Araç Değer Kaybı hakkında bilgiler

ANASAYFA SİGORTA BLOG Araç Değer Kaybı hakkında bilgiler

Araç Değer Kaybı hakkında bilgiler

Ongun Sigorta

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK tarafından, 21.04.2022 tarih ve 2022/12 sayı ile yayımlanan genelgede, Değer Kaybı Tazminatı başvurusundaki eksper atamasıyla tazminat hesaplamalarına ilişkin yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Bu genelge ile Değer Kaybı Ekspertiz Raporu örneği ile kaybın hesaplanmasına konu olan değişen parçaların çarpan fiyatlarına da yer verilmiştir.

 

Araç Değer Kaybı nedir?

Kaza yapan araç sahipleri; araç değer kaybı nedir diye merak etmektedirler. Araç değer kaybı; bir trafik kazası neticesinde onarılan aracın, ikinci el piyasa rayicine göre değerini kaybetmesidir. Kaza sonrası hasarlanan araç, orijinaline yakın veya orijinali gibi tamir edilmiş olsa dahi, aracın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen satış fiyatından her durumda daha düşük olacaktır. Hasara uğrayıp tamir edilen aracın, rayiç değeri üzerinden kaybedilen değer, Değer Kaybı Tazminatından karşılanır. smiley

 

Değer Kaybı tazminatı hangi poliçeden karşılanır?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olan Trafik Sigortası limitleri üzerinden karşılanır. Kusurlu olan tarafın sigorta şirketi, diğer aracın hasardan dolayı uğradığı değer kaybı zararına ilişkin tazminat ödemesi yapar. Tazminat ödemeleri, kusur oranları nispetinde yapılır.

 

Değer Kaybı için nereye başvurmalıyım?

Kusurlu olan sigorta şirketine bizzat başvuruda bulunulabilir.

 

Eksper ataması nasıl yapılır?

EKSİST üzerinden eksper ataması yapılır.

 

Değer Kaybı hesaplamasında, Araç ve Sürücü Bilgileri, Aracın geçmiş hasar kaydı, Rayiç değer tespiti ile “Değer Kaybı” hesaplamasına ilişkin faktörler nelerdir?

-Araç çekme/hurda belgeli işlem görmüş müdür?

-Geçmiş hasar kaydı nedir?

-TSB (Türkiye Sigorta Birliği) Kasko değeri

-SEİK (Sigorta Eksperleri İcra Komitesi) kasko değeri

-Tazminata esas rayiç değer ortalaması

-Eksper tarafından tespit edilen piyasa rayici

-Aracın piyasa değeri

-Rayiç değer katsayısı

-Kullanılmışlık düzeyi (km/saat)

-Kullanılmışlık düzeyi katsayısı

-Hasara uğrayan parçalar katsayısı

-Genel değerlendirme katsayısı

-Değer Kaybı

-Nihai Değer Kaybı Tutarı TL

 

Atanan bağımsız eksperler, yukarıdaki konu başlıkları ile Değer Kaybına ilişkin olarak yapılan ekspertiz neticesinde, “Nihai Değer Kaybı Tutarını” hesaplamış olurlar. Değer kaybı hesaplaması, SEDDK genelgesi ile yayımlanan kurallara bağlı olarak yapılır. Akabinde, aşağıda görüleceği üzere, “Değer Kaybı Hesap Özeti” netlik kazanacaktır. Değer kaybı tazminatı, trafik kazasındaki kusur oranı nispetinde ödenir.

 

Değer Kaybı Hesap Özeti

Tüm hesaplamalar ışığında aşağıdaki sonuçlara göre sigortalıya ödenecek olan değer kaybı tazminatı belirlenmiş olur.

-Poliçe teminat limiti (TL)

-Hasar onarımı için ödenen tutar (TL)

-Değer Kaybı tespit tutarı (TL)

-Kusur oranı nispetinde değer kaybı tutarı (TL)

-Sigorta şirketinin sorumluluğu (TL)

 

Değer Kaybı Tazminatı, 21.04.2022 Genelgesi için TIKLAYINIZ

 

#DeğerKaybıTazminatı

#DeğerKaybıEksperAtaması

#DeğerKaybıHesaplamaTEKLİF AL