Abonelik işlemleri DASK nasıl yapılır?

ANASAYFA SİGORTA BLOG Abonelik işlemleri DASK nasıl yapılır?

Abonelik işlemleri DASK nasıl yapılır?

Ongun Sigorta

Konutlarda elektrik ve su aboneliği işlemleri sırasında ilgili meskenin DASK sigortası, abonelik işlemlerini yapan kurum tarafından talep edilir. Dolayısı ile DASK poliçesini yaptırmadan abonelik işlemlerinizi başlatmayın. ONGUN SİGORTA olarak siz değerli sigortalılarımıza; bir telefon, WhatsApp veya mail kadar yakınız.  

 

 Abonelik işlemleri hakkında?

DASK kurumunun kanun hükümleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmede görüleceği üzere; Zorunlu Deprem Sigortası DASK poliçesi, elektrik ve su aboneliği işlemleri sırasında kontrol edilmektedir.

 

SU ABONELİĞİ TESİS VE ABONE DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ ARANMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

1) Bilindiği üzere, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11 inci maddesinde "zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir." hükmü yer almaktadır.

2) Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak uygulamaya konulmuş bir sigortadır. Afet Sigortaları Kanunu'nun 10 uncu maddesi, kapsamdaki binaları şu şekilde belirlemektedir: "23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir."

 

Dask fiyatı nedir?

DASK sigortasında fiyatı belirleyen unsurları detaylı öğrenmek istiyorsanız, lütfen TIKLAYINIZ

 

 

 

DASK İÇİN TIKLAYINIZ

 

#AbonelikİçinDask

#DaskAbonelik

#AbonelikİşlemleriDask

 TEKLİF AL