ACID no, L/C no ve H.S CODE nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG ACID no, L/C no ve H.S CODE nedir?

ACID no, L/C no ve H.S CODE nedir?

Ongun Sigorta

Bu yazımızda, ihracatını akreditif kullanarak yapan firmalara, finansal ve sigorta işlemleri sırasında karşılarına çıkan bazı terimlerin anlamlarını hatırlatmak istedik. smiley

 

1-ACID no nedir?

207/2020 Sayılı Gümrük Kanunu’nun yayımlanması akabinde ilgili Kanunun  39.maddesi kapsamında ihracat gönderisi yapılmadan önce Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)” numarasının ithalatçı tarafından alınıp ihracatçıya ihracat belgelerinin üzerine işlemesi maksadıyla göndermesi gerekmektedir. Mısır'a yapılacak ihracatlarla ilgili olarak ACID-ACI numarası uygulamasına 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla geçilmiştir.

Kaynak: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/4624/

 

2-Akreditif (Letter of Credit veya LC) L/C no nedir?

 

Akreditif uluslararası işlemlerde kısaca L/C - Letter of Credit olarak adlandırılmaktadır. İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra, ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır.

 

Akreditif (Letter of Credit) Tanımı ve Özellikleri: Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir. Akreditif bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyla uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Akreditiflerde en az 4 taraf vardır:

i. Amir (Applicant): İthalatçı firma

ii . Amir Banka (Issuing Bank): Akreditif açan banka

iii . Lehdar (Beneficiary): Satıcı firma

iv. İhbar/Teyit eden banka

 

Satın alınan malların ithali için gerekli belgeler akreditifte ibraz edilecek vesaik kapsamında belirtilir.

 

Bu belgeler;

>Ticari Belgeler

>Resmi Belgeler

>Taşıma Belgeleri

>Sigorta Belgeleri

>Finansman Belgeleridir.

Satıcı tarafından, lehine açılan akreditifin alıcı ile yapılan satış sözleşmesine uygun olduğu görüldükten sonra malların sevkiyatı yapılarak, akreditifte istenilen, uygun vesaik ihbar eden bankaya ibraz edilerek akreditifte öngörülen ödeme metoduna ve rambursman şekline göre vesaik bedeli tahsil edilir.

 

Akreditifin ödeme metoduna göre türleri

>İbrazda Ödemeli Akreditif (Sight Credit): Uygun vesaik ibrazında lehtara ödeme yapılmasını gerektiren ve uygulamada yaygın olarak kullanılan akreditif şekli budur.

>Vadeli Poliçe İle Kullanılan Akreditif (Acceptance Credit)

>Vadeli Akreditif (Deferred Payment Credit)

 

Akreditif açma şekilleri

>Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit)

>Dönülemez Teyitsiz Akreditif (Irrevocable, Unconfirmed Credit)

>Dönülemez Teyitli Akreditif (Irrevocable Confirmed Credit)

 

Özellikleri olan akreditifler

>Devredilebilir Akreditif (Transferable Credit)

>Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Credit)

>Rotatif-Devreden Akreditif (Revolving Credit)

>Karşılıklı Akreditif (Back to-Back Credit)

>İhtiyat Akreditifi (Stand-By L/C)

 

Yukarıda belirtilen başlıklara ait detaylı açıklamalara, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.mevzuat.net/fayda/odemesekilleri.aspx

 

Akreditif işlemlerinde kullanılan bankalar 

>Amir Banka (Issuing Bank)

>Teyit Bankası (Confirming Bank)

>İhbar Bankası (Advising Bank)

>Görevli Banka (Nominated Bank)

>İştira Bankası (Negotiating Bank)

>Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)

>Devir Bankası (Transfer Bank)

 

3-H.S. CODE nedir?

GTIP Dünya Gümrük Örgütü tarafından, ticarete konu durumundaki eşyanın sınıflandırılması amacı doğrultusunda geliştirilmiş olan uluslararası bir numaralandırmadır.  HS Kodu diğer bir tabiri ile GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu ifade etmektedir.

Kaynak:https://www.milliyet.com.tr/egitim/hs-code-nedir-kac-hanelidir-hs-kodu-gtip-nasil-alinir-6469174

 

Akreditifli ihracatlarda, emtia nakliyat sigortasına ihtiyaç olacaktır. Akreditif işlemlerinizi sürdürürken, acentemizden tedarik edeceğiniz emtia nakliyat sigortasını bankacınıza sunabilirsiniz. smiley

 

SİGORTA BLOG

SİGORTA TEKLİF

 

#Akreditifliİhracat

#AkreditifTürleri

#AkreditifteNakliyatSigortasıTEKLİF AL