Apartman Sigortası

Ongun Sigorta

Apartman sigortası ne demek?

Apartman sigortası olarak düşündüğünüzde ilk aklınıza gelmesi gereken, ortak alan sigortasıdır.

Apartmanlara ortak alan sigortası yapılır mı?

Site ve benzeri toplu yapılar dışında, münferit olarak inşa edilmiş olan apartmanlara da siteler için yapılan ortak alan sigortaları düzenlenmektedir. Detaylar için aşağıdaki linklerimizi tıklayınız?

https://www.ongunsigorta.com/ortak-alan-sigortasi-hakkinda-bilgiler

https://www.ongunsigorta.com/kataloglar/ortak-alan-kitapcigi/mobile/index.html

En ucuz apartman sigortası?

Apartman yöneticileri, uzman sigorta acentelerinden, alternatif ve en uygun apartman sigortası ortak alan tekliflerini alırlar.

Apartman sigortası ne kadar?

Dair başına düşecek primler, aylık aidatların %5-10 gibi yıllık bir prime yaklaşık denk gelebilmektedir. Apartmanların, demirbaş (jeneratör, asansör vb.) bedelleri ile ortak alanların değerleri ve  büyüklüğü (jimnastik salonu, girişler, sığınak, garaj, basket sahası, tenis kortu v.b.) apartman sigortası primlerine etki etmektedir. Ancak ne olursa olsun, yıllık ödenecek primler ödenemeyecek bir seviyede kesinlikle değildir.

Müşterek alanların zarara uğraması durumlarında apartman sigortası çok önemlidir. Örneğin; dahili su, asansör bozulması, dış cephe mantolama, dolu ve fırtına, sel, yangın, terör, hırsızlık v.b.  hasarlarda özellikle de DEPREM hasarlarında etkin rol oynamaktadır.

Ülkemizdeki konut sayısı ne kadar?

2020 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı toplam konut sayısı, eylül sonu itibarıyla 38,4 milyon oldu.

Ülkemizde dönüşmesi gereken apartman sayısı ne kadar?

TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nda ülke genelinde kentsel dönüşüme girmesi gereken binalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Buna göre tüm ülkede en az 7 milyon binanın dönüşmesi gerekiyor. Kaynak: https://emlakkulisi.com/guncel/turkiyede-bina-sayisi/1153115

Özellikle 1999 depremi öncesi inşa edilmiş olan, bina ve apartmanların mutlaka sigortalanması gerekmektedir. Elbette ki, DEPREM dışındaki riskleri de göz önünde bulundurduğumuzda, ülkemizdeki tüm bina ve apartmanların sigortalanması milli servetin korunması açısından da çok önemlidir.

Türkiyede bina sayısı?

Türkiye?de 11 milyon 598 bin bina var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1929?dan bugüne kadar Türkiye?deki bina sayımını açıklarken, toplam 11 milyon 598 bin 446 binanın kullanımda olduğunu kaydetti.

Kaynak: https//www.milliyet.com.tr/gundem/turkiyede-11-milyon-598-bin-bina-var-6413119

İstanbul konut sayısı 2021?

İstanbulda hali hazırda toplam bina sayısı: 1.176.413

1980 ve öncesi inşa edilen bina toplamı: 263.665

1980-2000 arası inşa edilen bina toplamı: 555.304

2000 yılı ve sonrasında yapılan bina sayısı: 357.444?tür.

Kaynak: https://depremzemin.ibb.istanbul/

İstanbulun en yaşlı konutları hangi ilçelerde?

1980 yılı ve öncesi inşa edilen binaların sayısı 263 bine civarında iken, bu alandan en çok eski bina 32 bin ile Fatih ve sonrasında ise 17 bin adetle Fatih ilçeleri yer almaktadır.

Kaynak: https://depremzemin.ibb.istanbul

En uygun Apartman Sigortası veya En uygun Konut Ortak Alan Sigortası teklifi nasıl alınır?

