Bina Sigortası

Ongun Sigorta

Bina Sigortası Nedir?

Bina sigortasını kısaca tanımlayacak olur isek; birey ya da tüzel kişiler adına kayıtlı bulunan sivil veya ticari gayrimenkullerin (ev- işyeri)  kendisine gelebilecek olan birçok riske karşı sigortalanmasıdır.

Bina Sigortası; konutlarda eşyalar, işyerlerinde demirbaşlar hariç olmak üzere binanın kendisinin sigortalanmasıdır.


Bina Sigortası Neden Yapılır?

Bina sigortası ile sahibi olunan boş durumda veya kiraya verilmiş olan konutlar, dükkanlar, ofisler, bağımsız binalar, iş merkezleri, fabrika binaları, plazalar, müstakil binalar vb. yapılarda, binanın kendisine veya bina ile bütünleşik olan tüm sabit tesisat ve dekorasyon gibi değerlerin başlarına gelebilecek zarar ve ziyanlara karşı, yangın sigortası genel şartları kapsamında güvence altına alınır.

Bina sahipleri, ani ve beklenmedik bir şekilde oluşabilecek özellikle deprem, yangın, yıldırım, yer kayması, sel, su baskını gibi, birincil risklere karşı tedbir almaları gerekir. Binalarını ister kendileri kullansınlar veya kiraya vermiş olsunlar ya da olmasınlar, kendi binalarını korumalıdırlar.


Bina Sigortası Neleri Kapsar?

Gayrimenkul sahipleri,  binalarını aşağıda belirtilen risklere karşı koruma altına almaktadır.

Yangın, yıldırım, infilak, deprem, hırsızlık, kara-deniz-hava taşıtları çarpması, duman, sel, su baskını, kötü niyetli hareketler, terör, kar ağırlığı, yer kayması, bina tesisatı hırsızlık, kira kaybı, izolasyon eksikliği, cam kırılması, fırtına, doluya karşı binalar; bina & bina ile bütünleşik tüm değerler sigortalanır.

Mal sahipleri, bu güvenceler ile boş binası veya kirada olan binası için aldığı güvenceler ile binaların başına gelebilecek risklerini, poliçede belirtilen şartlarla koruma altına alacaklardır. Kendi binasından sorumlu olan mal sahibinin menfaatleri, bina sigortası ile güvencededir.

Ayrıca, oluşan hasarlar neticesinde binanın içinde kiracı varken, mal sahibi-kiracı arasındaki veya mal sahibi-komşu bina arasındaki çapraz sorumluluklar bina sigortası ile çözülür. Sigorta şirketi eksperleri aracılığı ile gerektiğinde rücu mekanizması işletilerek, hasar dosyaları oluşturulur. Dolayısı ile sigortalı olan bina maliki, birebir veya taraflar arası herhangi bir sürtüşme yaşamaksızın, sigorta hukukuna bağlı olarak, sebep-sonuç ilişkisi doğrultusunda, hasar tazminatını ödeyen ve hasar tazminatını alacak olan taraflar belirlenmiş olur.

Örneğin, bir iş merkezinin garaj kapısına yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu oluşan zarardan, binanın içindeki kiracı sorumlu değildir. Dolayısı ile bina sigortasından tazmin edilecektir. Bina sigortası yok ise, bina sahibi oluşan zararı cebinden karşılayacaktır!

Bir başka örnek vermek gerekir ise, fırtına sonucu binanın çatısının uçması ve çatının yeniden yapılması gerektiğinde ise sorumlu yine mal sahibidir. Bu durumda hasar tazminatı ödemesi yine bina sigortasından tazmin edilir.

Yukarıdaki her iki örnekte belirtildiği üzere, konut veya işyeri sahipleri, binalarını kendileri kullanmasalar dahi sigortalamalıdırlar.


Bina Sigortası Ne Kadar?

En uygun Bina Sigortası Teklifinizi sizin için hazırlamamızı istiyorsanız, tıklayınız


Bina Sigortası Neden Önemli?

