Değer kaybı tazminatında son durum

ANASAYFA SİGORTA BLOG Değer kaybı tazminatında son durum

Değer kaybı tazminatında son durum

Ongun Sigorta

Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında yapılan düzenlemeye göre değer kaybı tazminatının nasıl ödeneceğine dair uygulamaların kapsamı netleştirilip genişletilerek, standart tazminat hesaplama tablosu yasal düzenlemeyle, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü 31679 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik için TIKLAYINIZ

 

Değer kaybı tazminatı?

Karıştığınız bir kaza sonucunda kusurlu taraf olarak karşı araca verdiğiniz zarardan dolayı, karşı aracın piyasa rayiç değerinde kayıp oluştuğundan, zararı veren aracın trafik sigortası bu maddi kaybı karşılayacaktır. Hasarın onarılması masraflarına ilave olarak, ayrıca değer kaybı tazminatı, kazada kusursuz olan karşı araç için ödenir. Ödenen bu tazminat değer kaybı tazminatıdır.

 

Değer kaybı tazminatı ödemesi nasıl yapılır?

Yeni düzenleme ile sigorta şirketleri açısından tazminatın hesaplanmasındaki belirsizlik ve zorluklar ortadan kaldırıldı ve net hale getirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), değer kaybı tazminatının hangi formüle göre hesaplanacağını belirlemiş oldu. Araçların piyasa rayiç değerine, kullanım durumuna ve kilometresine bağlı olarak tazminat hesabının nasıl yapılacağının formülleri standart hale geldi. Hesaplama tablolarının hangi kurallara göre olacağı kamu otoritesince resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Değer Kaybı Tazminatını kimler alabilir?

Aracınızla karıştığınız bir kazada, kusursuz olan sürücüler araçları için değer kaybı tazminatını, kusurlu aracın trafik sigortasından talep edebilirler.

Değer kaybı tazminatı nasıl belirleniyor?

Kaza sonucu hasarlanan ve kusursuz sürücünün hasarlı aracı üzerinde eksper, yeni yayımlanan tabloya göre değer kaybını hesaplayacaktır. Değer kaybı tazminatı;  aracın piyasa rayiç değerine, kullanım durumuna, kilometresine ile aracın hususi veya ticari amaçla kullanılıp kullanılmadığına göre belirlenir. Aracın piyasa değeri, hasarlandığı tarihteki Türkiye Sigorta Birliği kasko değer listesindeki ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Piyasa Değer listesinde belirlenmiş olan bedellerin ortalaması alınarak belirlenir. Hasarlanan aracın bedeli listelerde mevcut ise tazminat hesaplaması bu bedelden yapılır. Araç, listelerde mevcut değilse piyasa değeri üzerinden tazminat hesaplanacaktır.

Tüm araç grupları değer kaybı tazminatından yararlanabilir mi?

Yeni düzenleme ile trafiğe kayıtlı tüm araç grupları değer kaybı tazminatından yararlanabilir. Kiralama yapılan araçlar için de başvurulabilecektir. Trafikten çekilmiş ve hurdaya çıkmış araçlar, değer kaybı tazminatından yararlanamazlar.

Değer kaybı tazminatı ödemesine tüm hasarlar dahil mi?

Yeni düzenlemeyle hasardan dolayı kaporta, mekanik, elektrik-elektronik, mini onarımlar, radyo-teyp, cam, lastik, hava yastığı (air-bag), jant, döşeme onarımları dahil, değer kaybı tazminatı hesabına konudur.

Araçlarda yaş ve km sınırı var mı?

Herhangi bir sınırlama bulunmamakta olup her aracın kendi durumuna göre tazminat hesaplanmaktadır.

Değer kaybı için nereye müracaat edilir?

Kaza sonucunda aşağıdaki evraklarla birlikte sigorta şirketine şahsen veya yazılı olarak başvurulur. Herhangi bir aracı firma veya şahsa gerek kalmaksızın araç sahipleri kendileri başvurabilir.

-Kaza tespit tutanağı

-Ekspertiz raporu

-Araca ait hasar fotoğrafları

-Aracın ruhsat fotokopisi

-Sürücü belgesi fotokopisi

Kazadan itibaren ne kadar sürede başvurulur?

Değer kaybı tazminatını alabilmek için kaza tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekir.

Kaç kazaya kadar tazminat alınabilir?

Her kaza için değer kaybı başvurusu yapılabilir. Sınırlama uygulaması yoktur.

Hesaplanan tazminatı hatalı mı buluyorsunuz!

Yeni düzenlemeyle birlikte SEDDK’nın yayımladığı tazminat hesaplama tablosuna göre, standart bir formülle değer kaybı tazminatı hesaplandığından tazminatta bir değişiklik olmayacaktır. Elbette ki araç sahiplerinin hukuken itiraz hakkı saklıdır.

 

Değer kaybı Tazminatı son yönetmelik için TIKLAYINIZ

 

Sigorta teklif talepleriniz için arayınız veya TIKLAYINIZ

 

#DeğerKaybıTazminatıSonYönetmelik

#DeğerKaybıTazminatıHesaplama

#DeğerKaybıTazminatıHakkındaTEKLİF AL