Dask neden yapılır?

Ongun Sigorta

Ülkemizin deprem kuşağında yer alan bir coğrafyada yer alması, nüfusun yoğun olduğu büyük kentlerin deprem fay hatlarının üzerinde olması ve geçmişte yaşanan depremler sonucunda yaşanan can ve mal kayıpları, Deprem sigortası DASK’ın yapılmasını zorunlu ve gerekli hale getirmektedir. DASK neden yapılır sorusunun cevabı;

Konutların deprem sebebiyle kısmen veya tamamen zarar görmesi durumunda oluşan maddi kayıpların, poliçedeki azami limitlerle karşılanması amacıyla DASK sigortası yapılır.smileysmiley

 

DASK Sigortalı oranları?

1999 yılında yaşanan büyük Marmara depreminin ardından, özellikle İzmit bölgesinde ciddi can ve mal kayıpları oldu. 2000 yılından sonra Zorunlu Deprem Sigortası DASK; Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılmaya başlandı. Geçen 20 yıldan bu yana, 2020 yılında zorunlu deprem sigortası oranı %56’ya, sigortalı konut sayısı da 9,9 milyona ulaşmıştır. 2021’de ise sigortalılık oranı yüzde 59,60’a yükselmiştir.

7 Bölgede DASK Sigortalılık Oranları (2021 yılı)

-Marmara %70,90

-İç Anadolu %55,20

-Karadeniz %48,10

-Doğu Anadolu %51,70

-Ege %59,40

-Akdeniz %51

-Güneydoğu Anadolu %52

Kaynak: DASK (29 Aralık 2021’e kadar)

 

Yukarıdaki sigortalılık oranlarında görüldüğü üzere, ülkemizde her geçen gün sigortalı sayısında ciddi sayıda artış yaşanmaktadır. Elektrik veya su abonelikleri sırasında, meskenlere veya DASK sigortasına tabi olan binalara, Deprem Sigortası DASK zorunlu olarak yapılmaktadır!TEKLİF AL