DASK kapsamı genişliyor mu?

ANASAYFA SİGORTA BLOG DASK kapsamı genişliyor mu?

DASK kapsamı genişliyor mu?

Ongun Sigorta

Ülkemizde son yıllarda ve özellikle 2021 yılında artan seller, orman yangınları ve diğer doğal afetlerle birlikte, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK kurumu harekete geçmiştir. SEDDK; DASK sigortasının teminat kapsamının genişletilmesi, deprem teminatına ek başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin ilave edilmesi için çalışma başlatmıştır. Zorunlu deprem sigortası teminatı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği münhasıran DASK kurumu tarafından sağlanmaktadır. Yine aynı Kanun gereği, sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda; deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için de DASK tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebiliyor. SEDDK yetkilileri ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında DASK bünyesine dahil edilecek olan deprem dışındaki tüm doğal afetlerin, ek teminat ile güvenceye alınması noktasında çalışmalarına hız vermiştir. Kamu yararı gözetilerek yapılan bu çalışma ile sigortalıların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 23.08.2021

 

 

DASK Poliçesi Teminatları?

DASK poliçesi içerisinde hali hazırda sadece deprem teminatı vardır. DASK dışındaki teminatların eklenmesi için, SEDDK aşağıdaki diğer doğal afetler için de güvence verilmesi yönünde hazırlık yapmaktadır.

-Deprem (Teminat veriliyor)

-Sel (Teminat verilmiyor)

-Yer Kayması (Teminat verilmiyor. Şayet deprem sonrası oluşmuşsa teminat veriliyor.)

-Fırtına (Teminat verilmiyor)

-Hortum (Teminat verilmiyor)

-Dolu (Teminat verilmiyor)

-Don (Teminat verilmiyor)

-Çığ düşmesi (Teminat verilmiyor)

ve benzeri doğal afetler.

 

#DaskKapsamıNedir

#DaskPoliçesiNeleriKapsar

#DaskSigortasıGenişliyormu

 

 

DASK FİYATI AL 

 TEKLİF AL