DASK fiyatları 2021

Ongun Sigorta

DASK kapsamında olan ev ve işyeri sahiplerini ilgilendiren değişiklikle birlikte, sigorta bedellerindeki artışa bağlı olarak, DASK primleri de 2021 yılında güncellenmiştir.
Zorunlu Deprem Sigortası için yıllık olarak ödenen primler, tarife değişikliğine bağlı olarak yükseltilmiştir.


Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat bedeli, yapı tarzı ayırımı olmaksızın, 240 bin TL.’ den, 268 bin TL.’ye yükselirken, betonarme ve diğer yapı tarzlarında metrekare hesaplamasında da sigorta bedeli arttırılmıştır.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre 2021 yılında, DASK kapsamında olan betonarme yapı ve meskenler için, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, 1.134.TL’den 1.268 TL’ye, diğer yapı türleri için de 782.TL’den, 874.TL’ye  çıkarıldı. Bu bedeller, resmi olarak açıklanan inşaat metrekare maliyetleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

DASK NELERİ KARŞILIYOR?
Depremin ardından binanın tamamen veya kısmen zarar görmesi durumunda sigorta teminatı altında oluyor ve sigortadan zararınızı tazmin edebiliyorsunuz.
DASK, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini de teminat altına almaktadır.

HANGİ BİNALARA DASK YAPILIR?
DASK’a tabi olan binalar nelerdir diye bakıldığında; Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanabilmektedir.


DASK KAPSAMINDA OLMAYAN YAPILAR
9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ile civarında ve mezralarda yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, projesi bulunmayıp mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar, DASK kapsamında sigortalanamıyor.

 

 

 

 

 

 

 

#DaskFiyatı #DaskPrimiNeKadar #DaskTeklifiAl #DaskPrimiHesaplaTEKLİF AL