Apartmanınızın bina metrekaresi üzerinden bina bedeli bulunur. Demirbaşların toplam bedeli bulunur. Makine ve elektronik cihazların toplamları hesaplanır. Ortak alan toplam cam bedeli tespit edilir. Sigortacı, apartmanın vergi numarasını, binanın yaşını, açık adresini, daire sayısını, varsa dükkan sayısını, varsa çalışan sayısını, ödenen yıllık aidat bilgisini, öncesinde yaşanan hasarın olup olmadığını öğrenir ve sigorta şirketlerinden en uygun apartman sigortası teklifini hazırlar. Deprem teminatı apartman sigortasında mutlaka olmalıdır. Genelde, beyan esaslı olarak sigorta bedelleri sigortacıya bildirilir. Ancak, Apartman lüks ve özellikli bir bina olabilir. Bu durumda yönetimin istemesi halinde, ortak alan sigorta teklifi almadan önce, apartmanın sigorta bedellerinin tespiti amacıyla ekspertiz yaptırabilir.

Ortak alan Sigortasını kim öder?

Ortak yaşam alanlarında kat mülkiyeti kanunuca, sigorta primlerine müştereken ve arsa payları oranınca katılması gerekenler, malikler veya onların temsilcileridir.

Ortak alan poliçesi nedir?

Apartmanlar, siteler, plazalar, iş merkezleri, avm?ler gibi toplu yapılara düzenlenen ve ortak yaşam alanlarına gelebilecek zarar ile ziyanlara karşı yapılan sigortalardır.

Sigorta mutabakat ne demek?

Sigortacı ile sigortalı arasında poliçe yapılmadan önceki aşamada, poliçede belirtilen sigorta bedellerinde anlaşıldığına dair taraflarca imzalanan anlaşmadır. Mutabakatlı sigortalarda, hasar tazminat bedeli, mutabakatta belirlenen sigorta bedelleri üzerinden hesaplanır.

Muafiyet ne anlama gelir?

Sigortalı yerde, hasara konu bir durum oluştuğunda, eksper tarafından hesaplanan hasar tazminatına konu bedelden kesinti yapılacak olan orana muafiyet denir.

Ortak alan sigortası zorunlu mu?

634 sayılı kat malikleri kanununun 35. Maddesi c fıkrası gereğince, Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gereklidir.

Müşterek sigorta nedir ne demek?

Sigortalanacak olan bir yerin belirli teminatlarda, sigorta bedellerinin koasürans olarak sigortalı ve sigortacıya dağıtılarak, riskin paylaşılmasıdır.

Eksik sigorta nedir?

Sigortalanacak olan değerin olması gerekenden, daha düşük bir bedelle sigortalanmasıdır.

Aşkın sigorta ne demek?

Sigortalanan bedelin olması gerekenden daha yüksek bir bedelle sigortalanmasıdır.

Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi kararı kim tarafından verilir?

Kat mülkiyeti kanununun 21. Maddesi uyarınca, Ana gayrimenkulün kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden, sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir.

Binanın dış cephesi ortak alan mıdır?

Apartman ve-veya site gibi binalarda, dış cephe ortak alanlara konudur.

Apartman şalteri neden atar?

Apartmanların şalterleri genellikle elektrik tesisatının veya elektrik panosunun eskiliğinden kaynaklıdır. Dolayısı ile tesisatın elektrik mühendislik firmasınca kontrolü sağlanmalıdır. Kayıp, kaçak ve topraklama gibi durumların, kontrol edilmesi gerekir. Kaçak akım rölesi tesisatta mutlaka olmalıdır. Toplu yapılarda trafo ve enerji yükünün kontrolü ile kapasitesinin dengelenerek, enerji kullanımı söz konusu olmalıdır. Sigorta poliçelerinde yaşanan hasarlar, en fazla elektriksel sebeplerden oluşmaktadır.

Birden çok sigorta nedir?

Aynı yer için, birden fazla, aynı içerik ve teminatlar için sigorta yapılamaz. İlk yapılan sigorta geçerlidir.

Sigorta sözleşmesi nedir?

Sigorta şirketi ile sigortalı; yani taraflarca sigorta genel ve özel şartları kapsamında, riski güvenceye almaya yönelik olarak, sigortaya konu tüm klozların işletilmesi ve oluşan hasarların tazminine yönelik olarak, sigortacı ve sigortalının yükümlülükleri doğrultusunda, sigorta şirketine ödenecek prim karşılığında anlaşılan süreli bir akitleşmedir. Sigortacı ve sigortalının poliçede belirtilen yükümlülükleri bulunmaktadır. Muallak kalan veya reddedilen ödenemeyen hasarlarda hukuk yolu açıktır.

Apartman aidatı nasıl belirlenir?

