Ağır Vasıta Sigortası

Ongun Sigorta

Ağır vasıta nedir?

Ağır vasıta, Motoru, ağır yük veya birden fazla römork taşımak amacıyla güçlendirilmiş Kamyon,Tır vb. araçlara denir.

Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı nasıl yapılır?

Ülkemizde ağırlıklı olarak, karayolundaki ağır vasıta araçlar ile yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.

Trafik sözcüğünün anlamı nedir?

Yayaların, araçların ve hayvanların yol üzerinde seyrederken ki, hal ve hareketleri olarak tanımlanabilir. Osmanlıcada seyru sefer yani gidiş-geliş olarak da tanımlanır.

Yaşanan Trafik kazlarının sebepleri?

Yük ve yolcu taşımacılığının yoğunluklu olarak karayollarında yapılması sebebi ile, özellikle şehirlerarası yollarda trafik kazalarında artış görülmektedir. Ancak son yıllarda duble yolların ve otoyolların artması ile birlikte, kaza oranlarında ciddi azalışlar yaşanmaktadır. Yaşanan kazalar; yol güvenliğinin artması, sürücülerin kurallara riayet etmesi ile birlikte daha da azalacaktır.

Otobüs ile yolcu taşımacılığı hakkında?

Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığında uzun yıllar boyunca otobüsler tercih edilirken, son yıllarda ?havayolu yolcu taşımacılığı sektörünün? gelişmesi ve rekabetin artması ile birlikte uçak biletleri de ekonomik fiyatlara gerilemiştir. Böylelikle otobüs ile yolcu taşımacılığındaki pay azalmıştır.

Kamyon ve Tır ile taşımacılık hakkında?

Cumhuriyet tarihimizden bu yana ülkemizdeki yük taşımacılığı, kamyon ve tırlar ile yapıla gelmiştir. Kısmen demiryolu ve havayolu taşımacılığı kullanılsa dahi, en çok karayolu taşımacılığından faydalanılmıştır. Son yıllarda yurt içinde demiryolu ağlarının ve hava kargo hizmetlerinin artması ile karayoluna alternatif yük taşımacılığı artma eğilimi içerisine girmiştir. Aynı zamanda taşımacılık sektöründe denizyolu taşımacılığı, uluslar arası anlamda karayolu taşımacılığı kadar etkin rol oynamaktadır.

Lojistik sektörünün yük taşımacılığındaki rolü nedir?

Yurtiçi ve yurtdışı dağıtım kanallarının organizasyonu ve yönetimi lojistik firmalarca yapılmaktadır.

Lojistik sözcüğünün kökeni , Yunancadan gelmektedir. ?Logistikos? un  kelime anlamı hesapta yetenekli, hesap kitap yapma bilimi şeklindedir.

Lojistik sektörünün ana faaliyet konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Müşteri Hizmetleri, taşıma ve trafik yönetimi, envanter yönetimi, depo ve depolama yönetimi, elleçleme, talep yönetimi, sipariş yönetimi (Bilgi iletişimi ve sipariş işleme), koruyucu ambalajlama.

Lojistik sektörünün ilave faaliyet konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Depo/dağıtım merkezi yer seçimi ve yerleşimi, evrak akışı, ürün ve envanter akışı, üretim planlama, satın alma, yedek parça ve satış sonrası hizmet, destek, geri dönüşüm, tersine lojistik, sigortalama, gümrükleme. http://www.nakliyatsigortam.com/

Lojistik sektörü, hem yurtiçinde, hem de yurtdışı ihracat ve ithalat anlamında yük taşımacılığına ciddi bir katkı sunmaktadır. Lojistik hizmeti, bir kargo taşımacılığı gibi değil, tedarik zincir yönetimi ve organizasyonu şeklinde düşünülmelidir.

