nakliye ücreti ve asgari sigorta hariç) alıcıya geçer.

Bu terimde de aynı CIF teriminde olduğu gibi satıcının sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta yaptırması ve ücretini ödemesi gerekir. Ancak alıcı olağandışı risklere (grev, savaş, doğal afet vb.) karşı sigorta yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir.

CIP teslim şeklini CIF teslim şeklinden ayıran temel fark, CIF teriminde satıcı malı nehir veya deniz araçlarına (gemi vb.) yükleyebilmekteyken, CIP teriminde ise her hangi bir taşıma aracına yükleyebilir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcıya teslim edeceği yere kadar taşıtır.

3-Satıcı, malın teslim yerine taşıtılması, varış yerine kadar olan taşıma ücreti ve sigorta giderini öder.

4- Mal alıcıya anlaşılan yerde teslim edilir.

CIP (sigorta dahil, taşıma?.?e ödenmiş olarak) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları CIP (sigorta dahil taşıma??e ödenmiş olarak) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar.

-Alıcının ülkesinde kullanacağı ve ihracatçının ülkesinden tedarik edilecek belgeleri hazırlar.

-Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrük vergilerini öder.

-Göndereceği malın sigortasını yaptırır ve sigorta ücretini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların varış yerine kadar olan navlun (taşıma masrafları) ücretini öder. 

-Yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

-Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Alıcının Sorumlulukları CIP (sigorta dahil taşıma??e ödenmiş olarak) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın kendi ülkesine ithali için gerekli belgeleri ve gümrük işlemlerini tamamlar.

- İthalata ilişkin gümrük vergilerini öder.

-Varış yerinde malların boşaltım ücretini öder.

-Mal varış yerine ulaştığında gecikmeksizin malları boşaltır.

 

9-DAF (Delivered At Frontier: Sınırda Teslim)

Özellikle kara yolu ve demir yolu taşımacılığında kullanılan bu teslim şeklinde, malların gelen taşıma aracından boşaltılmamış, ihracat gümrük işlemleri yapılmış fakat ithalat işlemleri yapılmamış olarak, sınırda, ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce olacak şekilde, belirlenen teslim yerinde veya noktada alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla satıcının teslim borcunu yerine getirdiğini ifade eder.

Taraflar, gelen taşıma aracından malların boşaltılması ve boşaltmaya ilişkin hasar ve masrafların satıcı tarafından üstlenmesi hususunda anlaşmaya varmışlarsa bu durum satış sözleşmesinde açık bir ifade ile belirtilmelidir.

Bu terim teslimin kara sınırında yapılması halinde her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Eğer teslim, varış limanında gemide veya rıhtımda (iskelede) gerçekleştirilecek ise DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.

Örneğin; Ankara?da bulunan bir ihracatçı İsviçre?nin Bern şehrinde bulunan bir firmaya mal ihraç edecektir. Mallar İzmir Limanına kadar kamyon ile daha sonra Fransa?nın Le Havre Limanına gemi ile oradan Basel sınırına ise tren ile taşınacak ve Basel sınırında alıcı malları teslim alacak ve Bern?e nakliyesini gerçekleştirecektir. Bu durumda sözleşmeye taşıma şekli ?DAF, Basel, SWİTZERLAND? olarak yazılmalıdır. Böylelikle malların Basel sınırına kadar olan nakliye ücretini satıcı ödeyecektir. Basel sınırından Bern?e kadar olan taşıma ücretini ise alıcı ödeyecektir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcıya teslim edeceği sınıra kadar taşıtır.

3-Satıcı, malın teslim yeri olan sınıra, kadar olan taşıma ücretini öder.

4-Mal alıcıya anlaşılan sınırda ama bitişik ülkenin gümrük sınırından önce teslim edilir.

DAF (sınırda teslim) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları DAF (sınırda teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar.

-Alıcının ülkesinde kullanacağı ve ihracatçının ülkesinden tedarik edilecek belgeleri hazırlar.

-Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrük vergilerini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların belirlenen sınır noktasına kadar olan navlun (taşıma masrafları) ücretini öder.

Alıcının Sorumlulukları DAF (sınırda teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın kendi ülkesine ithali için gerekli belgeleri ve gümrük işlemlerini tamamlar.

- İthalata ilişkin gümrük vergilerini öder.

-Malları belirlenen sınır noktasında emrine hazır tutulduğu anda zaman geçirmeksizin teslim alır.

 

10-DES (Delivered Ex Shıp: Gemide Teslim)

Bu teslim şeklinde satıcı malları ihracat gümrük işlemlerini yaptıktan sonra varış limanında, gemide teslim eder. Varış limanına kadar bütün risk ve masraflar navlun ücreti de dahil olmak üzere satıcı tarafından karşılanır. Belirlenen varış limanında mallar alıcının emrine hazır tutulduğu andan itibaren teslim gerçekleşmiş sayılır ve bu andan itibaren tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.

Bu terim sadece malların deniz, nehir yoluyla veya çok vasıtalı taşıma ile nakledilmesi söz konusu ise teslimatın bir limanda gerçekleştirilecek olması durumunda kullanılabilir.

Örneğin, taraflar teslim şekli hususunda ?DES, Rotterdam? olarak anlaşmışlar ise mallar satıcı tarafından ihracat gümrük işlemleri yapılmış ve taşıma masrafları ödenmiş olarak, Rotterdam?da gemide alıcıya teslim edilecektir. Malların gemiden boşaltılması ve liman ücretini alıcı ödeyecektir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcıya teslim edeceği limana kadar taşıtır.

3-Satıcı, malın teslim yeri olan limana taşıtılması için gerekli taşıma ücretini öder.

4-Mal alıcıya anlaşılan limanda gemiden indirilmeden teslim edilir.

DES (gemide teslim) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları DES (gemide teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar.

-Alıcının ülkesinde kullanacağı ve ihracatçının ülkesinden tedarik edilecek belgeleri hazırlar.

-Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrük vergilerini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların varış limanında teslimi için gerekli navlun (taşıma masrafları; yükleme, boşaltma ve nakliye gibi) ücretini öder.

Alıcının Sorumlulukları DES (gemide teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın kendi ülkesine ithali için gerekli belgeleri ve gümrük işlemlerini tamamlar.

-İthalata ilişkin gümrük işlemlerini yapar ve vergilerini ödeyerek, fiili ithalatı gerçekleştirir.

-Varış limanında malların boşaltım ücretini ve liman ücretini öder.

-Mal varış limanına ulaştığında gecikmeksizin malları boşaltır.

11-DEQ (Delivered Ex Quay : Rıhtımda Teslim)

Bu terimde satıcı, bir önceki terim olan DES terimindeki yükümlülüklere ek olarak, malı geminin güvertesinden rıhtıma (ya da mavnalara) indirmek ve bunlara ilişkin masrafları karşılamakla sorumludur. Yani mal gemiden indirilene kadar bütün masraf ve hasarlar satıcıya yani ihracatçıya aittir.

Bu teslim şeklinde malların ithalat için gümrüklenmesi (gümrük vergisi, resim ve harçlar) ithalatçıya yani alıcıya ait olmakla birlikte, bu husus sözleşme ile farklı biçimde de düzenlenebilir.

DEQ duty paid: Sözleşmede bu tabir geçiyorsa gümrük giriş işlemleri ve gümrük vergisinin satıcının mükellefiyetinde olduğu anlaşılır. Sözleşme de böyle bir tabirin bulunması durumunda, malın ithali ile ilgili işlemleri de satıcı yapacağından, satıcının malın ihraç edildiği ülkenin kambiyo mevzuatına hakim olması veya bu işleri yaptıracak gücü olması gerekir. Aksi takdirde bu teslim şekli seçilmemelidir.

