Bireysel Sigortacılık nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Bireysel Sigortacılık nedir?

Bireysel Sigortacılık nedir?

Ongun Sigorta

ONGUN SİGORTA’nın Bireysel Sigortacılık faaliyeti: İnsanı yaşamı boyunca odağında tutup, empati ile sigortacılık faaliyeti yürüterek, kötü gününde (Hasar anında!) yanında olmaktır. Bireysel sigortacılık hizmetlerini kısaca özetlememiz gerekirse; insanların kişisel olarak sahip oldukları canlarını ve mallarını, farklı sigorta çeşitlerinden oluşan bir sigortalar bütünü ile güvence altına almaktır. Hayatın içerisinde insanların bireysel olarak sigortaya ihtiyaç duyabileceği birçok riziko vardır. Kişiler sahibi oldukları; sağlık, maddi ve manevi menfaatlerini, sigorta sistemi sayesinde güvence altına alabilmektedirler. Bu menfaatler sigorta dışında bir yöntemle koruma altına alınamazlar. Günümüz dünyasında ülkemiz dahil olmak üzere, yeni nesil sigortacılık anlayışı hakim olmaktadır. Kişiye özel modüler sigortacılık ile yeni trend teknolojiden kaynaklı oluşan siber riskler, gibi konular sigorta sektörünün gündemi olmuştur. ONGUN SİGORTA,  insanların bütçelerini dikkate alarak, minimum maliyet ve optimum faydaya odaklanarak, sigorta poliçeleri düzenlemektedir. Sigorta müşterilerimize; mesleği, yaşadığı bölge, ikamet ettiği evi, çalıştığı sektörü, aktivite ve etkinlikleri, hobileri, gelir seviyesi, seyahat alışkanlıkları, sosyal yaşamı, sahibi olduğu duran varlıkları, birikim ve tasarrufları ile birlikte, öngörülebilen muhtemel risklere karşı, birçok parametre dikkate alınarak kişiye özel bireysel sigortacılık hizmeti sunulur.    

 

Bireysel sigortacılıktaki yaklaşımlarımız;

>Aynı riziko için alternatif sigorta seçenekleri,

>Kişinin bütçesine özel poliçe,

>Bireyleri yaşam formuna ve risk durumuna uygun, sigorta ürünlerine yönlendirme,

>Poliçenin kullanım konforu ve sigorta şirketi skoru,

>Sigortalılarımıza, sadece kazanca odaklı değil, bireye ve ihtiyaca özel sigorta ürünü sunulması,

>Kısa, orta ve uzun vadede, sigortalı menfaatlerinin korunması ile sürdürülebilirlik,

>Hasar durum senaryolarında, kişiye özel uygun sigorta poliçesi,

>7/24 iletişim ve erişilebilirlik,

>İlk defa yapılacak poliçede poliçe teminat planlaması ve risk analizi,

>Sigortalılara hasar süreçlerinde yardımcı olarak, tazminat ödeme sürelerini hızlandırmak ve sigortalı bireylerin haklı menfaatlerini korumak,

>Bilgilendirme, aydınlatma ve şeffaflık,

>Yazılı teklifler üzerinden değerlendirme ve onay,

>Sigortacılık etiğine uygun davranma,

>Prim ödeme kolaylığı,

 

Bazı bireysel sigortalar;

-Dask

-Konut

-Trafik

-Kasko

-Ferdi Kaza

-Sağlık

-Birikimli Hayat

-Bireysel Emeklilik

-Siber Güvenlik & Dijital Güvenlik

-Seyahat Sağlık

-Mesleki Sorumluluk

olarak sayılabilir.

 

Size özel Sigortalar

için

hemen arayın!

smiley

 

#BireyselSigortacılık

#BireyselSigortalar

#BireyselSigortalar

 TEKLİF AL