Bina İnşaat Tamamlama Sigortası Fiyatları?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Bina İnşaat Tamamlama Sigortası Fiyatları?

Bina İnşaat Tamamlama Sigortası Fiyatları?

Ongun Sigorta

Kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası zorunlu hale geldi! Kentsel dönüşümde inşaatlarının tamamlanamaması ve vatandaşların mağduriyetlerinin artması nedeniyle, kamu otoritesince 16.03.2015 tarihinde ilgili yasa yürürlüğe girerek, kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu hale gelmiştir. Elbette ki sadece kentsel dönüşüm projelerinde değil, diğer inşaat yapım işlerinde de “Bina Tamamlama Sigortası” yapılmalıdır. Aşağıda; yönetmelik kapsamında bina tamamlama sigortasının önemli maddelerine yer verilmiştir.  

 

Yönetmelik maddelerinde önemli?

BEŞİNCİ BÖLÜM / Teminata İlişkin Esaslar

Teminat

MADDE 12 – (1) Satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi otuz ve üzerinde olan projeler için “bina tamamlama sigortası yaptırması veya aşağıda belirtilen diğer teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur:

a) Banka teminat mektubu,

b) Hakediş sistemi,

c) Bağlı kredi ile teminat.

(2) Birinci fıkrada yer alan teminatlar dışında, tüketicinin tüm ödemelerini garanti altına alacak başka bir yöntem öngörülmesi durumunda, bu yöntem Bakanlık tarafından uygun görülürse teminat olarak kabul edilebilir.

 

Bina Tamamlama Sigortası Yönetmelik?

TIKLAYINIZ

 

 

Müteahhitler ve Bina Tamamlama Sigortası?

Riskli ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işini üstlenecek olan müteahhitlerin yeterlilikleri, mali ve teknik durumları, iş tecrübeleri ilgili bakanlıkça değerlendirilir. Yapı ruhsatı alınmadan önce bina tamamlama sigortası yaptırması Bakanlıkça zorunludur.

 

Kentsel dönüşüm işini kimler yapabilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirleyeceği teknik kriterlere uyan ve bu işi yapabileceklerini gösterecek bir tamamlama sigortası veya bakanlığın belirleyeceği teminatların sağlanması halinde müteahhit yapım işine başlayabilecek.

 

Bina tamamlama sigortası nedir?

Özellikle Kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası, firmaların projeyi vaktinde gerçekleştirememesi veya iflas etmesi durumunda devreye girmektedir. İnşaatın poliçede belirtilen şartlara göre yarım kalması durumunda, binanın tamamlanmasını sigorta şirketi sağlıyor. Müteahhit firma, inşaatı tamamlayacağı süre içinde iflas eder veya konutları vaktinde sahiplerine teslim edemezse, devreye sigorta şirketi girer. Yapım işini üstlenen firma ya inşaatı tamamlayacak veya konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedeli tüketiciye geri iade edecektir.

 

Bina tamamlama sigortası neleri kapsar?

 

Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartlarına göre teminat kapsamı aşağıdaki gibidir;

  1. Satıcının iflas etmesi
  2. Satıcının gerçek kişi olması durumunda mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla ölümü veya
  3. A.3 ve A.4 maddelerinde belirtilen haller dışında satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip, 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması,

hallerinde, teminat hesabında belirtilen tüketicilere, bu genel şartlara ve poliçe özel şartlarına göre sigorta teminatı sağlar.

 

Bina Tamamlama Sigortası, Genel Şartları?

TIKLAYINIZ

 

Bina Tamamlama Sigortası için BAŞVURUN

 

#BinaTamamlamaSigortası

#İnşaatTamamlamaSigortası

#İnşaatTamamlamaSigortasıFiyatları

 TEKLİF AL