DEQ duties on buyers account: Eğer sözleşmede bu tabir geçiyorsa gümrük giriş işlemleri ve gümrük vergisinin alıcının mükellefiyetinde olduğu anlaşılır.

Bu teslim şekli, sadece malların deniz, nehir yoluyla veya çok vasıtalı taşıma ile nakledilmesi söz konusu ise teslimatın bir limanda gerçekleştirilecek olması durumunda kullanılabilir.

Örneğin, ?DEQ, Stockholm, SWEDEN? ibaresi, malın satıcı tarafından ihracat için gerekli işlemler tamamlanmış ve nakliye masrafları ödenmiş olarak İsveç?in Stockholm limanında gemiden boşaltılmış vaziyette teslim edileceği anlamına gelir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2- Malı alıcıya teslim edeceği limana kadar taşıtır ve rıhtıma indirir.

3-Satıcı, malın teslim yeri olan rıhtıma taşıtılması için gerekli taşıma ücretini öder.

4- Mal alıcıya anlaşılan rıhtımda teslim edilir.

DEQ ( rıhtımda teslim) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları DEQ (rıhtımda teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar.

-Kendi ülkesinde ve alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar.

-Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar ve gümrük vergilerini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların varış limanına indirilmiş olarak teslimi için gerekli navlun (taşıma masrafları; yükleme, boşaltma ve nakliye gibi) ücretini öder. 

-Sözleşmede belirtilmiş ise malın ithali ile ilgili işlemleri yapar ve gümrükØ vergilerini öder.  Malların hangi tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir.

Alıcının Sorumlulukları DEQ (rıhtımda teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Sözleşmede malın ithali ile ilgili işlemler ve vergiler tarafına yüklenmiş ise ithalat işlemlerini yapar, gümrük vergilerini öder.

-Sözleşmede malın ithali ile ilgili işlemler ve vergiler satıcıya yüklenmiş ise ithalat ile ilgili belgeleri düzenleyebilmesi için satıcıya gereken yardımı sağlar. 

-Varış limanına boşaltılmış olan malları teslim alır.

12-DDU (Delivered Duty Unpaid: Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim)

Bu teslim şeklinde satıcı, malları alıcının ülkesinde taraflarca belirlenen yerde ithalat işlemleri ve gümrük vergileri alıcıya ait olmak üzere teslim eder. Malların teslim yerine kadar olan nakliye masrafları ve diğer tüm giderler satıcıya ait olup malın tesliminden sonraki masraf ve riskler alıcıya geçer.

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise mallar belirtilen yerde nakliye aracından boşaltılmamış olarak alıcıya teslim edilir. Ancak tarafların anlaşması durumunda boşlatma işi de satıcıya yüklenebilir.

Taraflar, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve bundan kaynaklanacak masrafların ve hasarların tamamının veya bir kısmının satıcı tarafından karşılanması hususunda anlaşmaya varmışlarsa yapılacak sözleşmede bu durum açık olarak belirtilmelidir.

Bu teslim şekli, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir, ancak eğer teslim varış limanında gemide veya rıhtımda (iskelede) gerçekleştirilecek ise DES veya DEQ teslim şekilleri kullanılmalıdır.

Örneğin, ?DDU, Hamburg, GERMANY? ibaresi malların satıcı tarafından ihracat işlemleri yapılmış ve nakliye masrafları ödenmiş olarak, Almanya?nın Hamburg şehrinde alıcıya teslim edileceği anlamına gelir.

1-Satıcı, malların ihracat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcının ülkesinde teslim edeceği yere kadar taşıtır.

3-Satıcı, malın teslim yerine, kadar olan taşıma ücretini öder.

4-Mal alıcının ülkesinde anlaşılan yerde alıcıya teslim edilir.

DDU (gümrük resmi ödenmeksizin) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları DDU (gümrük resmi ödenmeksizin teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Malları sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlar.

-İhracat ile ilgili tüm belgeleri hazırlar ve gümrük masraflarını öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşarak, teslim yerine kadar olan navlun bedelini öder.