Ülkemizin stratejik konumu düşünüldüğünde, lojistik sektörü henüz kapasitesinin sadece, %10-15 ini kullanan bir durumda olup ilerlemeye açıktır. Dolayısı ile lojistiğin parçası olan yük taşımacılığının, gelişmeye çok müsait pozisyonda olduğu söylenebilir. Alt yapımızdaki ilerlemeler ve gelişmelerin akabinde, karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığının da güçlenmesi sonucunda, lojistik kapasitemiz ülke olarak artacaktır.

Karayolu taşımacılığının avantajları nelerdir?

Tedarikçiden müşteriye, kapı teslim yapabilen tek taşıma türüdür. Bunun yanı sıra yakın mesafe yüklerinde ekonomik ve çoğunlukla tercih edilen bir taşımadır. Yükün karayolu ile taşınması halinde, herhangi bir aktarma ihtiyacı olmadığından dolayı, taşınan malın zarar görmeden alıcıya ulaşması mümkün olmaktadır. Kısa mesafeli taşımalarda veya yükün az olduğu taşımalarda, en hızlı ve ekonomik taşımalardır. Gelişmiş karayolu ağlarının sayesinde, hızlı ve güvenli hizmet sunulması mümkündür.

Ağır vasıta sigortaları hakkında?

Ağır vasıtalar genellikle ticari amaçlara hizmet ettiklerinden, karayollarındaki sorumlulukları gereği, trafik sigortalarını ve kasko sigortalarını kesinlikle ihmal etmemelidirler. Yük taşıyan ve nakliye hizmeti veren taşıyıcılar, mutlaka taşıyıcı sorumluluk sigortalarını yaptırmalıdırlar. Yükü taşıtanlar da nakliyat sigortalarını yaptırarak, mallarının teslim adresine güvenle ulaşmasını sağlayacaklardır. http://www.nakliyatsigortam.com/

Kamyonlar (Trucks) uzun yolda, sırtlarında bir yandan taşıdıkları yükün, bir yandan da kamyonun kendi sorumluluğunu taşıyarak seyretmektedirler.  Muhtemel kazalara karşı, sigortasız yola çıkılmamasını önemle tavsiye ediyoruz. Kaza sonucunda araçları işletenler, baş edilemeyecek boyutta riskler ile karşı karşıya kalabileceklerini unutmamalıdır.

Ağır vasıta sigortalarına konu bazı teknik tanımlamalardan bahsetmek gerekir ise;

Ağır vasıta araçlar hangileridir: Kamyon, tır, buldozer, kepçe

Treyler (Dorse): Üzerindeki yükün bir kısmını kendisine bağlı dingil ve-veya dingillerin taşıdığı, diğer kısmını da "Çekici" aracın taşıdığı araçtır.

Yarı römork / römork: Yarı römork yükün tamamını değil bir kısmını, römork ise, yükün tamamını taşıyan araçlardır.

N1, N2, N3 araç sınıfı cinsleri ? gövde tipleri: BA: Kamyon (Mal taşımak için tasarlanan, ayrıca römork çekebilen araç)

Tüm araç tipleri ve sınıfları nelerdir?

Araçlarda ruhsatta yazanlar; araç sınıfı ve araç cinsi ne anlama geliyor;

M:En az 4 tekerlekli, motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlar,

M1: Sürücü dışında en fazla sekiz oturma yerine sahip (M1<8+1)

M2: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yerine sahip (M2>8+1). Azami ağırlığı 5 ton altı.

M3: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yerine sahip (M3>8+1). Azami ağırlığı 5 ton üstü.

