Bireysel Emeklilik 2021

Ongun Sigorta

2021 yılında yapılan yasal düzenleme ile 18 yaş altındakiler de Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olabilecekler. Bireysel Emeklilik siteminin fon büyüklüğü giderek artmakta ve 18 yaş altındaki kişilerin de sisteme dahil olması ile birlikte kişilerin geleceğe dair tasarruflarının, BES kapsamında birikmesi çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.

Unutulmamalıdır ki! Vatandaşların emeklilik veya tasarruf planları yaparlarken, SGK güvencesine ek, BES katılımcısı olmaları çok önemlidir. Çünkü, Bireysel Emeklilik Sistemi; Devlet desteği alarak birikimlerini çeşitli fonlarda büyütebilecekleri en güvenilir sistemdir.

Artık; 18 yaş altı vatandaşlar, BES kapsamına alınabilecek. Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek.

18 yaş altını BES kapsamına alınması da dahil Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Çocuklarımız geleceğimizdir, onları için tasarruf ederek birikim yapmalıyız…

 

Bes’e Aktarım?

Ayrıca, Ebeveynler yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilecek. BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

Emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmayacak.

 

Detaylar için aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz…

 

Kaynak: 18 Mayıs 2021 - 00:06  https://www.finansgundem.com/haber/18-yas-altina-bes-komisyondan-gecti/157174

 

#BireyselEmeklilkSistemi

#Bes

#BesDevletDesteği

#BesKatılım

#BesNasılYapılır

#BesNedir

#BesNeİşeYararTEKLİF AL