2022 sigorta fiyatları nedir

ANASAYFA SİGORTA BLOG 2022 sigorta fiyatları nedir

2022 sigorta fiyatları nedir

Ongun Sigorta

Sizlere bu yazımızda, 2020 yılından itibaren dünyada başlayan pandeminin ülkemiz sigorta sektörüne ve 2022 sigorta fiyatlarına olan etkilerinden bahsetmek istedik.

İstanbul’da bir otomobil için 2022 yılı Temmuz ayında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM tarafından açıklanan trafik sigortası azami tavan brüt primleri, en hasarlıdan en hasarsıza kadar aşağıdaki gibidir. Takip eden bir sonraki ay bu primler, %2,25 otomatik olarak artmaktadır. Sigorta şirketleri, azami tavan primlerin altında bir fiyattan poliçe yapabilir.  smiley

1.Basamak: 7.699.TL

2.Basamak: 6.159.TL

3.Basamak: 4.619.TL

4.Basamak: 3.079.TL (İlk defa araç alanların yaptıkları ilk sigortadır.)

5.Basamak: 2.618.TL

6.Basamak: 2.156.TL

7.Basamak: 1.694.TL

 

2020 yılı Mart ayında dünyada başlayan pandemi ile covid-19 virüsünün yayılması sonucunda, insanlık özel ve iş yaşamında olumsuz yönde etkilenmiştir. Bazı dünya devletlerinin sağlık sistemleri,  kamusal sağlık harcamalarının artmasıyla birlikte ekonomik olarak zorlanmışlardır. Ülkemizde ise devletimizin işleyen sağlık sistemi, fedakar tıp çalışanları ve güçlü tıbbi alt yapımız sayesinde, pandemi çok daha rahat atlatılmıştır.

Vatandaşlar, pandemi sebebiyle kapatılan işyerlerine gidememiş ve paralarını kazanamamışlardır. Devletimiz sosyal hukuk devleti anlayışıyla, vatandaşlarına çeşitli ekonomik destekler vermiştir. Yine bu dönemde çalışma hayatı ve üretim durmuş, evden çalışabilen insanlar internete bağlanarak işlerini yapmışlardır. Toplu yaşam alanlarında özellikle; market, metro, avm, toplu taşıma, kalabalık ofisler ve üretim yerleri, konferans ve benzeri kapalı alanlara maskesiz girilmemeye başlanmıştır. Bu durum ülkemiz ve dünya insanları üzerinde, sosyal ve ekonomik ayrıca da psikolojik sorunları beraberinde getirmiştir. 2022 yılı başlarında salgının etkilerinin azalması ile birlikte duran üretimin tekrar hareketlenmesiyle enerji, lojistik ve taşıma maliyetleri de ciddi artmaya başlamıştır. Artan bu maliyetler ürün ve hizmet fiyatlarına da artı yönde yansımıştır. Pandeminin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde azalan veya biten stokların yerine tekrar üretime geçilmesi ve yurtiçi ve yurtdışı ticaretin biriken taleplerinin bir anda karşılanmaya çalışılması sonucunda, tüm maliyetler artış eğilimine girmiştir. Covid-19        aşısının bulunması ve dünya ülkelerinde yaygınlaşarak uygulanması ile ülkelerin kapatılan yerel ve uluslararası uçak, otobüs vb. seyahatlerinin yeniden başlaması, turizm ile uluslararası ticaretin (ithalat-ihracat) canlanmasına ve normalleşmenin başlamasına sebep olmuştur.

Dünyada yaşanan tedarik sorununun 2022 yılı sonu itibarıyla biteceği, hastalığın etkilerinin aşılanmayla minimumlara gelmesi konuşulmaktadır. Böylece, ülkemiz ve dünya ekonomisinin normalleşmeye başlayacağı beklenmektedir.smiley

Yukarıda bahsedilen pandeminin olumsuz birçok etkisinin yanı sıra, ülkemizde otomobil üretiminin durması, otolarda kullanılan chip’in üretilememesi, döviz kurunun artması ve buna bağlı olarak otomobil fiyatlarının, oto yedek parçalarının ve dolayısıyla da sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerinin beklenmedik şekilde bir anda artması söz konusu olmuştur.

Sigorta sektörü maalesef öngöremediği bir dönemle karşı karşıya kalmıştır. Sigorta şirketleri, belirli bir süre sigorta fiyatlarında ciddi artış yapmasa da 2021 yılının ikinci yarısından itibaren, yeni koşullara göre oto kaza sigortaları ile diğer sigortalarda tarifelerini yeni maliyetlere göre güncellemiştir.

Sigorta şirketleri Zorunlu Trafik Sigortalarında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM’nin açıkladığı azami tavan brüt prim tarifesine uyarak poliçelerini acenteleri aracılığıyla tanzim etmektedir. Yine sigorta şirketleri kasko sigortalarında ise Türkiye Sigorta Birliği TSB’nin web sayfasında yer alan araç kasko rayiç değer artışlarına paralel olarak, pandemi öncesine göre, 3-4 kat primlerini arttırmak zorunda kalmıştır. Elbette ki sigorta fiyatlarındaki artışlar sadece araç sigortaları ile sınırlı kalmamıştır. İnşaat girdi maliyetlerinin artması ile birlikte, deprem ve yangın prim tarifelerinde de ciddi prim artışları söz konusu olmuştur. Ancak, insanların sahibi oldukları araçlarını, evlerini, işyerlerini, sağlıklarını güvence altına alabilmenin en düşük maliyetli yolu sigorta yaptırmaktır. smiley

2022 yılına gelindiğinde Türk Lirasının alım gücünün azalması, araç ve ev fiyatlarının 3-4 kat artmasına bağlı olarak, sigorta primlerindeki yükselişin doğal bir sonuç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yurt içi ve yurtdışı ekonomik sistemlerin ve uluslar arası ticaretin, pandemi öncesindeki eski düzene kavuşması durumunda, enflasyon vb. maliyet artışı gibi sorunların yavaş yavaş düzelmesi beklenmektedir.

Dünyada savaş gibi öngörülemeyen büyük riskler karşısında, bazı sigorta branşlarında prim maliyetleri artabilir. Örneğin; savaşın olduğu bir ülkeye, savaşa sınırı olan diğer ülkelere veya savaşa konu ilgili coğrafi bölgeye düzenlenen nakliyat sigortaları olumsuz etkilenebilir. Teminatlar daralabilir veya güvence verilemeyebilir. sad

Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta sektörümüz, uzun yıllar boyunca milli servetin korunması adına maddi kayıplarımızı karşılamaktadır. smiley

Sigorta poliçeleri; sınai ve sivil alanlardaki değerlerimizi, bireylerin sağlık ve hayatlarını, ani ve beklenmedik durumlara karşı güvence altına almak için yapılır.

Ayrıca sigorta sistemi; poliçe türlerine göre maddi, manevi, hukuki ve sorumluluk kaynaklı maddi kayıpların karşılanmasına hizmet eden evrensel, denenmiş ve uygulanabilir bir garantidir.smiley

 

TRAFİK FİYATI İSTEYİNİZ

KASKO FİYATI İSTEYİNİZ

DİĞER SİGORTALAR İÇİN FİYAT İSTEYİNİZ

 

SİGORTA BLOG SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ

 

#2022SigortaFiyatları

#EnUygunSigortaFiyatları

#SigortaFiyatları2022TEKLİF AL