M2 ve M3 için geçerli alt sınıf; Yolcu sayısı sürücü hariç 22?yi aşanlar;

Sınıf 1: Ayakta yolcu taşımak için ayrılmış alanlar vardır ve yolcu iniş binişleri sıkça yapılır. (Ör: Belediye otobüsleri, metrobüsler)

Sınıf 2: Esas olarak yolcuların oturarak taşınması amaçlanmıştır. Ancak yolcular, koridorda ve eğer bulunuyorsa 2 çift oturma yeri için ayrılan boşluğu aşmayacak bir alanda ayakta durabilir. (Bu sınıfa giren az sayıda araç mevcut)

Sınıf 3: Yolcuları tamamı oturma yerine sahip olmalıdır. Ayakta yolcu kabul edilmez. (Şehirlerarası otobüsler)

M2 ve M3 için geçerli alt sınıf; Yolcu sayısı sürücü hariç 22?yi aşmayanlar;

Sınıf A: Oturanların yanında ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmıştır ve ayaktaki yolcular için donanımlar mevcuttur. (Ör: Dolmuşlar)

Sınıf B: Yolcuları tamamı oturma yerine sahip olmalıdır. (Ör: Okul servisleri)

N, En az 4 tekerlekli, motorlu yük taşıma amaçlı araçlar,

N1: Azami ağırlığı 3,5 ton altı. (Ör: Pikaplar, Panelvanlar)

N2: Azami ağırlığı 3,5 ton ? 12 ton arası. (Kamyonetler)

N3: Azami ağırlığı 12 ton üstü. (Kamyonlar)

G, Arazi tipi araçlar

Kendi başına bir sınıf değildir ve bu özelliği taşıyan M ve N kategorisindeki araçların sonuna G işareti eklenir (Ör: M1G, N1G). Her 4×4 araç G harfi ile işaretlenmez ve farklı kriterlere sahip olması gerekir.

O, En az 4 tekerlekli, motorsuz yük taşıma amaçlı araçlar,

O1: 0.75 ton altı römorklar

O2: 0.75 ton ? 3,5 ton arası römorklar

O3: 3,5 ton ? 10 ton arası römorklar

O4: 10 ton üstü römorklar

L , (2, 3 ve 4 tekerlekli mopet ve motosikletler)

L1e: 2 tekerlekli, 50cm3 altı içten yanmalı motora sahip veya elektrikli ise azami sürekli anma gücü 4kW?ı geçmeyen, azami hızı 45km/s?i geçmeyen

L2e: 3 tekerlekli, 50cm3 altı içten yanmalı motora sahip veya elektrikli ise azami sürekli anma gücü 4kW?ı geçmeyen, azami hızı 45km/s?i geçmeyen

L3e: 2 tekerlekli, 50cm3 üstü içten yanmalı motora sahip, azami hızı 45km/s?i geçen

L4e: 2 tekerlekli ve sepetli, 50cm3 üstü içten yanmalı motora sahip, azami hızı 45km/s?i geçen

L5e: 3 tekerlekli, 50cm3 üstü içten yanmalı motora sahip, azami hızı 45km/s?i geçen

L6e: 4 tekerlekli, 50cm3 altı içten yanmalı motora sahip veya elektrikli ise azami sürekli anma gücü 4kW?ı geçmeyen, azami hızı 45km/s?i geçmeyen

L7e: 4 tekerlekli, yüksüz 400kg altı (yük taşıma amaçlılarda 550kg), motor gücü 15kW?ı geçmeyen, azami hızı 45km/s?i geçmeyen

T, Tekerlekli traktörler,

T1: Maks. hızı 40km/s altı, sürücüye en yakın dingil iz genişliği 1,150mm?den az, yüksüz kütlesi 600kg üstü, alt açıklığı 1,000mm?den az

T2: Maks. hızı 40km/s altı, sürücüye en yakın dingil iz genişliği 1,150mm?den az, yüksüz kütlesi 600kg üstü, alt açıklığı 6,00mm?den az

T3: Maks. hızı 40km/s altı, yüksüz kütlesi 600kg altı

T4: Maks. hızı 40km/s altı, özel amaçlı (Üzüm asmaları gibi, yukarıya doğru büyüyen mamullerle çalışmak için tasarlanmış, ayrıca aşırı geniş ve aşırı dar traktörler)