Apartman aidatı kat mülkiyeti kanunu gereği, müşterek giderlerin karşılanması amacı ile seçilen yönetim kurulunca toplanabilir. Aidat, yıllık olarak hazırlanan tahmini işletme bütçesi çerçevesinde personel, bakım ve benzeri tüm mutad giderler için, bağımsız bölümlerin metrekare ve arsa paylarına göre belirlenir. Yıl içerisinde, ekstra oluşabilecek masraflar için, olağanüstü genel kurul kararı ile maliklerden yeniden, aidata ilave bedel toplanabilir.

Ortak kullanım alanları nelerdir?

634 sayılı kat mülkiyeti kanunda belirtildiği üzere, ortak yerler olarak tanımlanan ve müşterek kullanımda olan ortak yaşam alanları ve sahip olunan ortak değerlerin tümüne denir.

Apartman elektrik sigortası neden atar?

Apartman sigortaları aşırı yüklenme, kaçak, topraklama sorunu, suya maruz kalma veya elektrik tesisatının eskimesi gibi durumlarda atabilmektedir. Mutlaka sorun giderilmeli ve apartman ortak alan sigortası ile de gerekli tedbir ve güvence sağlanmalıdır.

Kombi şalteri neden atar?

Kombinin şalteri, daire içerisinde bulunan kendine ait sigortanın bozulması veya amperinin düşük olması veya kombinin arızalanması sebebi ile de atabilir. Konutunuzda bulunan elektrikli eşyalarınızı güvende tutmak için elektrik arızalarınızı ihmal etmeyiniz. Konut sigortanızı mutlaka yaptırmalısınız.

Kaçak akım rölesi neden sık sık atar?

Kaçak akım rölesinin beslediği veya ait olduğu tesisatta, genel olarak topraklamanın kötü olması veya hiç olmaması ya da bozuk bir elektrikli ev aletinin bulunması gibi durumlarda sıkça atabilir.

Sigortada muallak tutar nedir?

Hasar dosyası açılırken, hasar bedeli için belirlenen geçici tahmini hasar tutarıdır.

Sigortada muallak hasar tutarı nedir?

Muallak hasar; eksper tarafından hasar tazminatı hesaplamasında, hasara konu evraklardaki herhangi bir eksiklik sonucunda veya hasar dosyasına girmesi gereken bilgi, belge, beyan ve delillerin eksikliği nedenlerinden dolayı, sigortacı ve sigortalının hasarda anlaşamadığı durumlara denir.

Sigorta bedeli ne demek?

Sigortalanacak olan değerlerin, sigortalanacağı tarihteki piyasa rayiç ve-veya sıfır bedelleridir.

Riziko ne anlama gelir?

Riziko, Sigortalanacak olan değerlerin, sigortaya konu olarak ani ve beklenmedik bir şekilde ziyan, kayıp ve zarara uğraması durumuna denir.

Çifte sigorta ne demek?

Aynı riziko için birden fazla ancak, farklı teminatlar için verilen güvencelerdir.

Sigorta ne anlama gelir?

Sigorta, bir değerin muhtemel risklere karşı, ani ve beklenmedik şekilde, başına gelebilecek olan zarar ve kayıpların karşılanması için düzenlenen sözleşmelerdir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde, sigorta poliçeleri ile sigortalılara hasar tazminatları ödenecektir.

Sigorta ne için yapılır?

Riske konu olan her duruma karşı, değerlerimiz sigortalanır.

Sigorta nedir işlevleri nelerdir?

Sigortanın işlevi deprem, doğal afetler, yangın, hırsızlık, sel ve benzeri birçok benzeri teminatların, sigortalanacak olan değerlerin koruma altına alındığı finansal bir güvencedir. Sigorta, sebepsiz zenginleşme aracı değil, sadece ve sadece zarar gören değerin yerine konulması için gerekli olan bedeli karşılayan ve tazmin eden bir sistemdir.

Sigorta ne için kullanılır?

Sigorta, finansal olarak altından kalkılamayacak olan durumlar için ve sahip olduğumuz değerlerin başına gelebilecek olası risklere karşı kullanılır.

Kaç çeşit sigorta var?

Elementer sigortalar, Sağlık sigortaları, Hayat sigortaları, BES Bireysel emeklilik sistemi gibi sıralanabilir. Nesnel değerler, sağlıkla ilgili değerler, finansal birikimlerimiz ile ilgili değerlerimizin ve tasarruflarımızın korunması olarak da düşünülebilir.

#ApartmanOrtakAlanSigortası #ApartmanSigortasıNasılYapılır #ApartmanSigortasıNeleriKapsarTEKLİF AL