DASK ile Konut sigortası arasındaki fark nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG DASK ile Konut sigortası arasındaki fark nedir?

DASK ile Konut sigortası arasındaki fark nedir?

Ongun Sigorta

DASK Kapsamı: Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak uygulamaya konulmuş bir sigorta türüdür. Afet Sigortaları Kanunu’nun 10 uncu maddesi, kapsamdaki binaları şu şekilde belirlemektedir: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.

 “DASK ile Konut Paket Sigortası arasındaki farklılıkları” özetleyen aşağıdaki yazımızı sizlerle paylaşmak istedik!

 

1-Konutlarda DASK!

a-DASK Deprem Sigortası nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK tarafından konutların sadece deprem sonucu kısmen veya tamamen zarara uğramasına yönelik teminat sunan poliçelerdir. Kamu güvencesiyle, DASK poliçelerinin primleri, DASK kurumunun havuzunda toplanır. Sigorta acenteleri ile diğer satış kanalları, illere ve deprem bölgelerine göre kurum tarafından standart olarak belirlenen primlerle sigortayı düzenlerler. Binanın adresi, yaşı, yapı tarzı, kat sayısı, brüt metrekaresi, DASK priminin belirleyici parametreleridir.

b-2022 yılı için yapı türlerine göre DASK metrekare bedelleri 

Her yeni yılın başında bu bedeller yeniden belirlenir!

-Betonarme yapılarda: 1.508 TL.

-Diğer yapılarda: 1.040 TL.

Örneğin: 100 metrekare olarak DASK sigortası yapılan bir daireye DASK kurumu tarafından verilen güvence toplamı 150.800.TL’dir.

DASK Kurumunun tüm yapı tiplerinde 2022 yılı için güvence kapsamına aldığı “maksimum sigorta limiti 320 bin TL.’ dir.”

c-DASK Kapsamı genişleyecek mi?

Ülkemizde son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak sel, fırtına, dolu ve hortum gibi doğal afetlerde artışlar yaşanmıştır. O nedenle, DASK için 2021 yılında başlatılan kapsam genişletme çalışması ile deprem dışındaki diğer doğal afetlere yönelik de teminat ilavesi yapılması planlanmaktadır. Bu çalışma hayata geçerse, konut sahipleri, DASK’taki Deprem teminatına ilave olarak sel teminatı da satın alabilecekler. smiley

 

2-Konutlarda “Konut Paket Sigortası”

DASK ile konutun binasının depreme karşı belirli limitlere kadar güvence altına alınması zaten mümkündür. Brüt 100 metrekare olan bir konutta bina için DASK, depreme karşı 150.800.TL güvence sunmaktadır. Konut Paket Sigortası ile bu bedel örneğin; 200-300 bin TL’lere kadar çıkarılabilmektedir. Üstelik deprem teminatı artışı yapılabilecek olan Konut Paket Sigortasında, deprem güvencesi dışında kalan diğer doğal ve doğal olmayan risklere karşı da güvence verilmektedir. smiley

 

3-DASK ile Konut Paket Sigortası arasındaki fark nedir?

a-DASK Sigortası

DASK’a tabi olan yapılarda, su ve elektrik abonelikleri ile diğer her durumda yapılması zorunludur. Primler, DASK kurumu tarafından belirlenir ve standarttır. Sigortaya konu bilgilerde sigortalı beyanı esastır. Sigortacı özellikle prime etki edecek olan brüt metrekare konusunda görüşünü beyan edecektir. Çünkü, hasarda eksik sigorta olmamalı ve hasar tazminatı da eksik tazmin edilmemelidir!

b-Konut Paket Sigortası

Konut Paket Sigortası; DASK deprem sigorta bedeli teminatının arttırılması için tamamlayıcı olan ihtiyari bir poliçedir. Ayrıca, aynı konut için hırsızlık, yangın, sel, terör, dahili su ve benzeri birçok güvence, bu poliçede sağlanmaktadır. Primler, deprem teminatı dışında sigorta şirketleri tarafından belirlenir. Konut Sigortaları isteğe bağlı olarak yapılır. Sigortaya konu bilgilerde sigortalı beyanı esastır. Sigortacı da sigorta bedelleri konusunda görüşünü beyan edecektir. smiley

 

DASK + KONUT PAKET SİGORTASI= TAM GÜVENCE= MUTLU SİGORTALILAR

smiley

Bizi arayın veya online başvurun biz sizi arayalım!

 

DASK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

KONUT SİGORTASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

#DASK

#KonutPaketSigortası

#DaskVeKonutSigortasıFarkları

#EvSigortası

 TEKLİF AL