T5: Maks. hızı 40km/s üstü

C, Paletli Traktörler,

T1?den T5?e kadar kategorilere benzer olarak tarif edilen traktörler

R, Traktör römorkları,

R1: Her bir dingil için 1,500kg yükün altı

R2: Her bir dingil için 1,500kg ? 3,500kg arası

R3: Her bir dingil için 3,500kg ? 21,000kg arası

R4: Her bir dingil için 21,000kg üstü

S, Çekilen makineler, Tarım makineleri,

S1: Her bir dingil için 3,500kg ağırlığı aşmayan

S2: Her bir dingil için 3,500kg ağırlığı aşan

Cinsi (D5), (Araç gövde tipi)

M1, araç sınıfı için cinsleri ? gövde tipleri,

AA: Sedan

AB: Heçbek (Hatchback)

AC: Steyşın (Station Wagon)

AD: Kupe (Coupe)

AE: Üstü açılır kapanır (Cabriolet)

AF: Çok amaçlı araç (SUV)

AG: Ticari Steyşın (Örn: Fiat Doblo Combi)

M2 ve M3 araç sınıfı cinsleri ? gövde tipleri,

CA: Tek katlı araç

CB: Çift katlı araç

CC: Tek katlı, körüklü araç

CD: Çift katlı, körüklü araç

CE: Alçak tabanlı, tek katlı araç

CF: Alçak tabanlı, çift katlı

CG: Alçak tabanlı, tek katlı, körüklü

CH: Alçak tabanlı, çift katlı, körüklü

CI: Üstü açık, tek katlı

CJ: Üstü açık, çift katlı

CX: Otobüs şasileri (Tamamlanmamış araç)

N1, N2, N3 araç sınıfı cinsleri ? gövde tipleri,

BA: Kamyon (Mal taşımak için tasarlanan, ayrıca römork çekebilen araç)

BB: Van (Sürücü bölmesi ve yükleme alanı tek bir birimde olan kamyon)

BC: Yarı römork çekici

BD: Römork çekici

BE: Pick-up (Maksimum kütlesi 3,500kg?ı geçmeyen, oturma ve yükleme alanı tek bir bölmede yer almayan araç)

BX: Şasi kabin

Kaynak: https://www.mynet.com/ruhsatta-yazilanlar-ne-demek-ruhsattaki-arac-sinifi-j-ve-cinsi-d5-ne-anlama-geliyor-190101137665

Kamyon kasko, otobüs kasko, tır kasko için, en uygun kasko ve en uygun trafik fiyatı nasıl alırım?

Trafik teklifi almak için tıklayınız: https://www.ongunsigorta.com/teklif-al/trafik-sigortasi-teklif-al

Kasko teklifi almak için tıklayınız: https://www.ongunsigorta.com/teklif-al/kasko-teklif-al

WhatSapp tan teklif almak için; https://api.whatsapp.com/send?phone=905324954394&text=Merhaba&source=&data=

Otobüs Firmaları, Kamyon sahipleri ve işletenleri, Tır sahipleri ve işletenleri ile  kurumlara özel sigorta çözümleri?

Yurtiçi ekonomimize, ihracata, ithalata ve tüm tedarik zincirine hizmet eden taşıma sektörünün tüm paydaşlarının, sigortacılık işlemlerinde sigorta prim yüklerini bir nebze olsun azaltmak isteriz.

ONGUN SİGORTA; sizlerin sahibi oldukları; kamyon, otobüs ve tırlarınız için, en uygun kasko teklifleri ile en ucuz trafik sigortası tekliflerini sunacaktır.

Nakliye işi yapan kurumsal firmaların toplu araçlarına özel, filo kasko teklifleri sunulabilir. Değerli Filo kasko sorumluları veya araç sorumluları lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Yolların Fatihi sizler, risklerin güvencesi bizleriz!

Bir sonraki yazımızda buluşmak dileğiyle?

#AğırVasıtaSigortasıTeklifi #EnUygunAğırVasıtaSigortası #AğırVasıtaSigortaFiyatlarıTEKLİF AL