2021 en uygun sağlık sigortası nedir?

ANASAYFA SİGORTA BLOG 2021 en uygun sağlık sigortası nedir?

2021 en uygun sağlık sigortası nedir?

Ongun Sigorta

2021 yılında en uygun sağlık sigortaları nedir diye bakıldığında, son yıllarda olduğu gibi yine karşımıza Tamamlayıcı Sağlık Sigortası çıkmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamındaki genel sağlık sigortasının aktif olduğu kişilere yapılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) anlaşmalı özel hastaneye sağlık giderlerinin büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca, özel sigorta şirketi de sigortalının kalan fark ücretini bu poliçeden öder. Sonuçta devlet ile özel sigorta şirketinin müşterek ödeme yaptıkları bir sağlık sigortasıdır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Planları Nelerdir?

“Sadece yatarak tedavi” ve yatarak artı ayakta tedavi” planlarına ek olarak, doğum paketi ile check-up gibi sağlık hizmetleri planlara dahil edilebilmektedir.

-Yatarak Tedavi Teminatı: Sigorta sistemine giriş yaptığınız tarihten itibaren, oluşan rahatsızlıklarınıza bağlı olarak, hekimin ayrıntılı raporuna istinaden tıbben vereceği kararla birlikte dâhili ve/veya cerrahi (ameliyat) yatışlarınız, hayati risk taşıyan acil sağlık durum giderleri ve küçük müdahaleler teminat altındadır.

-Ayakta Tedavi Teminatı: Sigorta poliçesinin başlaması ile birlikte gerçekleşen rahatsızlıklara bağlı olarak; doktor muayenesi, tahlil, radyoloji, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatında, tedavi giderleri poliçenizde belirtilen yıllık vaka sayısı limitleriyle karşılanır. İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamında değildir.

 

Ayakta Tedavi yıllık vaka sayısı nedir?

Vaka sayısı; ayakta tedavide poliklinik hizmeti almak üzere gidilen her bir farklı tıbbi branş sayısıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında; sigortalılara genellikle yılda maksimum 10 vaka kullanım limiti hakkı verilmektedir. Bu da şu anlama gelmektedir; sigortalının dahiliye, cildiye, üroloji vb. farklı branşlardan aldıkları her bir sağlık hizmeti, bir vaka sayılacaktır. Örneğin; dahiliyeye giden bir hasta, 15 gün içinde ikinci kez kontrol amaçlı sağlık kurumuna giderse, ikinci vaka sayılmaz. Tamamlayıcı sağlık sigortasında kontroller yıllık vaka sayısı limitinden düşülmeyecektir.

 

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları, ekonomik olmaları nedeniyle insanların bütçelerine hitap etmektedir. Bu poliçe genellikle, B Sınıfı ve yaygın anlaşmalı özel hastanelerde geçerli olup, üstelik Covid-19 ve olası salgın hastalıklar da teminata dahildir. Kişilerin, sağlık hizmeti alabilmeleri için anlaşmalı özel hastanelerde, TC kimlik numaralarını beyan etmeleri yeterlidir.:)

 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI için hemen başvurabilirsiniz.

Başvuru için; TC, boy ve kg bilgisi yeterlidir.

 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEKLİF AL

 

#EnUygunTamamlayıcıSağlıkSigortası

#TamamlayıcıSağlıkSigortasıFiyatAl

#FarkYokSigortası

 

 TEKLİF AL