Bina sigortasını Apartman Dairesi (Konut) için yaptıran malikler, neleri koruma altına alırlar;

-Dairenin (bağımsız bölümün) DASK poliçesi kapsamı ve limitlerinden bağımsız  ve  DASK? tan hariç olmak üzere, arta kalan diğer tüm risk ve limitlerle tüm kolon, kiriş, tavan ve duvarları,

-Müşterek dış cephe (hisse payınca),

-Müşterek çatı (hisse payınca),

-Müşterek kapalı garaj (hisse payınca),

-Sabit tesisat (elektrik-su),

-Dekorasyon (Parke-soğuk seramik, duvar kaplamaları),

-Pencereler,

-Mutfak ve banyo dolapları,

-Mutfak tezgahı,

-Küvet ve tüm lavabolar,

-Petekler,

-Kombi ve tesisatı,

-Dairenin tüm boya-badanası,

-Daire kapısı dahil tüm kapılar,

-Elektrik panosu,

gibi bina ile bütünleşik yani, binanın ayrılmaz parçası olan tüm değerler, teminat altına alınmaktadır.


Bina sigortasını İş Merkezi için yaptıran malikler, neleri koruma altına alırlar;

-DASK poliçesi kapsamı ve limitlerinden bağımsız olmak üzere, binanın (bağımsız bölümün) tüm kolon, kiriş, tavan ve duvarları,

-Bina giriş kapısını,

-Var ise garaj kapısını,

-Bina girişini danışma vs.,

-Binanın pencereleri,

-Çatısını,

-Sığınakları,

-Dış Cephesi,

-Binanın tüm sabit dekorasyon ve tesisatı,

Özetle, bina ile bütünleşik olan ve her binada bazı faklılıklar gösteren tüm değerleri sigortalanabilmektedir.


DASK Poliçesi ile Bina Sigortası Arasındaki En Önemli Fark Nedir?

DASK poliçeleri, DASK kurumu kapsamında olan binalarda, sadece doğal afet deprem sonucu, oluşan yıkım, yangın, yer kayması, tsunami gibi durumlarda sınırlı üst limitler ile binalarınızı korumaktadır. Oysa ki, DASK poliçenizle birlikte bina sigortanızı yapmanız durumunda, ihtiyari olarak ilave limit ve çok daha farklı teminat kapsamından yararlanarak birden fazla riske karşı güvenceye sahip olabilmektesiniz!


Bina Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Uzman bir acente ile sigortalının beyanları üzerinden karşılıklı olarak bina sigorta bedeli belirlenebilir. Veya, çok kapsamlı bir bina ise, ekspertiz çalışması üzerinden bina bedeli tespiti yapılarak, bina sigorta poliçesi düzenlenir.

Sivil veya ticari binalarda, binanın inşaat metrekaresi üzerinden hesaplanan kaba inşaat sigorta bedeline, bina ile bütünleşik olan tüm sabit değerler eklenerek ?toplam bina sigorta bedeli? belirlenir. Bina sigorta bedeli hesaplanırken, arsa bedeli hariç tutulacaktır!

Binanın bulunduğu il-ilçe ve mahalle hangi deprem bölgesinde olduğunu belirleyeceği için, bina sigorta bedeli ile birlikte deprem bölgesi de yıllık prime etki edecektir.

Poliçe yapıldıktan sonra, binaya yapılan sabit dekorasyon, yenileme ve benzeri ilave yatırımlar zeyilname ile poliçeye ilave edilir.

Özellikle büyük binalarda yaptırılan geniş çaplı tadilat ve dekorasyon çalışmalarında, inşaat all risk sigortalarının yaptırılması ihmal edilmemelidir. Çünkü, inşaat all risk poliçesi ile dekorasyon, güçlendirme, dış cephe giydirme vb. işleri yapacak olan firmanın, binaya verebilecekleri zararlar için ve işin yapılması sırasında da poliçe kapsamında oluşan direk veya dolaylı bilimum riskler teminat altına alınmalıdır.

#İşyeriBinaSigortası #KonutBinaSigortası #İşHanıSigortası #İşMerkeziSigortası #PlazaSigortası #İşyeriPaketSigortasıTEKLİF AL