- Malları alıcının ülkesinde, daha önce belirlenmiş yer ve zamanda alıcıya teslim etmek üzere hazır tutar.

Alıcının Sorumlulukları DDU (gümrük resmi ödenmeksizin teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme şartlarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malın ithali için gerekli belgeleri hazırlar ve gümrük vergilerini öder.

-Malları önceden belirlenen tarihte, belirlenen yerde teslim alır.

-Malın teslim yerine boşaltımını yapar, teslim yeri ile malın götürüleceği yer farklı yerler ise malın nakliyesini öder (taraflar aralarında anlaşmışlar ise bu malların boşaltımı ve alıcının işyerine kadar olan nakliye bedeli de satıcıya ait olur.

13-DDP (Delivered Duty Paıd: Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim)

Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır; ancak DDP teslim şeklinde satıcı ithalat işlemlerini de gerçekleştirir ve ithalatla ilgili gümrük vergilerini öder. Bu teslim şekli alıcının sorumluluğunun en az olduğu teslim şeklidir. Alıcı sanki ülke içerisinde herhangi bir firmadan mal alıyormuş gibidir.

EXW terimi satıcı için asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülük gösterir. Bu teslim şekli satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ithal izni alamadığı hallerde kullanılmamalıdır.

Taraflar malların ithalinde ödenecek bazı masrafları satıcının yükümlülükleri dışında tutmayı arzu ediyorlar ise, bu durum satış sözleşmesinde açık bir ifade ile belirtilmelidir.

1-Satıcı, malların ihracat ve ithalat gümrük işlemlerini tamamlar.

2-Malı alıcının ülkesinde teslim edeceği yere kadar taşıtır.

3-Satıcı, malın teslim yerine, kadar olan taşıma ücretini öder.

4-Mal alıcının ülkesinde anlaşılan yerde alıcıya teslim edilir.

DDP ( gümrük resmi ödenmiş olarak teslim) teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları DDP ( gümrük resmi ödenmiş olarak teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Malları sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlar.

- İhracat ile ilgili tüm belgeleri hazırlar ve gümrük masraflarını öder.Ø  İthalat ile ilgili tüm belgeleri hazırlar ve gümrük vergilerini öder.

-Taşıma acentesiyle anlaşarak, teslim yerine kadar olan navlun bedelini öder.

-Malları alıcının ülkesinde, daha önce belirlenmiş yer ve zamanda alıcıya teslimØ etmek üzere hazır tutar.

Alıcının Sorumlulukları DDP ( gümrük resmi ödenmiş olarak teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır: 

-Sözleşme şartlarına uygun olarak mal bedelini öder.

-Malları önceden belirlenen tarihte, belirlenen yerde teslim alır.

-Malın teslim yerine boşaltımını yapar, teslim yeri ile malın götürüleceği yer farklı yerler ise malın nakliyesini öder (taraflar aralarında anlaşmışlar ise bu malların boşaltımı ve alıcının işyerine kadar olan nakliye bedeli de satıcıya ait olur).

DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE NAKLİYE SİGORTASI

Nakliye Belli bir coğrafyada mevcut bulunan insan, mal ve hizmetlerin, bulundukları yerlerden başka yere taşınması amacıyla girişilen faaliyete nakliyat (taşımacılık) denir.

Malınız çok kaliteli, fiyatlarınız da oldukça ucuz ve dış ülkelerden mallarınıza yoğun talep var. Buraya kadar her şey çok güzel. Peki, aldığınız siparişleri yurt dışına nasıl göndereceksiniz? Hava yoluna ne dersiniz? Peki deniz yolu? Mallarınız istediğiniz kadar kaliteli, fiyatlarınızda ucuz olsun, eğer malları anlaşılan zaman da istenilen yere ulaştıramıyorsanız, tüm bunların hiçbir önemi yok.

 

#DışTicaretNakliyatSigortası #NakliyatSigortasıFiyatları #DışTicaretTeslimŞekilleriTEKLİF AL